Ældre og medicin

Revisionsdato: 24.11.2022

 

Ældre tager mere medicin end yngre, da vi med alderen får flere sygdomme, som kræver langvarig behandling, fx hjerte-kar-sygdomme, gigt og diabetes. Bivirkninger ses derfor oftere hos ældre end hos yngre. 

 

ældre badehættedamer

Hvorfor kan brug af flere lægemidler være et problem?
Omkring en femtedel af ældre bruger fem eller flere slags lægemidler samtidig. Når du tager flere forskellige lægemidler samtidig, kan de påvirke/påvirkes af hinanden og give uheldige virkninger (interaktioner). Læs mere om interaktioner i afsnittet om Medicinkombinationer.
Når man tager flere forskellige slags medicin samtidig, kan det desuden være vanskeligt at sikre, at alle lægemidlerne bliver taget i korrekte doser på det korrekte tidspunkt. Læs mere om korrekt brug af medicin.

Ændret lever- og nyrefunktion hos ældre
Med alderen indtræder en række ændringer, som kan påvirke medicinens virkning og virkningsvarighed i kroppen. Nyrefunktionen er selv hos raske ældre væsentligt nedsat (ca 50 %) i forhold til nyrefunktionen hos yngre. Ældre har derfor sværere ved at udskilleskille sig af med medicin, der udskilles via nyrerne.

Ved brug af medicin, som overvejende udskilles gennem nyrerne, er det vigtigt at tage hensyn til nyrefunktionen. Hvis nyrefunktionen er nedsat, bør dosis nedsættes. Ældre skal have en mindre dosis digoxin end yngre, fordi digoxin overvejende udskilles gennem nyrerne. Nedsættes dosis ikke med alderen, kan den ældre få medicinforgiftning på grund af for meget digoxin i blodet.

Medicin, der udskilles via leveren, kan som regel gives i samme dosis til ældre som til yngre, da leverens evne til at omsætte medicin ikke aftager væsentligt med alderen. 

 

Læs mere om, hvad der sker med medicin i kroppen og om nedsat leverfunktion og nedsat nyrefunktion

 

Ændring i følsomhed over for medicin
Ældres følsomhed over for medicin og bivirkninger kan være større end yngres, dvs. at dent samme mængde medicin i kroppen hos enden ældre kanfx medfører et større fald i blodtrykket, end hos den yngre.

Det er velkendt, at medicin mod psykiske forstyrrelser kan have en meget kraftigere virkning hos ældre. Det kan fx vise sig ved udtalt døsighed og forvirring ved brug af sove- eller nervemedicin

 

Særlige forhold 

Et andet vigtigt fokuspunkt er, at det ofte kan være vanskeligt at skelne eventuelle bivirkninger af medicinen fra andre symptomer, som ofte optræder i høj alder. 

 

Fald med benbrud, forvirring og besvær med at kontrollere vandladningen er fænomener, som kan forklares med "alderen". DImidlertid kan det kan dog i nogle tilfælde skyldes for meget sovemedicin eller anden medicin, som kan gribe forstyrrende ind i kroppens funktioner.  

 

Nogle lægemidler mod forvirring kan i sig selv forstærke forvirringen, og vanddrivende medicin kan af og til være forklaringen på vandladningsproblemer og faldtendens. 

 

Forfatter(e)