Tuberkulostatika

J04A, V04CF

Revideret: 28.10.2021

Tuberkulostatika er midler, som har effekt på mykobakterier herunder M. tuberculosis, som forårsager de fleste tuberkulosetilfælde. 

Initialbehandlingen af tuberkulose består af isoniazid, rifampicin, pyrazinamid og ethambutol. 

Kun rifampicin anvendes til andre infektionstyper (som fx stafylokokinfektioner). 

 

Andre anvendelsesområder 

Behandling af infektioner med "non-tuberculous" mykobakterier (NTM) (5116). Det er vigtigt at afgøre, om der er tale om en klinisk betydende infektion eller blot en kolonisering og at kende patientens immunstatus. Op mod 40 % af alle mikroskopipositive ekspektorater fra danske patienter viser sig at være NTM, og kun få af disse er behandlingskrævende. Som minimum må isolatet kunne isoleres ved gentagne ekspektoratundersøgelser, og patienten skal have symptomer og radiologiske forandringer, der er forenelige med lungeinfektion. 

Isoniazid, myambutol og rifampicin kan anvendes til ovennævnte andre anvendelsesområder med flg. doseringer: 

 • Isoniazid:
  Voksne. 5 mg/kg legemsvægt i døgnet givet som 1 dosis, sædvanligvis 300 mg.
  Børn >3 mdr. 10 (10-15) mg/kg legemsvægt, højst 300 mg i døgnet.
 • Ethambutol:
  Voksne. 15-20 mg/kg legemsvægt i døgnet givet som 1 dosis, sædvanligvis 1.200 mg.
  Børn > 3 mdr. 20 (15-25) mg/kg legemsvægt i døgnet givet som 1 dosis.
 • Rifampicin:
  Voksne. 300 mg 3 gange dgl. I særlige tilfælde, fx Staph. aureus endocarditis 600 mg 2 gange daglig.
  Børn. 10-20 mg/kg legemsvægt i døgnet givet som 1 dosis, højst 450 mg i døgnet.

 

Børn 

Børn tåler generelt tuberkulosebehandling godt. 4-stofs efterfulgt af 2-stofs standardbehandling anbefales til alle børn uanset alder (1682). Risiko for ethambutol bivirkning øges med behandlingslængde, særligt ved behandling ud over 2 måneder. 

Bivirkninger

De hyppigste bivirkninger er kvalme og madlede med eller uden transaminasestigning. Et antiemetikum kan afhjælpe kvalmen, men hvis transaminaseforhøjelsen er mere end seks gange øvre normalgrænse, må alle fire stoffer pauseres. Når transaminaseværdierne er på sikkert faldende kurve mod to gange normalværdiniveau, kan behandlingen genoptages med ethambutol og rifampicin under tæt monitorering i tre dage. Hvis dette tåles, kan isoniazid tillægges i tre døgn og til slut pyrazinamid. 

  

Hududslæt, myalgier og feber er også kendte bivirkninger. Når det bivirkningsfremkaldende stof er identificeret, må det ofte erstattes af et anden-linje lægemiddel, oftest vælges moxifloxacin 400 mg en gang dagligt. 

  

Det er vigtigt at informere patienterne om rødfarvning af urin og sekreter som følge af rifampicin og om de mange interaktioner, herunder med hormonale kontraceptiva. Der skal også informeres om, at der ved synsændringer, som kan skyldes ethambutol, straks bør tages kontakt til den behandlende afdeling. 

Graviditet

Af hensyn til såvel den gravide som fosteret er tuberkulose en absolut behandlingsindikation. Den sædvanlige standardbehandling kan gives til gravide. Der er ikke set teratogen virkning. 

Forgiftning

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Isoniazid Isoniazid "OBA"
OBA
Udgået 12.06.2023
tabletter  300 mg 50 stk.  
Ethambutol Myambutol®
Parallelimport
tabletter  400 mg 100 stk. (blister)   10,51 31,54
Pyrazinamid Pyrazinamid "SAD"
Amgros
tabletter  500 mg 112 stk  
Rifabutin Rifabutin "Nordic Prime"
Parallelimport
hårde kapsler  150 mg 30 stk. (blister)   124,72 124,72
Ethambutol
Isoniazid
Pyrazinamid
Rifampicin
Rifampar
Parallelimport
filmovertrukne tabletter   60 stk. (blister)   11,14
Rifampicin Rimactan®
Sandoz
hårde kapsler  150 mg 100 stk. (blister)   7,04 28,17
Rifampicin Rimactan®
Sandoz
hårde kapsler  300 mg 100 stk. (blister)   3,69 7,39
Rifampicin Rimactan®
Sandoz
hårde kapsler  300 mg 100 stk. (blister)   3,69 7,37
Isoniazid
Rifampicin
Rimactazid
Sandoz
filmovertrukne tabletter  150+75 mg 60 stk. (blister)   6,71
Ethambutol
Isoniazid
Pyrazinamid
Rifampicin
Rimstar
Sandoz
filmovertrukne tabletter   60 stk. (blister)   11,54
Ethambutol
Isoniazid
Pyrazinamid
Rifampicin
Rimstar
Sandoz
filmovertrukne tabletter   60 stk. (blister)   11,14
Ethambutol
Isoniazid
Pyrazinamid
Rifampicin
Rimstar
Sandoz
filmovertrukne tabletter   60 stk. (blister)   12,07
Bedaquilin Sirturo
Janssen
tabletter  100 mg 188 stk.   1.008,24 867,08
Tuberkulin PPD RT 23 Tuberkulin PPD RT23 "AJV"
AJ Vaccines
injektionsvæske, opl.  2 TE/dosis 15 doser   23,37

Referencer

5116. Daley CL, Laccarino JM, Lange C et al. Treatment of Nontuberculous Mycobacterial Pulmonary Disease: An Official ATS/ERS/ESCMID/IDSA Clinical Practice Guideline: Executive Summary. Clin Infect Dis. 2020, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32628747/ (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

1682. WHO. Tuberculosis (TB): Ethambutol efficacy and toxicity. Ref.nr. WHO/HTM/TB. 2006:365, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69366/WHO_HTM_TB_2006.365_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Lokaliseret 9. marts 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...