Forgiftning med medicin

Revisionsdato: 03.03.2021

 

I Danmark er der hvert år flere voksne og børn, som bliver medicinforgiftet og må indlægges på hospital. Det er både personer med forgiftninger, som giver symptomer, og personer, som ikke har symptomer, men som bliver indlagt til observation efter at have taget for store doser medicin. Læs mere om behandlingen ved forgiftning

 

De fleste forgiftninger er lettere forgiftninger, som behandles hos den praktiserende læge. Det kan være ældre eller svagtseende, der er kommet til at tage for meget eller forkert medicin.

Når en person er blevet forgiftet, eller man har mistanke om forgiftning, er det vigtigt hurtigt at få personen under observation og behandling. Heldigvis bliver langt de fleste med forgiftninger raske, hvis de kommer i behandling i tide.  

 

Hvad gør du i tilfælde af forgiftning? 

Rådgivning om forgiftninger finder du hos Giftlinjen på Bispebjerg Hospital. 

Borgere skal ringe på tlf.: 8212 1212 (døgnåbent).
Sundhedspersonale på tlf.: 3863 5555 


Råd om behandling af ætsninger gives af Brandsårsafdelingen, Rigshospitalet, tlf. 3545 3545. 

 

Læs mere om forgiftninger og hvilke midler, man kan bruge ved specifikke forgiftninger i afsnittet Forgiftninger.  

 

Hvad kan du gøre for at undgå forgiftninger? 

  • Følg den dosering, der står på pakken.
  • Lad være med at tage mere medicin, end lægen har ordineret. Som regel bliver virkningen ikke bedre, men bivirkningerne værre, hvis du tager mere end anbefalet.
  • Læg ikke din medicin i andre glas eller beholdere, undtagen doseringsæsker. I doseringsæsker kan du opbevare medicin til en dag eller en uge fordelt i enkeltdoser.
  • Aflevér alle medicinrester og ubrugt medicin på apoteket til destruktion. Undgå at tage for gammel medicin.
  • Giv eller lån aldrig din medicin til andre. Den anden kan måske ikke tåle din medicin.
  • Opbevar din medicin utilgængelig for børn. Medicin bør altid opbevares i et låst skab. Opbevar aldrig medicin sammen med mad. Nogle typer medicin ligner bolsjer!
  • Tag kun din medicin med dig, når det er nødvendigt.

 

Hvor hyppigt forekommer forgiftninger? 

Giftlinjen havde i 2020 i alt 37.014 opkald om forgiftninger (en stigning på 11 % ift. 2019). 31 % af opkaldene omhandlede forgiftninger med medicin. 

Forgiftninger med paracetamol var, ligesom i 2019, stadig den hyppigst forekommende forgiftning med medicin. 


Hvilke lægemidler giver forgiftninger?
Alle lægemidler - selv saltvand, jernpiller og vitaminpræparater - kan i for store doser give forgiftning.  

 

For nogle lægemidler er der meget lille forskel på den dosis, som er nødvendig for at få en virkning, og den dosis, som giver forgiftning. I de tilfælde overvåger man derfor nøje mængden af medicin i blodet. Det gælder fx lithium mod mani og digoxin mod forstyrrelser i hjerterytmen.