Molnupiravir

J05A

Revideret: 24.03.2023

Molnupiravir er en prodrug, der virker som en ribonukleosid-analog, der indbygges i RNA-kæden; men da basedelen er ustabil, medfører det multiple mutationer, som i sidste ende gør virus ikke-replikationsdygtigt. (Molnupiravir (Lagevrio) er ikke længere markedsført i Danmark pr. 6. marts 2023). 

Molnupiravir er det første antivirale lægemiddel mod COVID-19 sygdom, som kan gives oralt. Som for andre antivirale stoffer og monoklonale antistoffer gælder, at virkningen er bedst, jo tidligere i sygdomsforløbet det gives. Et studie af molnupiravir til indlagte med COVID-19-infektion viste således ingen effekt. 

 

Baggrunden for anbefalingen af molnupiravir er Move-out studiet. Det inkluderede 1.433 ikke-vaccinerede, ambulante patienter med risikofaktorer for et alvorligt forløb af COVID-19. Patienterne havde milde til moderate symptomer på COVID, og symptomvarigheden måtte ikke overstige 5 dage. Endpoint var indlæggelse eller død inden for 28 dage. 

Studiet blev lukket, da en planlagt interimsanalyse viste en absolut reduktion på 7 %. Da alle inkluderede patienter var gjort op, var den absolutte risikoreduktion faldet til 3 %, og den relative var 30 % (5579). Baggrunden for variationen i effekten over tid er ikke klarlagt - mulige forklaringer kan være, at forskellige varianter blev inkluderet på forskellige tidspunkter. Den positive effekt var specielt høj i Sydamerika. 

 

Aktuelt kendes effekten mod Omikron-varianten ikke, men der er ikke noget i virkningsmekanismen, der præ-dikterer manglende effekt. 

 

Infektions medicinsk selskab udgiver guidelines, som løbende opdateres. 

 

Sundhedsstyrelsen har udgivet en guideline. Den anbefaler behandling ved milde til moderate symptomer på COVID, < 5 dages symptomer samt en positiv PCR-test samt 

  • alder > 80 år uanset vaccinationsstatus
  • alder > 65 år hos ikke-færdigvaccinerede
  • ikke-færdigvaccinerede < 65 år, hvor lægen ud fra en konkret vurdering finder patienten i øget risiko for et alvorligt forløb
  • vaccinerede < 80 år med risikofaktorer kan ud fra en konkret vurdering (fx multiple risikofaktorer) sættes i behandling i særlige tilfælde.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Molnupiravir Lagevrio
MSD
Udgået 06.03.2023
hårde kapsler  200 mg 40 stk.  

Referencer

5579. Bernai AJ, Gomes da Silva MM, Musungate DB et al.. Molnupiravir for Oral Treatment of Covid-19 in Nonhospitalized Patients.. New Engl J Med. 2021; Dec 16, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34914868/ (Lokaliseret 20. december 2021)

 
 
 
Gå til toppen af siden...