Medicinsk cannabis

Den 1. januar 2018 trådte en forsøgsordning med medicinsk cannabis i kraft. Ordningen giver læger mulighed for at udskrive en ny type cannabisprodukter, som ikke tidligere har været lovlige i Danmark. 

Formålet med forsøgsordningen er at give patienter en lovlig mulighed for at afprøve behandling med medicinsk cannabis, hvis de ikke har haft gavn af godkendt medicin. Det er hensigten, at forsøgsordningen skal give et bedre grundlag for at vurdere brugen af medicinsk cannabis ved forsøgsperiodens udgang. 

 

Hvilke konkrete produkter der er tilgængelige i forsøgsordningen afhænger af fremstillerne af cannabisprodukter. Det er fremstillerne, som beslutter, hvilke cannabisprodukter de ønsker at importere til Danmark og dermed vil stille til rådighed for lægers ordination. Udbuddet af cannabisprodukter vil således kunne ændre sig i løbet af den 4 årige forsøgsordning. 

 

For yderligere information om forsøgsordningen henvises til Medicinsk cannabis, Lægemiddelstyrelsen

 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Cannabinoider Bedica "CannGros"
CannGros
Urtete, inh.damp, droge  140+<10 mg/g 5 g  
Cannabinoider Bediol "CannGros"
CannGros
Urtete, inh.damp, droge  63 + 80 mg/g 5 g  
Cannabinoider Bedrocan "CannGros"
CannGros
Urtete, inh.damp, droge  220+<10 mg/g 5 g  
Cannabinoider Sedemen "Aurora Nordic Cannabis"
Aurora Nordic
bløde kapsler  5+0,2 mg 100 stk.  

Referencer

3224. retsinformation.dk. Vejledning om lægers behandling af patienter med medicinsk cannabis omfattet af forsøgsordningen. VEJ nr 9000 af 21/12/2017. 2017; , https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196792 (Lokaliseret 10. juli 2019)

 
 
 
Gå til toppen af siden...