Antipsykotika - forsigtighedsregler

N05A

Revideret: 09.02.2022

Forsigtighedsregler

  • Prostatahypertrofi: Forsigtighed bør udvises ved anvendelse af højdosis antipsykotika med antiadrenerg og antikolinerg aktivitet på grund af risiko for urinretention.
  • Hjertesygdom: Antipsykotika, især sertindol og ziprasidon, men også haloperidol, kan øge QTc-intervallet. Forsigtighed skal specielt udvises ved tidligere eller nuværende rytmeforstyrrelser eller familiær disposition til sådanne, samt ved elektrolytforstyrrelser. Der bør, om muligt, tages ekg inden anvendelse af antipsykotika. Se endvidere Antipsykotika - bivirkninger.
  • Svære leverlidelser: Forsigtighed bør udvises.
  • Glaukom: Behandling med antikolinergt virkende antipsykotika kan provokere udvikling af snævervinklet glaukom, og der bør altid udspørges om symptomer på glaukom (regnbuesyn, øjensmerter osv.) før behandlingen startes.
  • Hyperglykæmi: Øget risiko for hyperglykæmi hos patienter i behandling med 2. generations antipsykotika, specielt clozapin og olanzapin. Især patienter med overvægt, diabetes eller diabetesdisposition, bør have deres HbA1c og fastelipider kontrolleret med passende mellemrum.
  • Parkinsons sygdom: Antipsykotika kan forværre parkinsonsymptomerne hos patienter med Parkinsons sygdom. Clozapin i beskedne doser eller alternativt quetiapin i beskedne doser kan anvendes.
  • Epilepsi: Forsigtighed bør udvises, da antipsykotika kan sænke krampetærsklen.

Se i øvrigt beskrivelserne af de enkelte præparater. 

 
 
Gå til toppen af siden...