β-receptorblokerende midler, kombinationer (midler mod glaukom)

S01EB, S01ED

Revideret: 26.04.2022

Den non-selektive β-blokker timolol kan anvendes i kombination med enten pilocarpin, det α2-receptorstimulerende middel brimonidin, carboanhydrasehæmmerne brinzolamid og dorzolamid eller prostaglandinanaloger. 

  

For yderligere information, se også glaukom og  midler mod glaukom

Anvendelsesområder

Glaukom. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

β -blokerende midler (kombinationer)  

Kontraindiceret 

ved stærkt nedsat 

nyrefunktion  

Kontraindiceret 

ved stærkt nedsat 

leverfunktion  

Bimatoprost og timolol 

Nej 

Nej 

Brimonidin og timolol 

Nej 

Nej 

Brinzolamid og timolol 

Ja 

(GFR < 30 ml/min.) 

Nej 

Dorzolamid og timolol 

Ja 

(GFR < 30 ml/min.) 

Nej 

Latanoprost og timolol 

Nej 

Nej 

Pilocarpin og timolol 

Nej 

Nej  

Tafluprost og timolol 

Nej 

Nej 

Travoprost og timolol 

Nej 

Nej 

For yderligere information om kontraindikationer henvises til de enkelte præparatbeskrivelser.  

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Brinzolamid
Timolol
Azarga®
Novartis
øjendråber, suspension  10+5 mg/ml 5 ml  
Brinzolamid
Timolol
Azarga®
Novartis
øjendråber, suspension  10+5 mg/ml 5 ml (Orifarm)   52,32
Brinzolamid
Timolol
Azarga®
Novartis
øjendråber, suspension  10+5 mg/ml 5 ml (2care4)   52,05
Brinzolamid
Timolol
Azarga®
Novartis
øjendråber, suspension  10+5 mg/ml 3 x 5 ml  
Brinzolamid
Timolol
Azarga®
Novartis
øjendråber, suspension  10+5 mg/ml 3 x 5 ml (Abacus)   47,87
Brinzolamid
Timolol
Azarga®
Novartis
øjendråber, suspension  10+5 mg/ml 3 x 5 ml (2care4)   46,03
Brinzolamid
Timolol
Azarga®
Novartis
øjendråber, suspension  10+5 mg/ml 3 x 5 ml (Orifarm)   47,53
Bimatoprost
Timolol
Bimatoprost/Timolol "Stada"
STADA Nordic
øjendråber, opløsning  0,3+5 mg/ml 3 ml   29,28
Bimatoprost
Timolol
Bimatoprost/Timolol "Stada"
STADA Nordic
øjendråber, opløsning  0,3+5 mg/ml 3 x 3 ml  
Bimatoprost
Timolol
Bimatoprost/Timolol "Zentiva"
Zentiva
øjendråber, opløsning  0,3+5 mg/ml 3 ml   28,83
Bimatoprost
Timolol
Bimatoprost/Timolol "Zentiva"
Zentiva
øjendråber, opløsning  0,3+5 mg/ml 3 x 3 ml   27,78
Brimonidin
Timolol
Combigan®
AbbVie
øjendråber, opløsning  2+5 mg/ml 5 ml   39,55
Brimonidin
Timolol
Combigan®
AbbVie
øjendråber, opløsning  2+5 mg/ml 3 x 5 ml   32,08
Brimonidin
Timolol
Combigan®
AbbVie
øjendråber, opløsning  2+5 mg/ml 5 ml   39,28
Brimonidin
Timolol
Combigan®
AbbVie
øjendråber, opløsning  2+5 mg/ml 3 x 5 ml   32,03
Dorzolamid
Timolol
Cosopt®
Santen
øjendråber, opløsning  20+5 mg/ml 10 ml   33,71
Dorzolamid
Timolol
Cosopt®
Santen
øjendråber, opløsning  20+5 mg/ml 10 ml   25,51
Dorzolamid
Timolol
Cosopt®
Santen
øjendråber, opløsning  20+5 mg/ml 10 ml   25,13
Dorzolamid
Timolol
Cosopt®
Santen
øjendråber, opløsning  20+5 mg/ml 10 ml   25,51
Dorzolamid
Timolol
Cosopt®
Santen
øjendråber, endosis  20+5 mg/ml 60 x 0,2 ml   43,73
Dorzolamid
Timolol
Cosopt®
Santen
øjendråber, endosis  20+5 mg/ml 60 x 0,2 ml  (ukonserveret) 43,61
Dorzolamid
Timolol
Cosopt®
Santen
øjendråber, endosis  20+5 mg/ml 60 x 0,2 ml   42,61
Dorzolamid
Timolol
Costad
STADA Nordic
øjendråber, opløsning  20+5 mg/ml 5 ml   15,43
Dorzolamid
Timolol
Costad
STADA Nordic
øjendråber, opløsning  20+5 mg/ml 3 x 5 ml   7,82
Dorzolamid
Timolol
Dorlatim®
Sandoz
øjendråber, opløsning  20+5 mg/ml 3 x 5 ml   5,14
Dorzolamid
Timolol
Duokopt
Thea Nordic
øjendråber, opløsning  20+5 mg/ml 5 ml   29,90
Dorzolamid
Timolol
Duokopt
Thea Nordic
øjendråber, opløsning  20+5 mg/ml 3 x 5 ml   27,83
Timolol
Travoprost
DuoTrav®
Novartis
øjendråber, opløsning  40 mikrog/ml+5 mg/ml 2,5 ml (2care4)  
Timolol
Travoprost
DuoTrav®
Novartis
øjendråber, opløsning  40 mikrog/ml+5 mg/ml 2,5 ml   74,26
Timolol
Travoprost
DuoTrav®
Novartis
øjendråber, opløsning  40 mikrog/ml+5 mg/ml 3 x 2,5 ml   99,79
Latanoprost
Timolol
Fixopost
Thea Nordic
øjendråber, endosis  50 mikrogram/ml+5 mg 30 stk.   7,36
Latanoprost
Timolol
Fixopost
Thea Nordic
øjendråber, endosis  50 mikrogram/ml+5 mg 90 stk.   6,41
Pilocarpin
Timolol
Fotil®
Santen
øjendråber, opløsning  20+5 mg/ml 5 ml   28,36
Pilocarpin
Timolol
Fotil®
Santen
øjendråber, opløsning  40+5 mg/ml 5 ml  (forte) 29,90
Pilocarpin
Timolol
Fotil®
Santen
øjendråber, endosis  40+5 mg/ml 60 stk.  (forte) 5,86
Bimatoprost
Timolol
Ganfort®
Allergan
øjendråber, opløsning  0,3+5 mg/ml 3 ml   63,23
Bimatoprost
Timolol
Ganfort®
Allergan
øjendråber, opløsning  0,3+5 mg/ml 3 ml (2 care4)   28,78
Bimatoprost
Timolol
Ganfort®
Allergan
øjendråber, opløsning  0,3+5 mg/ml 3 x 3 ml   50,93
Bimatoprost
Timolol
Ganfort®
Allergan
øjendråber, opløsning  0,3+5 mg/ml 3 x 3 ml (2care4)   33,28
Bimatoprost
Timolol
Ganfort®
Allergan
øjendråber, opløsning  0,3+5 mg/ml 3 x 3 ml (Paranova)  
Bimatoprost
Timolol
Ganfort®
Allergan
øjendråber, endosis  0,3+5 mg/ml 30 x 0,4 ml (2care4)   23,75
Bimatoprost
Timolol
Ganfort®
Allergan
øjendråber, endosis  0,3+5 mg/ml 30 x 0,4 ml   23,86
Bimatoprost
Timolol
Ganfort®
Allergan
øjendråber, endosis  0,3+5 mg/ml 90 x 0,4 ml (Medartuum)   18,07
Bimatoprost
Timolol
Ganfort®
Allergan
øjendråber, endosis  0,3+5 mg/ml 90 x 0,4 ml   18,26
Bimatoprost
Timolol
Ganfort®
Allergan
øjendråber, endosis  0,3+5 mg/ml 90 x 0,4 ml (2care4)   18,18
Bimatoprost
Timolol
Ganfort®
Allergan
øjendråber, endosis  0,3+5 mg/ml 90 x 0,4 ml (Orifarm)   18,28
Latanoprost
Timolol
Latacomp®
TEVA
øjendråber, opløsning  50 mikrog/ml+5 mg/ml 2,5 ml   91,96
Latanoprost
Timolol
Latacomp®
TEVA
øjendråber, opløsning  50 mikrog/ml+5 mg/ml 3 x 2,5 ml   82,65
Latanoprost
Timolol
Latanoprost/Timolol "Nordic Prime"
Parallelimport
Udgået 09.01.2023
øjendråber, opløsning  5 mg/ml+50 mikrog/ml 2,5 ml  
Latanoprost
Timolol
Latanoprost/Timolol "Nordic Prime"
Parallelimport
Udgået 09.01.2023
øjendråber, opløsning  5 mg/ml+50 mikrog/ml 3 x 2,5 ml  
Latanoprost
Timolol
Latanoprost/Timolol "Paranova"
Parallelimport
Udgået 28.11.2022
øjendråber, opløsning  5 mg/ml+50 mikrog/ml 2,5 ml  
Latanoprost
Timolol
Latanoprost/Timolol "Paranova"
Parallelimport
Udgået 28.11.2022
øjendråber, opløsning  5 mg/ml+50 mikrog/ml 3 x 2,5 ml  
Latanoprost
Timolol
Latanostad comp
STADA Nordic
øjendråber, opløsning  50 mikrog/ml+5 mg/ml 2,5 ml   96,24
Latanoprost
Timolol
Latanostad comp
STADA Nordic
øjendråber, opløsning  50 mikrog/ml+5 mg/ml 3 x 2,5 ml   79,97
Latanoprost
Timolol
Oculokom
Parallelimport
øjendråber, opløsning  5 mg/ml+50 mikrog/ml 2,5 ml   107,50
Latanoprost
Timolol
Oculokom
Parallelimport
øjendråber, opløsning  5 mg/ml+50 mikrog/ml 3 x 2,5 ml   100,21
Tafluprost
Timolol
Taptiqom®
Santen
øjendråber, opløsning  15 mikg/ml+5 mg/ml 7 ml   90,84
Tafluprost
Timolol
Taptiqom®
Santen
øjendråber, endosis  15 mikg/ml+5 mg/ml 30 x 0,3 ml   7,75
Tafluprost
Timolol
Taptiqom®
Santen
øjendråber, endosis  15 mikg/ml+5 mg/ml 90 x 0,3 ml   7,11
Tafluprost
Timolol
Taptiqom®
Santen
øjendråber, endosis  15 mikg/ml+5 mg/ml 90 x 0,3 ml   7,33
Tafluprost
Timolol
Taptiqom®
Santen
øjendråber, endosis  15 mikg/ml+5 mg/ml 30 x 0,3 ml   7,80
Tafluprost
Timolol
Taptiqom®
Santen
øjendråber, endosis  15 mikg/ml+5 mg/ml 90 x 0,3 ml   7,14
Tafluprost
Timolol
Taptiqom®
Santen
øjendråber, endosis  15 mikg/ml+5 mg/ml 30 x 0,3 ml   12,53
Tafluprost
Timolol
Taptiqom®
Santen
øjendråber, endosis  15 mikg/ml+5 mg/ml 90 x 0,3 ml   8,95
Timolol
Travoprost
Travoprost/Timolol "Medical Valley"
Medical Valley
øjendråber, opløsning  40 mikrog/ml+5 mg/ml 2,5 ml   39,40
Timolol
Travoprost
Travoprost/Timolol "Medical Valley"
Medical Valley
øjendråber, opløsning  40 mikrog/ml+5 mg/ml 3 x 2,5 ml   47,44
Timolol
Travoprost
Travoprost/Timolol "Stada"
STADA Nordic
øjendråber, opløsning  40 mikrog/ml+5 mg/ml 2,5 ml   39,48
Timolol
Travoprost
Travoprost/Timolol "Stada"
STADA Nordic
øjendråber, opløsning  40 mikrog/ml+5 mg/ml 3 x 2,5 ml   47,27
Latanoprost
Timolol
Xalcom®
Viatris
øjendråber, opløsning  5 mg/ml+50 mikrog/ml 2,5 ml   107,16
Latanoprost
Timolol
Xalcom®
Viatris
øjendråber, opløsning  5 mg/ml+50 mikrog/ml 3 x 2,5 ml   102,37
 
 
Gå til toppen af siden...