Triptaner

N02CC

Revideret: 02.03.2023

Triptaner er betegnelsen for en gruppe specifikke midler til anfaldsbehandling af migræne. Triptanerne stimulerer 5-HT1B/1D-receptorer, som fortrinsvis findes på cerebrale arterier og kun i mindre omfang på ekstremitetsarterierne.  

 

Der er fundet sammenlignelig effekt af hurtig opløselig acetylsalicylsyre og triptaner. Imidlertid har triptaner effekt hos cirka 60 % af de patienter, der ikke har effekt af NSAID (1710). Triptanerne metaboliseres i leveren.  

Subkutant indgivet sumatriptan er også effektivt i anfaldsbehandlingen af Hortons hovedpine og ved svære migræneanfald ledsaget af opkastninger. Der er ingen eller kun meget beskeden effekt af triptaner ved hovedpine af spændingstypen. 

Anvendelsesområder

  • Afbrydelse af migræneanfald.
  • Subkutant sumatriptan endvidere: Afbrydelse af anfald af klynge hovedpine (Hortons hovedpine) og svære migræneanfald.

Behandlingsvejledning

Triptaner bør tages tidligt i anfaldet, når patienten er sikker på, at der er tale om et migræneanfald, dog først efter en eventuel aurafase. Det er vigtigt, at patienten kan skelne mellem migræne og spændingshovedpine for at undgå et overforbrug af triptaner. 

 

En kombination af triptan og NSAID kan forsøges og vise sig hos nogle patienter at være mere effektivt end hvert medikament alene (1707). Orale triptaner kan ved udtalt kvalme/opkastninger kombineres med kvalmestillende metoclopramid eller domperidon; evt. bør ikke-oral administrationsform af triptaner (næsespray eller subkutan injektion) bruges. 

 

Ved oral behandling ses for alle præparater begyndende klinisk effekt efter 0,5-1 time (1710) (1714)

20-50 % af patienterne oplever recidiv af migrænen inden for 48 timer. En ny dosis triptan er normalt effektiv i disse tilfælde. Recidiv af migræne kan evt. også behandles med simple analgetika. Ved manglende effekt af et triptan opnås der normalt ikke noget ved at gentage behandlingen med triptan ved samme anfald.  

 

Triptaner bør højst benyttes 9 dage pr. måned for at undgå medicinoverforbrugshovedpine. 

Præparatvalg

Triptanerne er generelt ligeværdige mht. effekt og bivirkninger bortset fra mindre forskelle som anført her. Der kan imidlertid være betydelig forskel på, hvor godt den enkelte patient responderer på de forskellige triptaner. Patienter, der ikke har effekt af ét triptan, kan således have effekt af et andet (1710). Før effekt af triptaner kan udelukkes, bør patienten som tommelfingerregel have forsøgt 3 forskellige triptaner, hver på 3 forskellige anfald og evt. i forskellige formuleringer. Der er betydelige prisforskelle mellem triptanerne. Da der ikke er væsentlig forskel i effekt og bivirkninger er førstevalget det billigste, når der samtidig også tages hensyn til tilskudsreglerne. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Triptaner  

Kontraindiceret  

ved stærkt nedsat  

nyrefunktion  

Kontraindiceret  

ved stærkt nedsat  

leverfunktion  

Almotriptan 

Nej 

Ja 

Eletriptan 

Ja 

Ja 

Frovatriptan 

Nej 

Ja 

Naratriptan 

Ja (GFR < 15ml/min.) 

Ja 

Rizatriptan 

Ja (GFR < 15ml/min.) 

Ja 

Sumatriptan 

Nej 

Ja 

Zolmitriptan 

Ja (GFR < 15ml/min.) 

Nej 

For yderligere information om kontraindikationer henvises til de enkelte præparatbeskrivelser. 

Kontraindikationer

  • Iskæmisk hjertesygdom
  • Prinzmetal-angina/koronar vasospasme
  • tidligere myokardieinfarkt
  • tidligere blodprop eller transitorisk cerebral iskæmi (TCI) i hjernen
  • ukontrolleret hypertension
  • symptomgivende perifere vaskulære lidelser
  • stærkt nedsat leverfunktion
  • samtidig indgift af ergotamin, derivater af ergotamin, andre triptaner/5-HT1-receptoragonister eller MAO-hæmmere.

Forsigtighedsregler

Triptaner bør ikke gives hyppigere end 9 dage pr. måned for at undgå medicinoverforbrugshovedpine. Triptaner bør ikke benyttes til behandling af hemiplegisk migræne eller basilarismigræne. Østrogenholdige p-piller bør så vidt muligt undgås hos patienter med migræne med aura pga. let forhøjet risiko for apopleksi. Forsigtighed bør udvises ved behandling af patienter > 65 år pga. manglende erfaring. Sumatriptan næsespray 10 mg er godkendt til unge 12-17 år. 

Bivirkninger

Bivirkningerne er bl.a. kortvarig tyngdefornemmelse, knugen i halsen, rødme/varmefornemmelse, hypertension, kvalme og opkastninger, svimmelhed, sedation og paræstesier. Det skal dog nævnes at naratriptan og almotriptan ikke har flere bivirkninger end placebo i kontrollerede kliniske undersøgelser. 

Interaktioner

På grund af risiko for vasokonstriktorisk effekt skal der gå mindst 24 timer efter indgift af ergotamin før evt. administration af triptaner. Omvendt skal der gå 6 timer efter indgift af triptan før administration af ergotamin. På grund af additiv effekt skal der gå 24 timer mellem indgift af triptan og ergotamin, ergotderivater eller andre triptaner/5-HT1-receptoragonister. Behandling med MAO-hæmmere inden for 2 uger inden behandling med sumatriptan forlænger og forstærker virkningen af triptaner. 

Graviditet

Sumatriptan kan om nødvendigt anvendes. Der er data for mere end 2.500 1. trimester eksponerede gravide uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. De øvrige triptaner bør ikke anvendes på grund af utilstrækkelige data. 

Amning

Sumatriptan og eletriptan kan om nødvendigt anvendes. Den relative vægtjusterede dosis er henholdsvis ca. 3,5 % og under 1 %. Bivirkninger hos ammede børn er ikke beskrevet. De øvrige triptaner bør undgås, da der ikke er kvantitative data for udskillelse i modermælken. 

Farmakokinetik

Fremgår af tabel 1. Triptanerne metaboliseres i leveren, rizatriptan og zolmitriptan til aktive metabolitter. Ved oral behandling ses for alle præparater begyndende klinisk effekt efter 0,5-1 time. Hurtigere virkning opnås efter subkutan eller intranasal administration. Se endvidere de enkelte præparater.

Tabel 1: Triptaners farmakokinetik 

Generisk navn  

Dispense-ringsform  

Biotilgæn-gelighed  

Tid til maksimal plasmakon-
centration
 

Plasmahal-veringstid  

Begyndende klinisk effekt*)  

Almotriptan 

tabl. 

ca. 70 % 

2½ time 

ca. 3½ time 

ca. ½ time 

Eletriptan 

tabl. 

ca. 50 % 

1½ time 

3½-5½ time 

ca. ½ time 

Frovatriptan 

tabl. 

ca. 26 % 

2-4 timer 

26 timer 

ca. 2 timer 

Naratriptan 

tabl. 

ca. 70 % 

2 timer 

ca. 5½ time 

ca. 1 time 

Rizatriptan 

tabl. 

40-45 % 

1 time 

ca. 2 timer 

ca. ½ time 

smeltetabl. 

40-45 % 

1½ time 

ca. 2 timer 

ca. 1 time 

Sumatriptan 

inj.væ. 

ca. 96 % 

10 min. 

ca. 2 timer 

ca. 10 min. 

tabl. 

ca. 15 % 

1½ time 

ca. 2 timer 

ca. ½ time 

disp. tabl. 

ca. 15 % 

1½ time 

ca. 2 timer 

ca. ½ time 

næsespray 

ca. 15 % 

1½ time 

ca. 2 timer 

ca. 15 min. 

Zolmitriptan 

tabl. 

ca. 40 % 

1½ time 

ca. 3 timer 

ca. 1 time 

smeltetabl. 

ca. 40 % 

1½ time 

ca. 3 timer 

ca. 1 time 

*) Det tidspunkt, hvor der er statistisk signifikant forskel fra placebo 

 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Almotriptan Almogran®
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  12,5 mg 6 stk. (blister)   63,82 63,82
Almotriptan Almogran®
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  12,5 mg 6 stk. (blister)   69,11 69,11
Eletriptan Eletriptan "Epione Medicine"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  40 mg 6 stk. (blister)   25,28 25,28
Eletriptan Eletriptan "EQL Pharma"
EQL Pharma
filmovertrukne tabletter  40 mg 6 stk. (blister)   27,06 27,06
Eletriptan Eletriptan "EQL Pharma"
EQL Pharma
filmovertrukne tabletter  40 mg 18 stk. (blister)   17,21 17,21
Eletriptan Eletriptan "Orion"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  40 mg 6 stk. (blister)   15,48 15,48
Eletriptan Eletriptan "Orion"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  40 mg 18 stk. (blister)   17,25 17,25
Eletriptan Eletriptan "Pensa"
Viatris
filmovertrukne tabletter  40 mg 6 stk. (blister)   15,71 15,71
Eletriptan Eletriptan "Pensa"
Viatris
filmovertrukne tabletter  40 mg 18 stk. (blister)  
Frovatriptan Frovatriptan "Mylan"
Viatris
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 6 stk. (blister)   36,70 36,70
Sumatriptan Imigran®
GSK Pharma
dispergible tabletter  50 mg 6 stk. (blister)   63,25 63,25
Sumatriptan Imigran®
GSK Pharma
dispergible tabletter  100 mg 6 stk. (blister)   109,78 54,89
Sumatriptan Imigran®
GSK Pharma
injektionsvæske, opl.  12 mg/ml 2 x 0,5 ml   328,95 164,48
Sumatriptan Imigran®
GSK Pharma
injektionsvæske, opl.  12 mg/ml 2 x 0,5 ml + glaxopen   275,15 137,58
Sumatriptan Imigran®
GSK Pharma
injektionsvæske, opl.  12 mg/ml 2 x 0,5 ml   326,55 163,28
Sumatriptan Imigran®
GSK Pharma
injektionsvæske, opl.  12 mg/ml 2 x 0,5 ml   339,00 169,50
Sumatriptan Imigran®
GSK Pharma
injektionsvæske, opl.  12 mg/ml 2 x 0,5 ml + glaxopen   310,00 155,00
Sumatriptan Imigran®
GSK Pharma
injektionsvæske, opl.  12 mg/ml 2 x 0,5 ml   331,60 165,80
Sumatriptan Imigran®
GSK Pharma
injektionsvæske, opl.  12 mg/ml 2 x 0,5 ml + glaxopen   654,95 327,48
Sumatriptan Imigran®
GSK Pharma
næsespray, opløsning  10 mg 6 stk.   66,66 133,32
Sumatriptan Imigran®
GSK Pharma
næsespray, opløsning  20 mg 6 stk.   55,97 55,97
Sumatriptan Imigran®
GSK Pharma
næsespray, opløsning  20 mg 6 stk.   63,50 63,50
Sumatriptan Imigran®
GSK Pharma
næsespray, opløsning  20 mg 6 stk.   64,66 64,66
Rizatriptan Maxalt® Smelt
Organon Denmark
frysetørrede tabletter  10 mg 18 stk. (blister)   32,60 32,60
Naratriptan Naratriptan "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 6 stk. (blister)   43,74 43,74
Naratriptan Naratriptan "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 18 stk. (blister)   31,27 31,27
Naratriptan Naratriptan "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 6 stk. (blister)   43,97 43,97
Naratriptan Naratriptan "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 18 stk. (blister)   31,19 31,19
Eletriptan Relpax®
Viatris
filmovertrukne tabletter  40 mg 6 stk. (blister)   34,32 34,32
Eletriptan Relpax®
Viatris
filmovertrukne tabletter  40 mg 18 stk. (blister)   17,57 17,57
Rizatriptan Rizasmelt
STADA Nordic
smeltetabletter  5 mg 6 stk. (blister)   45,30 90,60
Rizatriptan Rizatriptan "Glenmark"
Glenmark Nordic
tabletter  10 mg 6 stk. (blister)   10,37 10,37
Rizatriptan Rizatriptan "Glenmark"
Glenmark Nordic
tabletter  10 mg 18 stk. (blister)   11,69 11,69
Rizatriptan Rizatriptan "Glenmark"
Glenmark Nordic
smeltetabletter  5 mg 6 stk. (blister)   42,41 84,82
Rizatriptan Rizatriptan "Glenmark"
Glenmark Nordic
smeltetabletter  10 mg 6 stk. (blister)   34,84 34,84
Rizatriptan Rizatriptan "Glenmark"
Glenmark Nordic
smeltetabletter  10 mg 18 stk. (blister)   9,02 9,02
Rizatriptan Rizatriptan "Mylan"
Viatris
smeltetabletter  10 mg 6 stk. (blister)   35,21 35,21
Rizatriptan Rizatriptan "Mylan"
Viatris
smeltetabletter  10 mg 18 stk. (blister)   10,57 10,57
Rizatriptan Rizatriptan "Nordic Prime"
Parallelimport
smeltetabletter  10 mg 6 stk. (blister)   28,83 28,83
Rizatriptan Rizatriptan "Paranova"
Parallelimport
smeltetabletter  10 mg 18 stk. (blister)   22,37 22,37
Rizatriptan Rizatriptan "Sandoz"
Sandoz
smeltetabletter  10 mg 18 stk. (blister)   7,83 7,83
Rizatriptan Rizatriptan "Stada"
STADA Nordic
tabletter  5 mg 6 stk. (blister)   47,08 94,17
Rizatriptan Rizatriptan "Stada"
STADA Nordic
tabletter  10 mg 6 stk. (blister)   12,82 12,82
Rizatriptan Rizatriptan "Stada"
STADA Nordic
tabletter  10 mg 18 stk. (blister)   9,91 9,91
Sumatriptan Sumatriptan "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  50 mg 6 stk. (blister)   13,48 13,48
Sumatriptan Sumatriptan "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  50 mg 12 stk. (blister)   5,24 5,24
Sumatriptan Sumatriptan "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  50 mg 18 stk. (blister)   10,58 10,58
Sumatriptan Sumatriptan "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  100 mg 12 stk. (blister)   3,96 1,98
Sumatriptan Sumatriptan "Aristo"
Aristo Pharma Nordic
tabletter  50 mg 6 stk. (blister)   20,53 20,53
Sumatriptan Sumatriptan "Aristo"
Aristo Pharma Nordic
tabletter  50 mg 12 stk. (blister)   5,00 5,00
Sumatriptan Sumatriptan "Aristo"
Aristo Pharma Nordic
tabletter  50 mg 18 stk. (blister)   10,95 10,95
Sumatriptan Sumatriptan "Aristo"
Aristo Pharma Nordic
tabletter  100 mg 6 stk. (blister)   4,96 2,48
Sumatriptan Sumatriptan "Aristo"
Aristo Pharma Nordic
tabletter  100 mg 12 stk. (blister)   4,10 2,05
Sumatriptan Sumatriptan "Aristo"
Aristo Pharma Nordic
tabletter  100 mg 18 stk. (blister)   24,52 12,26
Sumatriptan Sumatriptan "Bluefish"
Bluefish
tabletter  50 mg 6 stk. (blister)   13,19 13,19
Sumatriptan Sumatriptan "Bluefish"
Bluefish
tabletter  50 mg 12 stk. (blister)   12,42 12,42
Sumatriptan Sumatriptan "Bluefish"
Bluefish
tabletter  50 mg 18 stk. (blister)   10,84 10,84
Sumatriptan Sumatriptan "Bluefish"
Bluefish
tabletter  100 mg 12 stk. (blister)   4,18 2,09
Sumatriptan Sumatriptan "Bluefish"
Bluefish
tabletter  100 mg 18 stk. (blister)   24,67 12,33
Sumatriptan Sumatriptan "Mylan"
Viatris
filmovertrukne tabletter  50 mg 12 stk. (blister)   10,78 10,78
Sumatriptan Sumatriptan "Mylan"
Viatris
filmovertrukne tabletter  100 mg 6 stk. (blister)   4,87 2,43
Sumatriptan Sumatriptan "Paranova"
Parallelimport
næsespray, opløsning  10 mg 6 stk.   67,33 134,67
Sumatriptan Sumatriptan "Paranova"
Parallelimport
næsespray, opløsning  20 mg 6 stk.   55,98 55,98
Sumatriptan Sumatriptan "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  50 mg 6 stk. (blister)   15,04 15,04
Sumatriptan Sumatriptan "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  50 mg 12 stk. (blister)   4,96 4,96
Sumatriptan Sumatriptan "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  100 mg 6 stk. (blister)   5,70 2,85
Sumatriptan Sumatriptan "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  100 mg 12 stk. (blister)   3,73 1,86
Zolmitriptan Zolmitriptan "2care4"
Parallelimport
tabletter  2,5 mg 6 stk. (blister)   39,92 39,92
Zolmitriptan Zolmitriptan "2care4"
Parallelimport
tabletter  2,5 mg 18 stk. (blister)   34,16 34,16
Zolmitriptan Zolmitriptan "Rivopharm"
SanoSwiss
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 6 stk. (blister)   39,00 39,00
Zolmitriptan Zolmitriptan "Rivopharm"
SanoSwiss
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 18 stk. (blister)  
Zolmitriptan Zolmitriptan "Rivopharm"
SanoSwiss
smeltetabletter  2,5 mg 6 stk. (blister)   36,17 36,17
Zolmitriptan Zolmitriptan "Rivopharm"
SanoSwiss
smeltetabletter  2,5 mg 12 stk. (blister)  
Zolmitriptan Zolmitriptan "Stada"
STADA Nordic
tabletter  2,5 mg 6 stk. (blister)   38,85 38,85
Zolmitriptan Zolmitriptan "Stada"
STADA Nordic
tabletter  2,5 mg 18 stk. (Blister)   33,42 33,42
Zolmitriptan Zolmitriptan "Stada"
STADA Nordic
smeltetabletter  2,5 mg 6 stk. (Blister)   36,17 36,17
Zolmitriptan Zolmitriptan "Stada"
STADA Nordic
smeltetabletter  2,5 mg 12 stk. (Blister)   30,88 30,88

Referencer

1707. Dansk Hovedpine Selskab. Referenceprogram - Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter. Dansk Hovedpine Selskab. 2020; 3. udgave, https://dhos.dk/wp-content/uploads/2020/06/2932-Referenceprogram_2020_final_web-24.06.20.pdf (Lokaliseret 15. december 2021)

 

1714. Johnston MM, Rapoport AM. Triptans for the management of migraine. Drugs. 2010; 70(12):1505-18, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20687618/ (Lokaliseret 15. december 2021)

 

1715. Cassina M, Di Gianatonio E, Toldo I et al. Migraine therapy during pregnancy and lactation. Expert Opin Drug Saf. 2010; 9(6):937-48, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20662551/ (Lokaliseret 15. december 2021)

 

1710. Evers S, Afra J, Frese A et al. EFNS guideline on the drug treatment of migraine - revised report of an EFNS task force. Eur J Neurol. 2009; 16(9):968-81, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19708964/ (Lokaliseret 15. december 2021)

 
 
 
Gå til toppen af siden...