Mefloquin

P01B

Revideret: 24.09.2021

Mefloquin anvendes til behandling og forebyggelse af malaria, der er forårsaget af chloroquinresistente stammer af Plasmodium falciparum, men er også effektivt over for de andre malariaformer. Der har været diskussion om hyppigheden af alvorlige neuropsykiatriske bivirkninger, som ifølge litteraturen ses hos fra 1:140 til 1:13.000 brugere. 

Anvendelsesområder

  • Malariaprofylakse
    mod malaria forårsaget af stammer af P. falciparum, hvor alternative malariamidler ikke kan anvendes eller ønskes eller hos patienter med forudgående anvendelse af mefloquin uden bivirkninger. Udskrivningen af mefloquin kan kun foretages af speciallæger i klinisk mikrobiologi eller infektionsmedicin eller læger ansat på disse afdelinger.
  • Behandling af ukompliceret malaria
    forårsaget af stammer af P. falciparum, som er resistente over for chloroquin og med formodet følsomhed for mefloquin.

 

Lægemiddelstyrelsen har begrænset retten til at udskrive recept på mefloquin til speciallæger i infektionsmedicin eller i klinisk mikrobiologi eller læger ansat på disse specialafdelinger. Mefloquin er ikke længere markedsført i Danmark, men kan med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen rekvireres fra apotek/sygehusapotek. 

Kontraindikationer

  • Aktuelle eller tidligere neuropsykiatriske sygdomme
  • Tendens til kramper uanset årsag.

Interaktioner

  • Mefloquin bør ikke gives samtidig med eller indtil 12 timer efter quinin og bør muligvis helt undgås efter quininbehandling af svær malaria (risiko for arytmi). Quinin må kun med stor forsigtighed og under monitorering gives til patienter, der har fået mefloquin inden for de sidste 2 uger.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. 

Baggrund: Der er data for mere end 2.000 eksponerede, heraf 770 i 1. trimester, uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Farmakodynamik

Mefloquin er effektivt mod de erytrocytære stadier af alle malariaparasitter og herunder de fleste chloroquinresistente P. falciparum-stammer. 

Resistensforhold. I Thailands grænseområder, Myanmar og Cambodia, er P. falciparum i større eller mindre grad resistent mod mefloquin. Resistensproblemet er ikke nær så stort andre steder, men genuint resistente stammer forekommer sporadisk i Afrika. 

 
 
Gå til toppen af siden...