Information om gamle præparater?

Publiceret: 09.11.2011

På pro.medicin.dk ligger information om ændrede præparatnavne, ændrede firmanavne, genoptagne præparater, nye præparater og udgåede præparater. 

  

Informationen går for alle kategorierne kun tre måneder tilbage. Du kan se en oversigt over hver af kategorierne, hvis du klikker på fanen præparatændringer i menupunktet "medicin". 

  

Hvis du ønsker information om et præparat, der er udgået for mere end tre måneder siden, kan du søge på Lægemiddlestyrelsens medicinpriser.dk. Her kan du både søge på navn og indholdsstof på ældre præparater.