Forgiftning med medicin

Revisionsdato: 20.07.2018

 

I Danmark er der hvert år flere voksne og børn, som bliver medicinforgiftet og må indlægges på hospital. Det er både personer med forgiftninger, som giver symptomer, og personer, som ikke har symptomer, men som bliver indlagt til observation efter at have taget for store doser medicin. 

 

Hvad gør du i tilfælde af forgiftning? 

Rådgivning om forgiftninger finder du hos Giftlinjen på Bispebjerg Hospital. 

Borgere skal ringe på tlf.: 8212 1212 (døgnåbent).
Sundhedspersonale på tlf.: 3863 5555 


Råd om behandling af ætsninger gives af Brandsårsafdelingen, Rigshospitalet, tlf. 3545 3545. 

 

Læs mere om forgiftninger og hvilke midler, man kan bruge ved specifikke forgiftninger i afsnittet Lægemiddelforgiftninger.  

 

Hvad kan du gøre for at forebygge lægemiddelforgiftninger? 

  • Det er vigtigt at følge den dosering, der er angivet på pakningen.
  • Lad være med at tage mere medicin, end lægen har ordineret. Som regel bliver virkningen ikke bedre, men bivirkningerne værre, hvis du øger dosis. Den dosis, andre kan tåle, tåler du måske ikke selv.
  • Omhæld ikke din medicin på andre glas eller beholdere, undtagen doseringsæsker. I doseringsæsker kan du opbevare medicin til en dag eller en uge fordelt i enkeltdoser. Brug aldrig tomme medicinglas til andre formål.
  • Aflever alle medicinrester og ubrugt medicin på apoteket til destruktion. "Gammel" medicin gør aldrig gavn, men ofte skade - særlig hvis den bruges af personer, som ikke kender den.
  • Giv aldrig din medicin til andre. Medicinen kan være blevet for gammel, andres evne til at tåle medicinen kan være stærkt nedsat, eller sygdomme, som man ikke kender, kan gøre medicinen livsfarlig for andre.
  • Lån aldrig din medicin ud.
  • Opbevar din medicin, så den er utilgængelig for børn. Lægemidler bør altid opbevares i et aflåst skab. Opbevar aldrig medicin sammen med fødevarer. Nogle lægemidler ligner bolsjer!
  • Tag kun din medicin med dig, når det er nødvendigt.

 

Hvor hyppigt forekommer forgiftninger? 

Der dør ca. 450 personer af forgiftninger om året i Danmark. Mindre end fem af dem er børn. Ca. 80% af de personer, der dør af forgiftning, er døde, når de bliver fundet. 

Man mener, at 85-90% af forgiftninger hos voksne er tilsigtede, dvs. gjort med fuldt overlæg. Det er fx overdosis blandt narkomaner, overdosis i et forsøg på selvmord og indtag af for stor dosis smertestillende medicin for at slippe for smerter. Næsten alle forgiftninger hos børn skyldes ulykkestilfælde. 


Derudover er der mange lettere forgiftninger, som ikke kræver indlæggelse på sygehus. Mange forgiftninger behandles af praktiserende læger. Det kan være ældre eller svagtseende, der er kommet til at tage for meget eller forkert medicin.

Når en person er blevet forgiftet, eller man har mistanke om forgiftning, er det vigtigt hurtigt at få personen under observation og behandling. Heldigvis bliver langt de fleste med forgiftninger raske, hvis de kommer i behandling i tide. 

 

Hvilke lægemidler giver forgiftninger?
Alle lægemidler - selv saltvand, jernpiller og vitaminpræparater - kan i for store doser give forgiftningssymptomer, uden at man af den grund kan betegne dem som egentlige giftstoffer. 

For nogle lægemidler er der desuden kun en lille forskel på den dosis, som er nødvendig, og den dosis, som giver mere eller mindre udtalte forgiftningssymptomer. 

 

Læs mere om forgiftninger i afsnittet Lægemiddelforgiftninger.  

 

Forfatter(e)