J

Infektionssygdomme, systemiske midler

Cefalosporiner (β-laktamantibiotika)

J01DB, J01DC, J01DD

Revideret: 17.03.2023

Cefalosporiner tilhører gruppen af β-laktamantibiotika.  

Anvendelsesområder

Cefalosporiner og penicilliner har stort set samme indikationsområde. Se Penicilliner (β-laktamantibiotika)

 

Sundhedsstyrelsen har i vejledning til landets læger sat begrænsninger for brugen af cefalosporiner (se Sundhedsstyrelsen (Vejledning om ordination af antibiotika, 2012)). 

 

Cefalosporiner kan anvendes: 

  • Empirisk til den alment påvirkede patient med mistænkt infektionssygdom af ukendt bakteriel genese, hvor et penicillin ikke kan anvendes.
  • Til kirurgisk profylakse i henhold til lokal antibiotikainstruks og under den forudsætning, at de er validerede som bedste valg, dvs., at mere smalspektrede antibiotika eller kombinationer heraf ikke ville have samme effekt.

 

Cefalosporiner bør herudover kun anvendes i forbindelse med mikrobiologisk diagnostik, der viser, at penicillinpræparater eller andre mindre bredspektrede midler ikke kan anvendes.  

Penicillinallergi

Ved penicillinallergi eller mistanke om penicillinallergi kan der ofte anvendes et cefalosporin, da der kun sjældent forekommer krydsallergi, medmindre der er fælles sidekæder som ved cefalexin og aminopenicilliner (4800). Ved en alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab. 

 

Enterococcus faecalis og Listeria monocytogenes er resistente over for cefalosporiner, men til gengæld følsomme over for penicillin eller ampicillin. 

 

Over for penicillinaseproducerende stafylokokker har cefalosporinerne samme virkning som de penicillinasestabile penicilliner. Såfremt et cefalosporin ønskes anvendt, er cefuroxim bedst egnet. Cefuroxim trænger bedre over blod-hjernebarrieren end dicloxacillin, og det foretrækkes derfor til behandling af stafylokokmeningitis.  

 

Ceftazidim, ceftazidim/avibactam, ceftolozan/tazobactam og cefiderocol er anvendelige til behandling af Pseudomonas aeruginosa-infektioner, men bør anvendes i kombination med et andet antibiotikum (fx aminoglykosid eller ciprofloxacin).  

Cefotaxim, ceftazidim, ceftriaxon og cefuroxim passerer blod-hjernebarrieren ved inflammerede meninges, hvorved der kan opnås koncentrationer på 12,5-25 % af plasmakoncentrationen i spinalvæsken. 

 

Andre anvendelsesområder: Ceftriaxon kan anvendes til profylakse ved meningokoksygdom som alternativ til ciprofloxacin (2940)

Til behandling af meningitis forårsaget af gramnegative bakterier foretrækkes ceftriaxon eller cefotaxim (2930). Ingen af cefalosporinerne har effekt ved listeriameningitis. 

Ceftriaxon anvendes til behandling af gonoré. 

Oralt cefuroxim kan anvendes som et alternativ til et quinolon ved urinvejsinfektion hos patienter, hvor et penicillinpræparat, sulfamethizol eller trimethoprim ikke kan anvendes, men pga. relativt dårlig biotilgængelighed har oralt cefuroxim ellers kun begrænset indikation. 

Bivirkninger

Cefalosporinerne tåles som regel godt, men alle cefalosporiner kan give anledning til nyrebeskadigelse med akut tubulær nekrose. Cefotaxim, ceftazidim, ceftriaxon og cefuroxim er de mindst nefrotoksiske.  

 

Allergiske reaktioner i form af hududslæt eller urticaria forekommer hos 2-3 %, anafylaktisk reaktion ses sjældent.  

 

Ved store doser udvikler en del patienter en positiv direkte Coombs' test pga. uspecifik binding af cefalosporin-globulinkomplekser til erytrocytterne. Denne binding forårsager kun sjældent hæmolyse.  

 

De fleste injicerbare cefalosporiner giver hyppig tromboflebitis.  

 

Cefalosporiner til oral brug kan give lette dyspeptiske symptomer. 

 

På grund af cefalosporinernes resistens over for de hyppigst forekommende β-laktamaser fra tarmbakterier giver de anledning til ændringer i tarmfloraen og er en velbeskrevet risikofaktor for Clostridioides diffcile-infektion. Pseudomembranøs enterocolitis kan ses som følge af disse ændringer i tarmfloraen.  

 

Pga. den høje proteinbinding kan ceftriaxon displacere bilirubin fra albuminbindingen, og derfor anvendes stoffet normalt ikke til nyfødte, især præmature. 

 

Ceftriaxon kan især hos præmature give udfældninger i galden med dannelse af "sludge", som kan ligne cholecystitis. 

Graviditet

Som gruppe formodes cefalosporiner ikke at være forbundet med en øget risiko for uønsket fosterpåvirkning, men den specifikke datamængde varierer meget.  

Cefalexin kan om nødvendigt anvendes, og for cefuroxim er der ret mange data. Hvis et andet specifikt cefalosporin er indiceret i forhold til en infektions alvorlighed og resistensmønster, bør behandlingen gennemføres uagtet datamængden. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. 

Farmakodynamik

Cefalosporiner har samme virkemåde som penicilliner, idet de hæmmer bakteriernes cellevægssyntese. 

Se Antibiotika virkemåde og resistens


Mikrobiologisk virkningsspektrum
Der er tre faktorer, som har indflydelse på cefalosporinernes virkningsspektrum og aktivitet: 

  • deres evne til at binde sig til de cellevægsopbyggende enzymer (sædvanligvis kaldet penicillinbindende eller β-laktambindende proteiner (PBP)). Aktiviteten er proportional med denne evne
  • deres evne til at trænge igennem de gramnegative bakteriers ydre cellevæg ind i det periplasmatiske rum, hvor PBP findes
  • deres stabilitet over for β-laktamaser.

 

Resistensforhold
Se Antibiotika virkemåde og resistens

Et stort forbrug af bredspektrede cefalosporiner er økologisk belastende. Brug af både cefuroxim og de såkaldte 3. generations-cefalosporiner (cefotaxim, ceftazidim og ceftriaxon) er de bedst kendte risikofaktorer for selektion af ESBL. Ceftazidim i kombination med avibactam har effekt på carbapenemaseproducerende bakterier, der ikke producerer NDM-carbapemaser. Cefiderocol har effekt NDM-carbapenemaseproducerende bakterier. 

Meticillinresistente S. aureus (MRSA) er også resistente over for de fleste cefalosporiner. Ceftarolin og ceftobiprol er aktive over for MRSA og kan derfor anvendes til infektioner forårsaget af disse bakterier. Enterococcus faecalis og Listeria monocytogenes er resistente over for alle cefalosporiner.  

Farmakokinetik

Cefalosporiner absorberes generelt dårligt fra mave-tarmkanalen med undtagelse af cefalexin, som har en biotilgængelighed på ca. 80 %.  

Se tabel 1 i Effekt i relation til farmakokinetik og farmakodynamik
og omtalen under de enkelte præparater. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Cefazolin Cefazolin "MIP"
MIP
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  2 g 10 stk.   58,64 87,95
Cefepim Cefepim "MIP"
MIP
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  1 g 10 stk.   126,64 506,56
Cefepim Cefepim "MIP"
MIP
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  2 g 10 stk.   244,29 488,58
Cefotaxim Cefotaxim "MIP"
MIP
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  1 g 10 stk.   47,25 188,98
Cefotaxim Cefotaxim "MIP"
MIP
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  2 g 10 stk.   78,07 156,13
Ceftazidim Ceftazidim "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
pulver til injektionsvæske, opl.  1000 mg 10 htgl. x 1000 mg   18,91 75,64
Ceftazidim Ceftazidim "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  2000 mg 10 htgl. x 2000 mg   34,56 69,11
Ceftazidim Ceftazidim "MIP"
MIP
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  1 g 10 stk.   54,75 218,98
Ceftazidim Ceftazidim "MIP"
MIP
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  2 g 10 stk.   103,32 206,64
Ceftriaxon Ceftriaxon "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  1 g 10 x 1 g   12,33 24,65
Ceftriaxon Ceftriaxon "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
pulver til infusionsvæske, opl.  2 g 10 x 2 g   7,62 15,25
Ceftriaxon Ceftriaxon "MIP"
MIP
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  1 g 10 stk.   53,59 107,17
Ceftriaxon Ceftriaxon "MIP"
MIP
pulver til infusionsvæske, opl.  2 g 10 stk.   123,27 123,27
Cefuroxim Cefuroxim "B. Braun"
B. Braun Medical
pulver og solvens til infusionsvæske, opl.  1,5 g 24 x 50 ml   2,78 278,11
Cefuroxim Cefuroxim "B. Braun"
B. Braun Medical
pulver og solvens til infusionsvæske, opl.  750 mg 24 x 50 ml   2,49 497,71
Cefuroxim Cefuroxim "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  750 mg 10 x 750 mg   0,01 38,90
Cefuroxim Cefuroxim "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  1500 mg 10 x 1,5 g   9,16 27,49
Cefuroxim Cefuroxim "MIP"
MIP
pulver til injektionsvæske, opl.  750 mg 10 stk.   49,57 198,26
Cefuroxim Cefuroxim "MIP"
MIP
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  1500 mg 10 stk.   64,31 128,61
Cefuroxim Cefuroxim "Navamedic"
Navamedic AB
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  250 mg 10 stk.   111,57 1.339,32
Cefuroxim Cefuroxim "Navamedic"
Navamedic AB
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  750 mg 10 stk.   49,57 198,26
Cefuroxim Cefuroxim "Navamedic"
Navamedic AB
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  1500 mg 10 stk.   64,31 128,61
Cefuroxim Cefuroxim "Nordic Prime"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  500 mg 14 stk. (blister)   15,94 15,94
Cefiderocol Fetcroja
Shionogi
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  1 g 10 stk.   1.569,49
Ceftazidim Fortum®
Sandoz
pulver til injektionsvæske, opl.  2 g 5 stk.   233,43 466,86
Cefalexin Keflex®
STADA Nordic
tabletter  500 mg 20 stk. (blister)   10,62 42,48
Cefalexin Keflex®
STADA Nordic
tabletter  500 mg 40 stk. (blister)   9,92 39,66
Ceftriaxon Rocephalin® IV
Roche
Udgået 03.04.2023
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1 g 1 stk.  
Ceftriaxon Rocephalin® IV
Roche
Udgået 03.04.2023
pulver til infusionsvæske, opl.  2 g 1 stk.  
Ceftobiprol Zevtera
Unimedic Pharma
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  500 mg 10 stk.   618,09 1.854,44
Ceftarolin fosamil Zinforo
Pfizer
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  600 mg 10 stk.   518,96 1.037,92
Cefuroxim Zinnat®
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  500 mg 15 stk. (blister)   16,06 16,06

Referencer

4800. Garvey LH, Tannert LK, Hjortlund J et al. Retningslinjer for udredning af antibiotikaallergi med særligt fokus på penicilliner. Dansk Selskab for Allergologi. 2019, http://danskallergi.dk/wp-content/uploads/DSA-Retningslinjer-for-udredning-antibiotika-allergi-final-23.06.2019.pdf (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

3534. Zalmanovici Trestioreanu A, Fraser A, Gafter-Gvili A et al. Antibiotics for preventing meningococcal infections. Cochrane Database Syst Rev. 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24163051 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

2930. Friedman ND, Sexton DJ. Gram-negative bacillary meningitis: Treatment. UpToDate. 2014, http://www.uptodate.com/contents/gram-negative-bacillary-meningitis-treatment (Lokaliseret 10. maj 2023)

 

2940. Centers for Disease Control and Prevention. Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR): Prevention and Control of Meningococcal Disease: Rec-ommendations of the Advisory Committee on Immuniza-tion Practices (ACIP). 2013; 62(RR02):1-22, http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr6202a1.htm (Lokaliseret 10. maj 2023)

 

287. Czeizel AE, Rockenbauer M, Sørensen HT et al. Use of cephalosporins during pregnancy and in the presence of congenital abnormalities: a population-based, case-control study. Am J Obstet Gynecol. 2001; 184(6):1289-96, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11349204/ (Lokaliseret 1. december 2021)

 
 
 
Gå til toppen af siden...