Orale antidiabetika

A10B

Revideret: 04.01.2023

Orale antidiabetika inddeles i fem grupper, der har forskellige virkningsmekanismer og farmakologi, se tabel 1: 

Farmakokinetik

Tabel 1: Orale antidiabetikas farmakokinetik. 

 

Generisk navn  

Maksimal plasma-  

konc.  

i timer  

Plasma-
halverings-
tid i timer
 

Meta-bolisme  

Metabolitter
i urinen
 

Virkn. varighed i timer  

Sædvanlig vedlige-
holdelses-
døgndosis
 

Sulfonyl- 

urinstoffer 

Glibenclamid 

1-2 

4-6 

hepatisk 

inaktive 

8-12 

1,75-7 mg x 1-2 

Gliclazid 

3-7 

4-6 

hepatisk 

inaktive 

12 

40-80 mg x 1-2 

Diamicron® Uno: 

ca. 6 

Diamicron® Uno: 

6-14 

hepatisk 

inaktive 

Diamicron® Uno: 

24 

Diamicron® Uno: 

30-60 mg x 1 

Glimepirid 

2-3 

5-8 

hepatisk 

inaktive 

ca. 24 

1-4 mg x 1 

Glipizid 

1-3 

2-4 

hepatisk 

inaktive 

4-6 

2,5-7,5 mg 

x 1-2 

Meglitinid 

Repaglinid 

ca. 1 

ca. 1 

hepatisk 

inaktive 

0,5-4 mg x 3-4 

Biguanider 

Metformin 

ca. 2 

ca. 3 

ingen 

udskilles uomdannet 

24 

0,5-1 g x 3 

Glitazoner

Pioglitazon 

ca. 2 

5-6 

hepatisk 

delvis aktive 

ukendt 

15-30 mg x 1 

Gliptiner 

Alogliptin 

1-2 

ca. 21 

metaboliseres kun i begrænset omfang 

delvis aktive 

ukendt 

25 mg x 1 

Linagliptin 

1,5 

ca. 12 

metaboliseres kun i begrænset omfang 

inaktive 

ukendt 

I kombination 

med metformin 

eller sulfonylurinstof: 

5 mg x 1 

Saxagliptin 

ca. 2 

2-3 

hepatisk 

delvis aktive 

ukendt 

I kombination 

med metformin, 

glitazon eller 

sulfonylurinstof: 

5 mg x 1 

Sitagliptin 

1-4 

ca. 12 

hepatisk 

udskilles uomdannet 

ukendt 

100 mg x 1 

Vildagliptin 

ca. 2 

ca. 3 

primært renal 

delvis aktive 

ukendt 

I kombination 

med metformin 

eller glitazon: 

100 mg x 2 

I kombination med 

sulfonylurinstof: 

50 mg x 1 

Selektive SGLT-2-hæmmere 

 

 

Canagliflozin 

1-2 

11-13 

renalt + hepatisk 

inaktiv 

ukendt 

100 mg x 1 

Dapagliflozin 

ca. 2 

ca.13 

primært renal 

inaktiv 

ukendt 

10 mg x 1 

Empagliflozin 

1,5 

ca. 12 

renalt + hepatisk 

udskilles uomdannet 

ukendt 

25 mg x 1 

Ertugliflozin 

ca. 1 

ca. 17 

renalt + hepatisk 

udskilles uomdannet 

ukendt 

5-15 mg x 1 

*der er pt. ingen produkter markedsført i Danmark 

Referencer

1842. DSAM, FYAM og DES. NBV: Nationale Behandlings Vejledning. Type 2-diabetes. Endocrinology.dk. 2022, https://endocrinology.dk/nbv/diabetes-melitus/behandling-og-kontrol-af-type-2-diabetes/ (Lokaliseret 4. januar 2023)

 

2161. Dansk Endokrinologisk Selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin. Farmakologisk behandling af type 2-diabetes. Fælles retningslinje fra DES og DSAM. DSAM.dk. 2022, https://vejledninger.dsam.dk/fbv-t2dm/ (Lokaliseret 26. april 2023)

 

2162. Dansk Selskab for Almen Medicin. Klinisk vejledning for almen praksis: Insulinbehandling af patienter med type 2-diabetes. 2012, http://vejledninger.dsam.dk/insulinbehandling/ (Lokaliseret 26. april 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...