Lithiumsalte

N05AN

Revideret: 25.11.2022

Lithium anvendes især til behandling og forebyggelse af maniske og depressive episoder ved bipolar lidelse (maniodepressiv sygdom). Lithium er førstevalg til forebyggelse af episoder på baggrund af solid og også nylig evidens. Lithium kan også anvendes som supplement til antidepressiva ved unipolar depression med henblik på at øge den antidepressive effekt. Se endvidere  Behandlingsrefraktær depression

Anvendelsesområder

Terapeutisk ved mani. Profylaktisk mod maniske og depressive recidiver ved bipolar affektiv sindslidelse. Unipolar depression (som tillægsbehandling).

Behandlingsvejledning

Ved behandling af moderat mani og ved profylaktisk behandling startes med lav dosis, fx 1-2 tabletter dgl. Efter 1 uge bestemmes plasma-lithium, og dosis justeres til en plasmakoncentration på 0,6-0,8 mmol/l. Der er ligefrem proportionalitet mellem dosis og plasmakoncentration. Ved recidiver forøges dosis. Ved væsentlige bivirkninger nedsættes den. Tidlig iværksættelse af behandling med lithium ser ud til at bedre den profylaktiske effekt. 

Ved behandling af akut mani kan lithium gives i højere dosis (hyppig kontrol af plasma-lithium).
Lithium gives om morgenen og ved sengetid eller som éngangsdosis ved sengetid. Éngangsdosering foretrækkes af hensyn til bedre adhærens til behandlingen. Ved gastro-intestinale gener kan dosering til spisetid evt. forsøges. Depottabletter giver mindre svingninger af plasma-lithium, men det er ikke afklaret, om dette har klinisk betydning. Det vigtigste er at holde patienten på det laveste effektive dosisniveau. Hyppigt anvendte vedligeholdelsesdoser er 24-36 mmol lithium dgl. hos patienter under 60 år og 12-24 mmol lithium dgl. hos ældre. Ved behandlingsophør bør lithiumdosis aftrappes over 3 måneder, idet pludselig seponering kan fremprovokere recidiv. 

 

Før start af lithium 

Risiko for sværere bivirkninger diskuteres med patienten: 

  • Nedsat evne til urinkoncentration, men risikoen for udvikling af kronisk nyresygdom er lav 0,5 %
  • Hypothyroidisme hos 15-25 % (2-3 % i den generelle befolkning)
  • Primær hyperparathyroidism: 10 % (0,1 % i den generelle befolkning)
  • Vægtøgning: Fordoblet risiko for betydende vægtøgning (> 7 % vægtstigning)
  • Fertile kvinder: risiko for medfødte fosterskader ved behandling under graviditet.

Balancen mellem effekt og bivirkninger diskuteres. 

 

Undersøgelser før start 

  • Plasma-kreatinin
  • Plasma-calcium
  • Thyroidea Stimulerende Hormon (TSH)
  • EKG.

 

EKG 

Kontakt til kardiolog overvejes ved: Kendt hjertesygdom, familie-anamnese med arytmi-sygdom, anden QT forlængende medicin, hypokaliæmi (p-K < 3,5 mM), hjertesymptomer, EKG med QTc > 480 ms eller anden abnormitet. 

Beregn QT c -intervallet her: Beregning af korrigeret QT-interval - Bazetts formel 

EKG gentages ved steady state efter nogle uger/måneder. 

 

Plasma-monitorering under behandling 

Plasma-kreatinin, inklusiv glomerulær filtrationsrate (GFR), og plasma-lithium kontrolleres efter en uges behandling og efter dosisøgning, derefter individuelt afpasset, fx hver 3.-6. måned. Der anbefales ekstra kontrol ved recidiv og i risikosituationer samt hyppigere kontrol under graviditet og omkring fødsel. 

Blodprøver til kontrol af plasma-lithium bør ikke tages før 4 dage efter start af behandling eller efter dosisændring, dog tidligere ved mistanke om forgiftning. Blodprøverne tages bedst om morgenen 11-13 timer efter seneste lithiumdosis. 

TSH og plasma-calcium kontrolleres minimum en gang årligt og hyppigere hvis patienten har abnorme fund eller familiær disposition til endokrinologisk lidelse. 

 

Terapeutisk plasmakoncentrationsområde 

Hos mange patienter opnås ønsket virkning med få eller ingen bivirkninger ved plasma-lithium på 0,6-0,8 mmol/l, hos nogle kræves dog 0,9-1,0 mmol/l for maksimal virkning. Ved akut manibehandling kan det være nødvendigt at øge plasma-lithium til 1,0-1,2 mmol/l i en periode. Koncentrationer over 1,2 mmol/l bør undgås. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Ikke klarlagt.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Lithiumcitrat Litarex®
TEVA
depottabletter  6 mmol Li+ 100 stk.   5,17 20,70
Lithiumcarbonat Litiumkarbonat "OBA"
OBA
filmovertrukne tabletter  300mg (8,1 mmol Li+) 100 stk.   3,36 9,95

Referencer

3296. Ole Mors, Merete Nordentoft og Ida Hageman. Klinisk Psykiatri. Munksgaard. 2016; 4, https://munksgaard.dk/products/klinisk-psykiatri-(i-bog)-i-bog-16224-9788762815490 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

3299. Kessing LV, Gerds TA, Feldt-Rasmussen B et al. Use of Lithium and Anticonvulsants and the Rate of Chronic Kidney Disease: A Nationwide Population-Based Study. JAMA Psychiatry. 2015; 72(12):1182-91, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26535805 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

3297. Kessing LV, Vradi E, Andersen PK. Starting lithium prophylaxis early v. late in bipolar disorder. Br J Psychiatry. 2014; 205(3):214-20, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25012681 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

3298. Kessing LV, Søndergård L, Kvist K et al. Adherence to lithium in naturalistic settings: results from a nationwide pharmacoepidemiological study. Bipolar Disorders. 2007, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1399-5618.2007.00405.x/abstract (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...