Erstatning ved medicinskader

Revisionsdato: 20.04.2021

 

Hvornår kan du få erstatning?
Hvis du oplever alvorlige fysiske eller psykiske skader efter brug af medicin, kan du søge om erstatning hos Patienterstatningen. Du kan søge erstatning for sjældne og alvorlige bivirkninger, også selvom de er nævnt på indlægssedlen. 

 

Du kan anmelde en skade, hvis du er almindelig medicinbruger, men også hvis du er med i et forsøg med medicin. 

 

Anmeld skade hos Patienterstatningen.  

 

Nye regler i 2018 

1. juli 2018 er der kommet nye regler for erstatning. Et par eksempler på de nye regler er: 

 

  • Du kan nu også søge erstatning for psykiske bivirkninger af et lægemiddel - tidligere kunne du kun få erstatning ved fysiske bivirkninger.
  • Minimumsgrænsen på 10.000 og 3.000 kroner er erstattet af et egetbidrag på 7.300 kroner (i 2017-priser).
  • Dækningsområdet er udvidet til at omfatte al behandling udført af autoriserede sundhedspersoner (nye områder er eksempelvis fejlmedicinering på plejehjem og bosteder)
  • Ankefristen er forkortet fra tre til en måned.

 

Anmeld skade til Patienterstatningen
Kontakt Patienterstatningen med det samme, hvis du har ukendte eller sjældne bivirkninger, eller bivirkninger som er mere alvorlige end forventet - så vil de vurdere din sag.  

 

Læs mere om den nye lov på Patienterstatningens hjemmeside

Læs også generelt om reglerne for erstatning ved lægemiddelskader på Patienterstatningens hjemmeside. 

 

Kontakt: 

Fælles tlf.: 3312 4343 

Fælles mail: pebl@patienterstatningen.dk 


Patienterstatningen har kontor i København og Odense:  

 

Patienterstatningen  

Kalvebod Brygge 45
1560 København V 

 

Patienterstatningen 

Thomas B. Thriges Gade 26, 1. sal 

5000 Odense C 

 

 

Forfatter(e)