Informationsfarmaceut med digitalt flair søges

Publiceret: 02.03.2023

 

Medicin.dk har til huse i Life Science Huset og er en hjørnesten i formidling om lægemidler til sundhedsprofessionelle og borgere. Fokus er høje faglige kvalitetskrav, brugervenlige løsninger og udvikling af nye produkter, der kan øge kvaliteten og sikkerheden i anvendelse af lægemidler. Læs mere om Medicin.dk. 

 

I Lif-koncernen, herunder Medicin.dk, ønsker vi afspejle det danske samfund og opfordrer alle til at søge uanset køn, alder og baggrund. Vi er også gerne fri for foto samt oplysninger om køn og alder. 

 

 

Informationsfarmaceut med digitalt flair til Medicin.dk 

 

JOBBET 

Du vil indgå i et professionelt og dedikeret team, hvis hovedopgave er udvikling og vedligeholdelse af vores elektroniske produktportefølje med bl.a. informationsportalerne medicin.dk-professionel, medicin.dk-borger og indlægssedler.dk, en række apps, webservices og datagrundlaget for det nationale beslutningsstøttesystem. Du kommer til at være en del af et stærkt fagligt miljø af erfarne specialister med dyb indsigt i lægemiddelinformation, herunder en redaktion og forfattergruppe med stor lægefaglig og akademisk tyngde.  

 

Vi har en kultur, der bygger på gensidig respekt, hvor vi gennem åben dialog hjælper hinanden og sætter nye og ambitiøse strategiske mål. 

 

DINE OPGAVER 

  • Indhentning og formidling af faglige oplysninger om lægemidler
  • Dialog med blandt andet redaktører, forfattere, referenter, medicinalvirksomheder og offentlige myndigheder
  • Redigering af faglige tekster og opdatering af informationerne på vores informationssites og beslutningsstøttesystem
  • Medvirke til ny- og videreudvikling af IT-baserede faglige værktøjer, fx beslutningsstøtte og audiovisuel formidling
  • Faglig sparring med sundhedsprofessionelle og andre brugere af vores produkter
  • Aktiv deltagelse i vores strategiarbejde under overskriften ”Nye veje til en ny virkelighed”
  • Projektarbejde med fokus på strategiske målsætninger om kvalitet og produktudvikling
  • Samarbejde med udviklingsafdelingen og andre samarbejdspartnere.

 

DINE KVALIFIKATIONER 

Du er uddannet farmaceut med interesse for den kliniske anvendelse af lægemidler. Du brænder for faglig formidling og kan indgå i en dialog med sundhedsprofessionelle og brugere af lægemidler. Samtidig har du flair for digitale løsninger og gerne konkret erfaring med nye digitale formater.  

 

Vi forventer, at du er fagligt kompetent og selvsikker, omhyggelig med god klinisk forståelse, selvstændig men samtidig en god holdspiller og har god sprogforståelse med sans for sprogets nuancer. Samtidig forventer vi, at du er motiveret af udvikling og har lyst til at forbedre, videndele og forandre i samspil med andre. Du er fortrolig med generelle IT-værktøjer, og kendskab til databaser er nødvendig.  

 

DINE PERSONLIGE EGENSKABER 

Du er engageret, besidder gode samarbejdsevner og har forståelse og respekt for andres faglighed. Du har en positiv indstilling og skal kunne matche et team præget af en god portion humor og selvironi. Samtidig skal du være ambitiøs og have lyst til faglig og personlig udvikling. 

 

VORES TILBUD 

Du bliver en del af et velfungerende og uformelt team præget af høj grad af faglighed og udvikling. Arbejdsopgaverne vil være afvekslende og mangeartede, og alle i teamet tager ansvar, for at opgaverne bliver løst. Du tilbydes et særdeles afvekslende, udfordrende og udviklende job i et interessant arbejdsmiljø, hvor du har mulighed for at præge forretningen. Vi er indstillet på, at en stor del af den første tid er oplæring i området. 

 

Du tilbydes en konkurrencedygtig løn med sundheds-, pensions- og bonusordning. Løn- og ansættelsesvilkår aftales individuelt og afhænger af dine kvalifikationer. 

 

DIN ANSØGNING 

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at fremsende en skriftlig ansøgning. For yderligere information er du også meget velkommen til at kontakte teamleder Thomas Nødvig på tlf. 3915 0979 eller e-mail tn@medicin.dk eller direktør Henrik Villadsen på tlf. 3112 9826 eller e-mail hvi@medicin.dk. 

 

Der vil løbende blive afholdt samtaler i Life Science Huset, Lersø Parkallé 101, 2100 København Ø. Tiltrædelsestidspunkt kan aftales, men forventes at være 1. maj. 

 

Send din ansøgning på e-mail til eki@lif.dk mrk. ”informationsfarmaceut”. Alle henvendelser behandles fortroligt.  

 

Se stillingsopslagt på PharmaDanmarks hjemmeside