Øjendråber

S01

Revideret: 23.08.2021

Korrekt brug

Øjendråber dryppes i fornix inferior. 

Når flere forskellige øjenmidler anvendes samtidigt, skal man vente ca. 5 minutter mellem applicering af dråberne. Øjendråber skal appliceres før øjensalve, og vandige dråber før viskøse. 

Baggrund for denne anbefaling er, at efter 5 min. vil tårevæsken være total-udskiftet ca. 15 gange (udskiftes ca. 2-3 gange i minuttet)(5266), hvilket må antages for fuldt tilstrækkeligt til, at mulige interaktioner mellem lægemiddelstoffer minimeres.  

 

Risikoen for evt. systemiske bivirkninger på grund af absorption af lægemiddelstoffet gennem epitelet i tårekanalen, næsen og svælget kan mindskes ved aflukning af tårevejene umiddelbart efter øjendrypning (nasolakrimal okklusion). Dette gøres ved at lukke øjenlågene og sætte en finger i øjenkrogen i ca. 2 minutter. Målinger viser dog, at der skal startes komprimering få sekunder efter dråben er givet, hvis det skal have nogen praktisk betydning.
Den tilbageblevne fraktion i konjunktivalhulen vil blive absorberet ind i øjet gennem conjunctiva. 

Forlænget virkning

Nogle øjendråber er tilsat polyvinylalkohol eller methylcellulose, der øger kontakttiden og præcornealfilmens stabilitet. Disse præparater benævnes i daglig tale depotpræparater.  

Sterilitet

Øjendråber er sterile i uåbnet tilstand. Flaskens spids må ikke berøre nogen overflader inklusiv øjet, da dette kan beskadige øjet og kontaminere opløsningen.  

Konserveringsmidler

Til konservering af øjenmidler anvendes hyppigt benzalkoniumchlorid. Det kan give anledning til svie samt allergiske og toksiske reaktioner. Enkelte præparater er konserveret med polyquaternium, som er mindre lokalirriterende end benzalkonium. For at undgå sådanne lokale gener kan benyttes ukonserverede øjendråber i enkeltdosisbeholdere. Skift til ukonserverede enkeltdosisbeholdere er en afvejning, idet de både er dyrere og kan være sværere for ældre at bruge korrekt. Ved tilstande hvor der må forventes langvarig eller livsvarig brug, fx grøn stær, bør ukonserverede produkter foretrækkes. 

Holdbarhed

Konserverede øjendråber kan anvendes i op til 1 måned efter åbning, de ukonserverede i højst et døgn efter åbning på grund af risiko for kontaminering. 

Referencer

5266. Ripal Gaudana, Hari Krishna Ananthula, Ashwin Parenky et al. Ocular drug delivery. AAPS J. 2010; 12(3):348-60, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20437123/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...