Forskel på information om gravide og ammende i indlægssedlen og på medicin.dk?

Revisionsdato: 09.11.2022

 

Når et lægemiddel kommer til salg på apoteket, skal firmaet, som producerer det, sørge for dokumentation for effekten og sikkerheden ved brug af lægemidlet.  

 

Af sikkerhedsmæssige grunde udføres der ikke undersøgelser af lægemidlers bivirkninger på gravide og ammende. På grund af denne manglende viden advares der i indlægssedler næsten altid mod at bruge medicin, hvis du er gravid eller ammer. 

 

GravidModelfoto: Colourbox.com 

 

Viden om lægemidler til gravide og ammende? 

I enkelte tilfælde kan det blive nødvendigt at en kvinde får medicin, selvom hun er gravid eller ammer. Den viden, vi har om brug af lægemidler til gravide, kommer fra brugen af lægemidler til kvinder, der ikke vidste, at de var gravide, og fra ammende som fik lægemidlet, fordi det var nødvendigt trods amningen. Desuden kan det måles, hvor meget af lægemidlet der kan findes i ammemælk. Ud fra disse data udarbejdes informationen i medicin.dk. 

 

Medicin.dk har to særligt sagkyndige speciallæger til at sørge for, at informationen på medicin.dk indeholder de erfaringer, man har fra brug af lægemidlet til gravide og ammende. Derfor kan teksten på medicin.dk afvige fra teksten i firmaets godkendte produktinformation (produktresumé) og på indlægssedlen

 

De to speciallæger er: 

 

Forfatter: Klinisk farmakolog, overlæge, professor, ph.d, Per Damkier 

Referent: Klinisk farmakolog, overlæge, lektor, Espen Jimenez Solem 

 

Læs mere om gravide og medicin eller ammende og medicin

 

Forfatter(e)