Oversigt over mikroorganismer

J

Revideret: 07.07.2021

I afsnittet om antibiotika/antimikrobielle midler er angivet en lang række mikroorganismer - hovedsageligt potentielt sygdomsfremkaldende bakterier. Nedenfor er disse, suppleret med enkelte andre relevante mikroorganismer, omtalt kort. 

 

Se "Alfabetisk beskrivelse af de enkelte mikroorganismer" efter tabel 2. 

 

I gennemgangen er der redegjort for forekomst og infektioner, som mikroorganismerne giver anledning til. Omtalen er ikke en lærebog i klinisk mikrobiologi, men en kort gennemgang.  

Navngivning af bakterier

Generiske bakterienavne skrives med kursiv. 

Genus (slægtsnavnet) skrives med stort begyndelsesbogstav og må forkortes. 

Species (artsnavnet) skrives med småt og må aldrig forkortes. 

Staphylococcus species omfatter derfor alle stafylokokker, og Staphylococcus aureus, eventuelt forkortet til S. aureus, er én af dem.  

Bakteriers form, lejring og Gram-farvning

 

Tabel 1. Opdeling af bakterierne i forhold til form, lejring og Gram-farvning 

 

Mikroskopisk udseende  

 

Gram-farvning  

 

Eksempler på generiske navne  

Diplokokker 

Grampositive 

 • Streptococcus pneumoniae

Gramnegative 

 • Moraxella catarrhalis
 • Neisseria gonorrhoeae
 • Neisseria meningitidis

Kokker i kæde 

Grampositive 

α-hæmolytiske streptokokker/
non-hæmolytiske streptokokker (viridans streptokokker):
 

 • Streptokokker af anginosusgruppen
 • Streptokokker af mitisgruppen
 • Streptokokker af bovisgruppen
 • Streptokokker af mutansgruppen
 • Streptokokker af salivariusgruppen

β-hæmolytiske streptokokker: 

 • Gruppe A-streptokokker - Streptococcus pyogenes
 • Gruppe B-streptokokker - Streptococcus agalactiae
 • Gruppe C og G streptokokker - Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis

Enterokokker: 

 • Enterococcus faecalis
 • Enterococcus faecium

Anaerobe kokker: 

 • Peptostreptococcus species

Kokker i hobe 

Grampositive 

 • Staphylococcus aureus
 • Staphylococcus epidermidis
 • Staphylococcus saprophyticus

Stave 

Grampositive 

 • Bacillus anthracis
 • Bacillus cereus
 • Clostridium botulinum
 • Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile
 • Clostridium perfringens
 • Clostridium tetani
 • Listeria monocytogenes

Gramnegative 

Enterobacterales: 

 • Citrobacter species
 • Enterobacter cloacae
 • Escherichia coli
 • Klebsiella species
 • Morganella morganii
 • Proteus mirabilis
 • Proteus vulgaris
 • Providencia species
 • Salmonella Paratyphi
 • Salmonella Typhi
 • Serratia marcescens
 • Shigella species
 • Yersinia enterocolitica

Andre gramnegative stave: 

 • Acinetobacter calcoaceticus
 • Aeromonas species
 • Bordetella pertussis
 • Brucella species
 • Campylobacter jejuni
 • Capnocytophaga canimorsus
 • Coxiella burnetii
 • Gardnerella vaginalis
 • Haemophilus influenzae
 • Helicobacter pylori
 • Legionella pneumophila
 • Pasteurella multocida
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Stenotrophomonas maltophilia
 • Vibrio cholerae

Anaerobe: 

 • Bacteroides fragilis
 • Fusobacterium species
 • Prevotella species

Stave kølleformede 

Grampositive 

 • Corynebacterium diphtheriae
 • Cutibacterium acnes

Stave forgrenede 

Grampositive 

 • Actinomyces species
 • Nocardia species

Ikke gramfarvebare bakterier 

 • Borrelia burgdorferi
 • Chlamydia pneumoniae
 • Chlamydia psittaci
 • Chlamydia trachomatis
 • Leptospira species
 • Mycobacterium avium/intracellulare
 • Mycobacterium kansasii
 • Mycobacterium leprae
 • Mycobacterium tuberculosis
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Rickettsia species
 • Treponema pallidum

Andre mikroorganismer 

 • Pneumocystis jiroveci (svamp)
 • Trichomonas vaginalis (protozo)
 • Candida species
 • Aspergillus species
 • Fusarium species

 

Hyppigt anvendte forkortelser

 

Tabel 2. Hyppigt anvendte forkortelser 

 

Forkortelse  

 

Forklaring  

ESBL-producerende bakterie 

Extended-Spectrum-β-lactamase-producerende stammer af især E. coli og K. pneumoniae, der er resistente over for cefalosporiner og mange typer af penicilliner. Resistensgener er overførbare. 

Carbapenemase producerende organismer (CPO) 

Stammer af især enterobakterier, der udover at være resistente mod cefalosporiner og penicilliner også er resistente over for carbapenemer. Resistensmekanisme er produktion af β-laktamase. Resistensgener, som koder for disse enzymer, er overførbare. 

MRSA 

Methicillin-resistente stammer af Staphylococcus aureus, der er resistente over for alle penicilliner, cefalosporiner og carbapenemer, og som ofte også er resistente over for andre antibiotika som quinoloner og makrolider. 

VRE 

Vancomycinresistente stammer af enterokokker, hyppigst E. faecium, som også er resistent over for andre antibiotika som penicilliner og cefalosporiner. 

 

Alfabetisk beskrivelse af de enkelte mikroorganismer

 

Acinetobacter calcoaceticus 

 • Findes mange steder i naturen i fugtige miljøer.
 • Kan findes på hud og slimhinder, optræder ofte som kontaminant i mikrobiologiske prøver, men kan forårsage nosokomielle infektioner.

Actinomyces species 

 • Findes normalt i mundhulen og i vagina.
 • Kan give aktinomykose ofte med udgangspunkt i mundhulen eller i forbindelse med en spiral i uterus.
 • Medfører ofte fistulering.
 • Ved behandling er det nødvendigt at fjerne evt. fremmedlegeme (fx spiral) eller foretage kirurgisk drænage/fjernelse af en absces eller lukning af fistel, og det kan være nødvendigt at give antibiotika langvarigt.

Aeromonas species 

 • Findes i fersk- eller brakvand, typisk i tropiske og subtropiske egne.
 • Kan give akut gastroenteritis og sårinfektioner.

Aspergillus species 

 • Skimmelsvampe, der kan give systemisk infektion, oftest hos immunsupprimerede patienter
 • Hyppigst er A. fumigatus.
 • Akut invasiv pulmonal aspergillose er hyppigste manifestation og ses især hos patienter med hæmatologisk sygdom og/eller efter transplantation samt ved kronisk obstruktiv lungesygdom.
 • Aspergillom ses især hos patienter med tuberkulose, bronkiektasi eller sarkoidose.
 • Kan give allergisk bronkopulmonal aspergillose (ABPA) hos personer med atopiske lidelser og patienter med cystisk fibrose (CF).

Bacillus anthracis 

 • Giver miltbrand.
 • Er toksinproducerende og sporedannende.
 • En af de bakterier, som har været anvendt til biologisk krigsførelse og bioterrorisme.

Bacillus cereus 

 • Ses som årsag til fødemiddelforgiftninger pga. produktion af et enterotoksin.

Bacteroides fragilis 

 • Er den hyppigste årsag til alvorlige infektioner med anaerobe bakterier.
 • Findes normalt i tarmfloraen i colon og ses derfor som årsag til infektioner, der udgår herfra.

Bordetella pertussis 

 • Giver kighoste.
 • Bakterien findes kun hos mennesker.
 • Vaccination mod kighoste som led i børnevaccinationsprogrammet sker med pertussistoksoid i 3., 5. og 12. levemåned.
 • Behandles normalt ikke, men antibiotisk behandling med et makrolid kan benyttes til at forhindre smittespredning til nyfødte eller til små børn, som endnu ikke er fuldt vaccinerede.

Borrelia burgdorferi 

 • En spirokæt, som overføres via skovflåten.
 • Giver borreliose, hvoraf der er flere stadier - det mest almindelige er det tidlige stadium, erythema migrans, sjældnere ses 2. stadie med bl.a. neuroborreliosis, carditis eller artritis.

Brucella species, Brucella abortus og Brucella melitensis  

 • Giver henholdsvis kalvekastningsfeber og maltafeber (springfeber).
 • Findes ikke endemisk i Danmark, men udbredt i Middelhavsområdet.
 • Indtages oftest med ikke-pasteuriserede mælkeprodukter, fx gedeost.
 • Har forårsaget infektioner, oftest bakteriæmi og artritis eller osteomyelitis, hos personalet på klinisk mikrobiologiske afdelinger, også i Danmark.

Campylobacter jejuni og coli 

 • Findes normalt hos fjerkræ.
 • Aktuelt den hyppigste bakterielle årsag til gastroenteritis på verdens plan og i Danmark.
 • C. jejuni infektion skyldes oftest indtagelse af utilstrækkeligt varmebehandlet kyllingekød eller kontaminering af andre fødevarer grundet dårlig køkken hygiejne.
 • C. coli infektioner er sjældnere, hvor smittekilde oftest er svinekød.
 • Sygdommen er sædvanligvis relativ godartet og selvlimiterende, og der behandles derfor normalt ikke med antibiotika.

Candida species  

 • Gærsvampe omfatter flere humanpatogene species.
 • Systemisk infektion ses hos immunsupprimerede personer med neutropeni.
 • Kateterrelaterede infektioner og infektioner udgående fra mave-tarmkanalen ses også hos ikke-immunsupprimerede personer ved abdominal kirurgi og bred antibakteriel behandling.
 • Hos immunkompetente også årsag til vaginitis.
 • Hyppigste art er C. albicans.
 • Visse Candida arter (fx C. krusei, C. glabrata) er resistente over for flere svampemidler og ses især hos patienter på intensiv afdeling, intensive patienter og hos immunsupprimerede patienter i langvarig antibiotika- og svampebehandling.
 • Fungæmi med Candida arter kan kompliceres med endophthalmitis, hvorfor kontrol ved øjenlæge er nødvendig.

Capnocytophaga canimorsus 

 • Er kendt som hundebidsbakterien. Forekommer sjældnere efter kattebid.
 • Kan især hos personer med svækket immunforsvar (alkoholikere og efter splenektomi) give septisk shock med høj mortalitet.

Chlamydia pneumoniae 

 • Giver luftvejsinfektion og undertiden egentlig pneumoni.
 • Hyppigst hos børn.

Chlamydia psittaci 

 • Giver ornitose (systemisk infektion med pneumoni), også kaldet papegøjesyge.
 • Smitter ved inhalation af respirationsvejssekret eller støv, der indeholder ekskrementer fra inficerede fugle.

Chlamydia trachomatis 

 • Giver urethritis, cervicitis og proctitis hos voksne samt conjunctivitis hos nyfødte.
 • Chlamydia trachomatis er den hyppigste kønssygdom i Danmark i dag.
 • Bakterien har en livscyklus, hvor størstedelen foregår intracellulært, men der forekommer også en ekstracellulær fase.

Citrobacter species  

 • Tilhører Enterobacterales og findes i colon.
 • Giver typisk urinvejsinfektion eller infektion, der er relateret til galdeblære og colon, og dermed kan bakterien give sepsis.

Clostridium botulinum 

 • Danner et exotoksin, der giver pølseforgiftning.
 • Findes i naturen (jord, støv).
 • Botulisme ses meget sjældent i Danmark.
 • Behandles med antitoksin og i øvrigt symptomatisk.

Clostridioides difficile (tidligere Clostridium difficile)  

 • Findes i fæces hos få raske personer. Bærertilstand øges med alder, antal og varighed af sygehuskontakter.
 • Infektion udløses af antibiotikabehandling og kan udløses flere uger efter behandling.
 • Alle typer antibiotika kan udløse infektion, men risiko øges med varighed af antibiotikabehandling, og jo mere bredspektret des større risiko. Især quinoloner og cefalosporiner øger risiko for infektion.
 • De fleste infektioner er sygehuserhvervede.
 • Sygdomsmekanismen er toksinproduktion: Toksin B, evt. også toksin A. Nogle stammer har et tillægstoksin benævnt binært toksin, og nogle stammer producerer store mængder af toksiner, fx CD027.
 • Er sporedannende og inaktiveres ikke af sprit.
 • Hyppigst er diarré, som kan være blodig og kan give pseudomembranøs enterocolitis.
 • Behandles med vancomycin, sjældnere med fidaxomicin. Metronidazol kan anvendes, hvis der ikke er umiddelbar adgang til vancomycin og som supplement til vancomycin ved svære infektioner.
 • Tilbagefald af diarré efter effektfuld behandling er hyppig (25-30 % og øges med antal recidiver).
 • Recidiverende infektioner anbefales behandlet med Fækal Mikrobiotisk Transplantation (FMT).

Clostridium perfringens 

 • Danner et exotoksin, der giver gasgangræn.
 • Sporedanner, findes i tarmen og i miljøet.
 • Ses sjældent i Danmark efter indførsel af antibiotikaprofylakse ved underekstremitetsamputationer.
 • Ses typisk ved traumer med stor vævsskade og stærk forurening.

Clostridium tetani 

 • Danner et exotoksin, der giver tetanus (stivkrampe).
 • Findes i miljøet, fx jord.
 • Vaccination indgår i børnevaccinationsprogrammet.
 • I skadestuen gives der også rutinemæssigt re-vaccination mod toksinet ved sårbehandling.
 • Stivkrampe ses meget sjældent herhjemme og stort set kun hos utilstrækkeligt vaccinerede personer.

Corynebacterium diphtheriae 

 • Kan give difteri på grund af dannelse af et exotoksin.
 • Difteri er meget sjælden i Danmark, men endemisk i en stor del af verden.
 • Difteri viser sig som store grålighvide belægninger i svælget, og hvis belægningerne løsnes, afsløres små blødninger på slimhindeoverfladen.
 • Det væsentligste problem er dog toksinpåvirkning af hjertemuskulaturen.

Coxiella burnetii 

 • Er årsagen til Q-feber.
 • Den er naturligt forekommende hos får, kvæg og en række andre dyrearter.
 • Sygdommen påvises lejlighedsvis i Danmark, specielt hos personer, der arbejder med dyr (landmænd og dyrlæger).
 • Sygdommen er ofte asymptomatisk (påvises serologisk), og klinisk sygdom viser sig som influenzalignende sygdom.
 • I sjældne tilfælde ses kronisk sygdom (fx endocarditis eller leverabscesser).

Cryptococcus neoformans 

 • Har reservoir hos fugle
 • Hyppigst ses meningitis, men kan også forårsage pneumoni og fungæmi hos immunsvækkede personer.

Cutibacterium (tidligere Propionibacterium) acnes 

 • Findes som normalflora på huden, især på særligt lipidrige hudområder som i ansigt og aksiller. Medvirker til acne.
 • Kan forårsage knogleinfektioner, og er hyppig årsag til dybe infektioner efter skulderkirurgi og kan give intracerebrale infektioner.
 • Påvisning i bloddyrkninger skyldes oftest forurening og kræver derfor yderst sjældent antibiotisk behandling.

Enterobacterales (enterobakterier) 

 • Er en samlet betegnelse for tarmens fakultative anaerobe gramnegative bakterier.
 • Se også tabel 2 om ESBL- og carbapenemaseproducerende organismer.

Enterobacter cloacae 

 • Tilhører Enterobacterales.
 • Kan forårsage urinvejsinfektion, og den findes som blandingsinfektion ved cholecystitis, diverticulitis og andre infektioner med udgangspunkt i tarmkanalen.
 • Kan også være årsag til sepsis.

Enterococcus faecalis 

 • Er en af tarmens streptokok lignende bakterier.
 • Den kan give urinvejsinfektion, blandingsinfektioner efter tarmoperationer samt er hyppig årsag til endocarditis.

Enterococcus faecium 

 • En af tarmens streptokok lignende bakterier.
 • Kan give urinvejsinfektion, blandingsinfektioner efter tarmoperationer samt endocarditis.
 • Ses ofte som i.v. kateterinfektion.
 • Er oftest særdeles resistent, men dog oftest følsom for vancomycin.
 • Vancomycin-resistente stammer (kaldet VRE) ses dog med stigende hyppighed, især på sygehuse.
 • Vancomycin-variable stammer (kaldet VVE) forekommer også. Disse stammer er fænotypisk følsomme for vancomycin, men ved behandling med vancomycin kan disse stammer konvertere til VRE.

Escherichia coli 

 • Tilhører Enterobacterales.
 • Forekommer i tarmen hos de fleste mennesker.
 • Er den hyppigste årsag til urinvejsinfektion eller infektioner relateret til galdeblære og colon og er den mest almindelige årsag til sepsis.
 • Tarmpatogene Escherichia coli kan på grund af toksinproduktion eller ved at være invasiv i tarmepitelet give diarrésygdomme.
 • Nogle stammer af verotoksinproducerende Escherichia coli (VTEC) kan give hæmoragisk colitis og to subtyper, vtx2a og vtx2d, er årsag til hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS). Disse stammer benævnes HUS-associeret VTEC, øvrige lav-risiko VTEC.
 • Enterotoksigene Escherichia coli (ETEC) er væsentligste årsag til selvlimiterende turistdiarré.

Fusarium species  

 • Filamentøs svamp (på danske kaldet slimsvamp), der stort set udelukkende kendes fra svært immunsupprimerede patienter, hvor den kan forårsage dissemineret infektion med høj dødelighed.
 • Er resistent over for mange svampemidler og behandles sædvanligvis med en kombination af amfotericin B og voriconazol.

Fusobacterium species  

 • Findes i mundhulen og i mave-tarmkanalen og kan give infektioner, der udgår herfra.
 • F. necrophorum er årsag til en alvorlig halsbetændelse (Lemierres syndrom).

Gardnerella vaginalis 

 • Er normalt forekommende i vagina og er ikke behandlingskrævende.

Haemophilus influenzae 

 • Findes i næse-svælgrummet.
 • Der findes kapselbærende Haemophilus influenzae type b (HIB) og ikke-kapselbærende Haemophilus influenzae.
 • De kapselbærende forårsager invasive Haemophilus influenzae-infektioner i form af meningitis, epiglottitis og ostitis.
 • Disse infektioner forekom tidligere typisk hos børn under 5 år, men de ses stort set ikke længere efter indførelse af Hib-vaccinationen i børnevaccinationsprogrammet.
 • De ikke-kapselbærende er medvirkende årsag til otitis media, sinuitis og akut opblussen i kronisk obstruktiv lungesygdom.

Helicobacter pylori 

 • Er medvirkende årsag til ulcus duodeni og til ca. halvdelen af ulcus ventriculi-tilfældene.
 • Lever på slimhinden af smittede menneskers ventrikel og duodenum under mucinlaget.

Klebsiella species 

 • Tilhører Enterobacterales.
 • Kan forårsage urinvejsinfektion og findes som blandingsinfektion ved cholecystitis, diverticulitis og andre infektioner med udgangspunkt i tarmkanalen samt som årsag til sepsis.

Legionella pneumophila 

 • Findes i lunkent ferskvand, dvs. i airconditionanlæg og i varmtvandssystemer, hvor temperaturen er mindre end 60°C.
 • Kan give pneumoni (legionærsyge), hvor bakterien findes intracellulært, og en mildere, influenzalignende sygdom uden pneumoni (Pontiac feber).

Leptospira species 

 • Giver leptospirose (Weils sygdom).
 • Bakterierne spredes typisk via gnavere (rotters urin) til kloakvand og kan via ikke-intakt hud og slimhinder trænge ind i mennesket.
 • Leptospirose ses typisk hos kloakarbejdere og hos ansatte i dambrug og landbrug.

Listeria monocytogenes 

 • Findes udbredt i naturen.
 • I oste- og mælkeproduktionen ses den som forurening ved svigt af hygiejnen.
 • I Danmark er koldrøget laks og ørred, gravad fisk og kødpålæg hyppigst påviste smittekilder.
 • Kan formere sig ved køleskabstemperatur.
 • Ældre, immunsupprimerede og gravide er i særlig risiko.
 • Er årsag til sepsis, meningitis og abort.

Moraxella catarrhalis 

 • Findes normalt i næsesvælgrummet.
 • Kan være medvirkende årsag til otitis media, sinuitis og akut opblussen i kronisk obstruktiv lungesygdom.
 • Bakterien er ikke særlig virulent og er sammenlignet med pneumokokker og gruppe A-streptokokker mindre betydende ved de nævnte sygdomme.

Morganella morganii 

 • Tilhører Enterobacterales og den ligner Proteus-arterne.
 • Kan være årsag til urinvejsinfektion, hvor den i lighed med Proteus kan give stendannelse.
 • Kan desuden ses som en del af blandingsinfektion ved cholecystitis, diverticulitis og andre infektioner med udgangspunkt i tarmkanalen og ved sepsis.

Mycobacterium avium/intracellulare og Mycobacterium kansasii 

 • Giver infektion hos immunsvækkede og undertiden hos patienter med kronisk lungesygdom.
 • Udgør i dag kun en lille del af det samlede antal infektioner med atypiske mykobakterier.

Mycobacterium leprae 

 • Giver lepra (spedalskhed), hvoraf der er to former, den tuberkuloide og den lepromatøse - førstnævnte domineret af neurologiske symptomer, sidstnævnte med deformiteter af næse og fingre. Smitter mellem mennesker.

Mycobacterium tuberculosis 

 • Giver tuberkulose og smitter typisk ved dråbeinfektion fra ubehandlet patient.
 • Tuberkulose er især en lungeinfektion, hvor der ved fremskreden sygdom kan ses kavernedannelse.
 • Desuden ses ekstrapulmonale infektioner, hvor fokus kan være stort set alle vævs- og organsystemer.

Mycoplasma genitalium 

 • Forekommer naturligt i uretralsekret.
 • Kan forårsage genital infektion, som klinisk ikke kan skelnes fra Klamydiainfektion.
 • Kan være vanskelig at behandle og er tiltagende resistent over for makrolider.

Mycoplasma hominis 

 • Forekommer som normalflora i vagina hos ca. 10 % af alle kvinder.
 • Kan forårsage genitalinfektion.
 • Hos immundefekte set som årsag til pyelonefritis og sepsis.

Mycoplasma pneumoniae 

 • Forårsager øvre og nedre luftvejsinfektion, herunder pneumoni.
 • Optræder epidemisk med 3-5 års mellemrum.

Neisseria gonorrhoeae (gonokokker) 

 • Giver gonorré.

Neisseria meningitidis (meningokokker) 

 • Giver meningitis og sepsis.
 • Kan findes i svælget hos raske uden at forårsage sygdom.

Nocardia species 

 • Findes udbredt i naturen.
 • Giver primært lungeinfektioner, typisk hos immundefekte, men foci kan findes i alle organer, herunder CNS.

Pasteurella multocida 

 • Findes i mundhulens sekret hos dyr og er hyppig årsag til sårinfektion efter dyrebid - oftest efter katte- eller hundebid.

Peptostreptococcus og Peptococcus species  

 • Er anaerobe bakterier, der forekommer som normalflora i tarmkanalen.
 • Kan ses ved blandingsinfektioner, der udgår fra tarmkanalen.

Pneumocystis jiroveci 

 • En svamp, der kan forårsage pneumoni hos immundefekte patienter, herunder AIDS-patienter og patienter med akut leukæmi.

Prevotella species  

 • Flere af disse findes som normalflora i mundhulen, enkelte findes i tarmkanalen.
 • Kan give infektioner, der udgår herfra.

Proteus species 

 • Omfatter bl.a. Proteus vulgaris og Proteus mirabilis og tilhører Enterobacterales.
 • Giver typisk urinvejsinfektion, men kan ses som led i blandingsinfektioner ved cholecystitis, diverticulitis og andre infektioner med tarmkanalen som udgangspunkt give sepsis.
 • Kan gøre urinen basisk og øger derfor risikoen for stendannelse. Danner ligesom andre enterobakterier biofilm på fremmedlegemer, fx urinvejskatetre.

Providencia species 

 • Tilhører Enterobacterales og ligner Proteus.
 • Giver typisk anledning til urinvejsinfektion og kan ses som led i blandingsinfektioner ved cholecystitis, diverticulitis og andre infektioner med tarmkanalen som udgangspunkt og kan give sepsis.

Pseudomonas aeruginosa 

 • Findes udbredt i naturen bl.a. i vand.
 • Kan give urinvejsinfektion hos personer med nedsat immunforsvar eller forudgående massiv antibiotisk behandling.
 • Kan findes i sår - typisk i kroniske sår eller i brandsår.
 • Er resistent over for mange antibiotika og dobbeltbehandles med 2 antibiotika for at undgå yderligere resistensudvikling.
 • Ses som årsag til sygehusinfektioner i form af pneumoni, kateterrelaterede infektioner og sepsis.

Rickettsia species 

 • Overføres fra artropoder (lus, flåter) og kan give fx plettyfus.
 • Findes ikke i Danmark.

Salmonella species 

 • Tilhører Enterobacterales.
 • Indtages som regel via uopvarmede fødevarer.
 • Der er tre klassiske humaninvasive: Salmonella Typhi og Salmonella Paratyphi A og B.
 • Desuden findes mange zoonotiske serotyper, hvoraf Salmonella Enteritidis og Salmonella Typhimurium er de mest udbredte, men antallet af registrerede infektioner er faldet det seneste årti.
 • De zoonotiske arter er årsag til oftest selvlimiterende diarré, mens Salmonella Typhi og Salmonella Paratyphi er årsag til behandlingskrævende systemisk infektion.
 • Ved diarrésygdommen er væske- og elektrolytsubstitution den vigtigste behandling.

Serratia marcescens 

 • Tilhører Enterobacterales.
 • Kan give urinvejsinfektion, findes i blandingsinfektion ved cholecystitis, diverticulitis og andre infektioner med udgangspunkt i tarmkanalen.

Shigella species  

 • Tilhører Enterobacterales og ligner E. coli.
 • Giver diarré med blod og slim (dysenteri) og ses i Danmark især hos patienter, der har været i udlandet.
 • Smitter fæko-oralt fra menneske til menneske med lavt inokulum, hvorfor sekundær smitte er hyppig, især blandt børn.
 • Der har været epidemier i Danmark, der var relateret til importerede fækalt forurenede fødevarer, fx babymajs, der blev anvendt rå i salater.
 • Væskebehandling samt elektrolytsubstitution er vigtigste terapi.

Staphylococcus aureus 

 • Findes som normalflora i næsen hos 10-15 % af raske samt ofte på huden, i svælget, aksillerne og inguen.
 • Giver abscesser og er hyppigste årsag til sårinfektioner.
 • Kan også give ostitis og endocarditis.
 • Visse stammer kan give toksisk shocksyndrom (TSS), gastro-intestinale symptomer domineret af opkastninger og Staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS), som typisk ses hos børn før skolealderen. Disse tilstande skyldes dannelse af forskellige potente toksiner.
 • S. aureus er oftest resistent over for penicillin, men følsom for cloxacillin, dicloxacillin og cefalosporiner.
 • Methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) er følsomme for vancomycin og andre glycopeptider samt oxazolidinoner og kan være følsomme for makrolider og clindamycin.
 • Det er meget vigtigt, at MRSA-stammer ikke spredes, og derfor isoleres patienter med MRSA under indlæggelse. Helkropsvask med chlorhexidinsæbe suppleret med mupirocincreme i næsen kan i de fleste tilfælde fjerne MRSA fra raske bærere.
 • Fund af MRSA hos en person er anmeldelsespligtig for den behandlende læge, uanset om det er en kolonisation eller en infektion.
 • En særlig MRSA type (CC398) er påvist hos husdyr - især svin - og er de senere år i stort omfang påvist hos personer med kontakt til svin. Der er beskrevet flere tilfælde af infektioner med denne type - også hos mennesker, der ikke har direkte kontakt med svin.

Staphylococcus epidermidis 

 • Indgår i gruppen af koagulasenegative stafylokokker.
 • Findes på huden og i næsen som en del af normalfloraen.
 • Kan give infektioner hos immuninkompetente patienter og infektioner i forbindelse med fremmedlegemer, fx centralvenekatetre, arteriovenøse shunts, kunstige hjerteklapper og kunstige led.

Staphylococcus saprophyticus 

 • Indgår i gruppen af koagulasenegative stafylokokker.
 • Findes i urogenitalområdet og kan give ukomplicerede urinvejsinfektioner, især hos yngre kvinder.

Staphylococcus lugdunensis 

 • Indgår i gruppen af koagulasenegative stafylokokker, men er mere virulent.
 • Findes på huden som en del af normalfloraen og kan give sår- og knogleinfektioner samt sepsis.

Stenotrophomonas maltophilia 

 • Findes udbredt i naturen.
 • Kan give infektioner hos immuninkompetente, typisk efter forudgående behandling med bredspektrede antibiotika (selektion).
 • Hos immunkompetente kræver påvisning sjældent antibiotikabehandling.

Streptococcus α-hæmolytiske streptokokker/ 

non-hæmolytiske streptokokker (viridans streptokokker) 

 • Findes som normalflora i mundhulen, og kan forårsage endocarditis og hjerneabsces.

Streptococcus agalactiae (gruppe B-streptokokker) 

 • Findes hos 20-30 % i vagina og tarm som en del af normalfloraen.
 • Kan medvirke som årsag til præterm fødsel, give sepsis og meningitis hos nyfødte samt eventuelt forårsage abort.

Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis (gruppe C og G-streptokokker) 

 • Findes i næse-svælgrummet og på huden hos raske bærere.
 • Kan give erysipelas, sårinfektioner, artritis, tonsillitis og sepsis.

Streptococcus pneumoniae (pneumokokker) 

 • Findes i næse-svælgrummet hos raske bærere.
 • Kan give pneumoni, otitis media, sinuitis, akut opblussen i kronisk bronchitis, meningitis og sepsis.
 • I Danmark er Streptococcus pneumoniae stadig oftest penicillinfølsom, men i udlandet - specielt i Sydeuropa - ses meget ofte penicillinresistens.

Streptococcus pyogenes (gruppe A-streptokokker) 

 • Findes i næse-svælgrummet og på huden hos raske bærere.
 • Kan give tonsillitis, otitis media, sinuitis, erysipelas og sepsis.
 • Kan i mere sjældne tilfælde give en særdeles voldsom infektion, nekrotiserende fasciitis/myositis, som ud over antibiotisk behandling kræver kirurgisk intervention.

Treponema pallidum 

 • Spirokæt, som er årsag til syfilis, en seksuelt overført sygdom med stigende forekomst i Danmark.

Trichomonas vaginalis (en protozo)  

 • Kan findes i vagina.
 • Kan være årsag til udflåd, eventuelt tillige kløe og smerter.

Vibrio cholerae 

 • Toksinproducerende stammer findes i troper og subtroper, hvor fækalt forurenet vand giver anledning til smitte.
 • Toksinproducerende isolater især af serotype O1 og O139 har forårsaget større epidemiske udbrud.
 • Sygdommen kolera er en diarrésygdom, der er præget af et meget stort væske- og elektrolyttab, som det er vigtigt at erstatte.
 • Ikke-toksinproducerende stammer er årsag til øre- og hudinfektioner efter kontakt med saltvand med temperatur over typisk 20°C. Forekommer også i Danmark i varme somre.

Yersinia enterocolitica 

 • Tilhører Enterobacterales og findes hos flere dyr, hvoraf svin er vigtigst som smittekilde til mennesker. Svin bærer bakterien i tonsiller og tarmkanal.
 • Smitte sker fødemiddelbårent, og bakterien kan formere sig ved køleskabstemperatur.
 • Kan især hos børn give diarré og sepsis, og den kan især hos voksne forårsage en reaktiv artritis. Diarréen er selvlimiterende.

 

Referencer

2711. Jorgensen JH, Pfaller MA, Carroll KC et al. Manual of Clinical Microbiology. ASM Press. 2019; 12th Edition, https://www.clinmicronow.org/doi/book/10.1128/9781683670438.MCM (Lokaliseret 18. februar 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...