Pulverinhalatorer

R03B

Revideret: 28.03.2023

Inhalationspulver kan leveres som multidosis- og enkeltdosissystem. Pulverinhalatorer er koordinationsuafhængige, men kræver at patienten kan suge så kraftigt ind, at pulverpartiklerne bliver slået i stykker til en størrelse på mellem 1-5 mikrometer.  

 

God inhalationsteknik kan opnås med relativ beskeden træning - specielt hos småbørn og patienter med KOL og FEV1 under 50 % af forventet værdi er det vigtigt at instruere patienten i at foretage en fuld ekspiration, inden inhalationen af pulveret påbegyndes.  

 

Der findes forskellige træningsdevices, hvorved man kan tjekke, om patienten inhalerer med tilstrækkelig højt flow. 

Aerolizer

Gøres klar ved at åbne inhalatoren, sætte en pulverkapsel i og lukke igen. Herefter laver man hul i kapslen ved at trykke på en knap, og pulveret kan inhaleres gennem mundstykket. 

 

Følgende midler kan fås med Aerolizer 

Langtidsvirkende β2-agonister (LABA): 

Breezhaler®

Gøres klar ved at fjerne beskyttelseshætten og åbne inhalatoren. Herefter sættes en pulverkapsel i, og inhalatoren lukkes igen. Kapslen perforeres ved at trykke på de to knapper, mens inhalatoren holdes opret med mundstykket opad - pulveret kan så inhaleres gennem mundstykket. 

 

Følgende midler kan fås med Breezhaler® 

Langtidsvirkende β2-agonister (LABA): 

Langtidsvirkende antikolinergika (LAMA): 

Langtidsvirkende β2-agonist i kombination med langtidsvirkende antikolinergika (LABA/LAMA): 

Glukokortikoider til inhalation (ICS): 

Glukokortikoid i kombination med langtidsvirkende β2-agonist (ICS/LABA): 

Glukokortikoid i kombination med langtidsvirkende β2-agonist og langtidsvirkende antikolinergika (ICS/LABA/LAMA): 

Diskos®

Indeholder 60 doser. Den enkelte dosis gøres klar ved at skubbe dosisknappen hen til fingergrebet. Herefter kan pulveret inhaleres gennem mundstykket. Dosisknappen skal være rykket tilbage, før en ny dosis kan klargøres. Diskos® lukkes efter brug ved at skubbe fingergrebet tilbage. 

 

Følgende midler kan fås med Diskos® 

Korttidsvirkende β2-agonister (SABA): 

Langtidsvirkende β2-agonister (LABA): 

Glukokortikoider til inhalation (ICS): 

Glukokortikoid i kombination med langtidsvirkende β2-agonist (ICS/LABA): 

Easyhaler®

Inden brug skal inhalatoren rystes. Dosis gøres klar ved at trykke i toppen af dosisbeholderen. Herefter kan pulveret inhaleres gennem mundstykket. 

 

Følgende midler kan fås med Easyhaler® 

Korttidsvirkende β2-agonister (SABA): 

Langtidsvirkende β2-agonister (LABA): 

Glukokortikoider til inhalation (ICS): 

Glukokortikoid i kombination med langtidsvirkende β2-agonist (ICS/LABA): 

Ellipta®

Den enkelte dosis gøres klar ved at trække beskyttelseshætten ned. Herefter kan pulveret inhaleres gennem mundstykket. Ellipta® lukkes efter brug ved at skubbe beskyttelseshætten tilbage. 

 

Følgende midler kan fås med Ellipta® 

Langtidsvirkende antikolinergika (LAMA): 

Langtidsvirkende β2-agonist i kombination med langtidsvirkende antikolinergika (LABA/LAMA): 

Glukokortikoid i kombination med langtidsvirkende β2-agonist (ICS/LABA): 

Glukokortikoid i kombination med langtidsvirkende β2-agonist og langtidsvirkende antikolinergika (ICS/LABA/LAMA): 

Forspiro

Den enkelte dosis gøres klar ved at åbne beskyttelseshætten og trække topstykket til side og tilbage igen. Herefter kan pulveret inhaleres gennem mundstykket. Efter brug lukkes beskyttelseshætten over mundstykket. De brugte foliestrips rives forsigtigt af i sidekammeret. 

 

Følgende midler kan fås med Forspiro 

Glukokortikoid i kombination med langtidsvirkende β2-agonist (ICS/LABA): 

Genuair

Den enkelte dosis gøres klar ved at trykke den grønne knap helt ned og slippe. Dosis er klar, når kontrolvinduet er grønt. Dosis er inhalaret korrekt, når kontrolvinduet bliver rødt. 

 

Følgende midler kan fås med Genuair 

Langtidsvirkende antikolinergika (LAMA): 

Langtidsvirkende β2-agonist i kombination med langtidsvirkende antikolinergika (LABA/LAMA): 

HandiHaler®

Inden brug trykkes knappen ind, hvorved beskyttelseslåget åbnes. Mundstykkket løftes op, og inhalatoren fyldes med én kapsel. Mundstykket lukkes i, og kapslen perforeres ved at trykke på knappen, som derefter slippes. Herefter kan pulveret inhaleres gennem mundstykket, mens HandiHaleren holdes vandret. 

 

Følgende midler kan fås med HandiHaler® 

Langtidsvirkende antikolinergika (LAMA): 

Nexthaler®

Indeholder op til 120 doser. Ved åbning af låget aktiveres dosistælleren, og mundstykket til inhalation bliver tilgængeligt. 

 

Følgende midler kan fås med Nexthaler® 

Glukokortikoid i kombination med langtidsvirkende β2-agonist (ICS/LABA): 

Glukokortikoid i kombination med langtidsvirkende β2-agonist og langtidsvirkende antikolinergika (ICS/LABA/LAMA): 

Spiromax

Indeholder op til 120 doser. En dosis gøres klar ved at åbne mundstykket, til der høres et klik. 

 

Følgende midler kan fås med Spiromax 

Glukokortikoid i kombination med langtidsvirkende β2-agonist (ICS/LABA): 

Turbuhaler®

Indeholder op til 200 doser. Dosis gøres klar ved at dreje den farvede bund frem og tilbage én gang, mens turbuhaleren holdes lodret. Herefter kan pulveret inhaleres gennem mundstykket. 

 

Følgende midler kan fås med Turbuhaler® 

Korttidsvirkende β2-agonister (SABA): 

Langtidsvirkende β2-agonister (LABA): 

Glukokortikoider til inhalation (ICS): 

Glukokortikoid i kombination med langtidsvirkende β2-agonist (ICS/LABA): 

Twisthaler®

Inden inhalatoren åbnes, sikres det, at tælleren og pilen på hætten står lige ud for hinanden. Inhalatoren åbnes ved at fjerne den hvide hætte, mens inhalatoren holdes opret med den pinkfarvede del nedad. Hætten drejes mod urets retning, og Twisthaleren er klar til brug. 

 

Følgende midler kan fås med Twisthaler® 

Glukokortikoider til inhalation (ICS): 

Zonda®

Inden brug åbnes beskyttelseslåget og mundstykkket løftes op. Inhalatoren fyldes med én kapsel. Mundstykket lukkes i, og kapslen perforeres ved at trykke på knappen, som derefter slippes. Herefter kan pulveret inhaleres gennem mundstykket, mens inhalatoren holdes vandret. 

 

Følgende midler kan fås med Zonda®-inhalator 

Langtidsvirkende antikolinergika (LAMA): 

 
 
Gå til toppen af siden...