Paracetamol

Publiceret: 04.08.2023

På baggrund af henvendelser vedr. paracetamol dosering til børn, gør vi opmærksom på, at den anbefalede dosering til børn er blevet ændret, idet nogle firmaer har fået godkendt doseringer til børn, der ligger lidt højere end det, som var klinisk praksis tidligere.  

 

Doseringsforslaget på medicin.dk for alle orale præparater (depotpræparater og kombinationspræparater undtaget) er derfor nu:  

 

  • Voksne og børn > 12 år og > 50 kg. 0,5-1 g 3-4 gange dgl., højst 4 g i døgnet.
    Doseringsinterval: Mindst 4 timer.

 

  • Børn < 12 år. 60 mg/kg legemsvægt/døgn fordelt på 4-6 doser.
    Doseringsinterval: Mindst 4 timer. Maksimal døgndosis er 3 g.