Syrepumpehæmmere

A02BC

Revideret: 19.04.2023

Syrepumpehæmmere binder sig irreversibelt til enzymet H+/K+-ATPase, som pumper H+-ionerne ud af parietalcellen. Herved opnås en kraftigere og mere langvarig reduktion af syresekretionen end ved hæmning af H2-receptoren. 

Anvendelsesområder

 

Behandling med syrepumpehæmmer i 8 uger eller mere inducerer et rebound-fænomen af ventriklens syreproduktion, som i sig selv kan inducere syrerelaterede symptomer (dyspepsi, halsbrand, sure regurgitationer) efter ophør. Disse symptomer kan fortsætte i mindst 4 uger efter seponering (4470)

Præparatvalg

Utilstrækkelig symptomatisk effekt af normal eller af dobbelt dosis syrepumpehæmmer bør føre til, at indikationen genovervejes. Yderligere øgning af dosis eller præparatskift inden for gruppen har sjældent den ønskede effekt. 

Midlerne er ligeværdige, der kan vælges efter pris under hensyntagen til flg. ækvipotente doser: 

 

Symptomstyret behandling  

pn. dosis  

Vedligeholdelsesbehandling eller forebyggelse af  

NSAID-induceret ulcus  

Opheling  

Eradikationsbehandling (sammen med antibiotika)  

Omeprazol 

10-20 mg 

10/20 mg* 

20 mg 

20 mg x 2 

Lansoprazol 

15-30 mg 

15 mg 

30 mg 

30 mg x 2 

Esomeprazol 

10-20 mg 

(10 mg) 

20 mg 

20 mg x 2 

Pantoprazol 

20-40 mg 

20 mg 

40 mg 

40 mg x 2 

Rabeprazol 

10-20 mg 

10 mg 

20 mg 

20 mg x 2 

* Ved forebyggelse af NSAID-induceret ulcus anbefales 20 mg. 

 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Nedsat leverfunktion 

Alle syrepumpehæmmere metaboliseres i leveren. Hos patienter med moderat til svært nedsat leverfunktion kan dette medføre en øget biotilgængelighed af lægemidlet. Om dette i sig selv medfører øget risiko for bivirkninger eller andre klinisk relevante sikkerhedsproblemer er dog ikke velundersøgt. Primært baseret på farmakokinetiske studier har dette alligevel ført til rekommandationer om dosisjustering, som varierer lidt fra præparat til præparat (5344)

Interaktioner

En registerundersøgelse har antydet, at samtidig behandling med syrepumpehæmmere (PPI) kan reducere effektiviteten af acetylsalicylsyre (ASA) som eneste trombocythæmmer hos patienter med akut myokardieinfarkt (AMI) (1719). I dag behandles patienter med AMI typisk med ASA og anden trombocythæmmer, hvorfor det ikke vurderes, at der aktuelt er belæg for at ændre anvendelsen af PPI.  

Graviditet

Esomeprazol, lansoprazol, omeprazol og pantoprazol kan om nødvendigt anvendes. Rabeprazol bør ikke anvendes pga. utilstrækkelige data. 

Amning

Esomeprazol, omeprazol og pantoprazol kan om nødvendigt anvendes. Lansoprazol og rabeprazol bør ikke anvendes pga. utilstrækkelige data. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Esomeprazol Esomeprazol "Actavis"
TEVA
enterotabletter  20 mg 28 stk. (blister)   1,73 2,60
Esomeprazol Esomeprazol "Actavis"
TEVA
enterotabletter  20 mg 56 stk. (blister)   0,84 1,26
Esomeprazol Esomeprazol "Actavis"
TEVA
enterotabletter  20 mg 100 stk.   1,50 2,26
Esomeprazol Esomeprazol "Actavis"
TEVA
enterotabletter  40 mg 28 stk. (blister)   1,51 1,13
Esomeprazol Esomeprazol "Actavis"
TEVA
enterotabletter  40 mg 100 stk.   1,09 0,82
Esomeprazol Esomeprazol "Krka"
KRKA
enterokapsler  20 mg 28 stk. (blister)   1,52 2,27
Esomeprazol Esomeprazol "Krka"
KRKA
enterokapsler  20 mg 56 stk. (blister)   1,35 2,02
Esomeprazol Esomeprazol "Krka"
KRKA
enterokapsler  20 mg 98 stk.   4,12 6,18
Esomeprazol Esomeprazol "Krka"
KRKA
enterokapsler  40 mg 28 stk. (blister)   4,89 3,67
Esomeprazol Esomeprazol "Krka"
KRKA
enterokapsler  40 mg 56 stk. (blister)   1,73 1,30
Esomeprazol Esomeprazol "Krka"
KRKA
enterokapsler  40 mg 98 stk.   0,77 0,58
Esomeprazol Esomeprazol "Mylan"
Viatris
enterokapsler  20 mg 56 stk.   0,90 1,36
Esomeprazol Esomeprazol "Mylan"
Viatris
enterokapsler  20 mg 98 stk.   1,03 1,55
Esomeprazol Esomeprazol "Mylan"
Viatris
enterokapsler  40 mg 98 stk.   0,56 0,42
Esomeprazol Esomeprazol "Sandoz"
Sandoz
enterotabletter  20 mg 28 stk. (blister)   4,18 6,27
Esomeprazol Esomeprazol "Sandoz"
Sandoz
enterotabletter  20 mg 56 stk. (blister)   2,30 3,45
Esomeprazol Esomeprazol "Sandoz"
Sandoz
enterotabletter  20 mg 100 stk.   4,16 6,24
Esomeprazol Esomeprazol "Sandoz"
Sandoz
enterotabletter  40 mg 28 stk. (blister)   4,89 3,67
Esomeprazol Esomeprazol "Sandoz"
Sandoz
enterotabletter  40 mg 56 stk. (blister)   3,12 2,34
Esomeprazol Esomeprazol "Stada"
STADA Nordic
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  40 mg 10 stk.   51,21 38,41
Esomeprazol Esomeprazol "SUN"
SUN Pharma
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  40 mg 10 stk.   106,48 79,86
Esomeprazol Esomeprazol "SUN"
SUN Pharma
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  40 mg 10 stk.   108,10 81,08
Esomeprazol Esomeprazole "Orifarm"
Orifarm Generics
Enterogranulat til oral suspension i brev  10 mg 28 stk.   12,11 36,32
Lansoprazol Lansopram
Aristo Pharma Nordic
enterokapsler  15 mg 14 stk. (blister)   2,93 5,86
Lansoprazol Lansopram
Aristo Pharma Nordic
enterokapsler  15 mg 28 stk. (blister)   0,81 1,62
Lansoprazol Lansopram
Aristo Pharma Nordic
enterokapsler  15 mg 56 stk. (blister)   0,55 1,11
Lansoprazol Lansopram
Aristo Pharma Nordic
enterokapsler  30 mg 14 stk. (blister)  
Lansoprazol Lansopram
Aristo Pharma Nordic
enterokapsler  30 mg 28 stk. (blister)   1,76 1,76
Lansoprazol Lansoprazol "KRKA"
KRKA
enterokapsler  15 mg 14 stk. (blister)   3,01 6,03
Lansoprazol Lansoprazol "KRKA"
KRKA
enterokapsler  15 mg 28 stk. (blister)   0,84 1,68
Lansoprazol Lansoprazol "KRKA"
KRKA
enterokapsler  15 mg 56 stk. (blister)   0,63 1,26
Lansoprazol Lansoprazol "KRKA"
KRKA
enterokapsler  15 mg 98 stk.   0,57 1,13
Lansoprazol Lansoprazol "KRKA"
KRKA
enterokapsler  30 mg 14 stk. (blister)   4,06 4,06
Lansoprazol Lansoprazol "KRKA"
KRKA
enterokapsler  30 mg 28 stk. (blister)   2,22 2,22
Lansoprazol Lansoprazol "KRKA"
KRKA
enterokapsler  30 mg 56 stk. (blister)   0,75 0,75
Lansoprazol Lansoprazol "KRKA"
KRKA
enterokapsler  30 mg 98 stk.   0,68 0,68
Lansoprazol Lansoprazol "Medical Valley"
Medical Valley
enterokapsler  15 mg 35 stk. (blister)   0,88 1,77
Lansoprazol Lansoprazol "Medical Valley"
Medical Valley
enterokapsler  15 mg 110 stk.   0,42 0,83
Lansoprazol Lansoprazol "Medical Valley"
Medical Valley
enterokapsler  30 mg 35 stk. (blister)   1,76 1,76
Lansoprazol Lansoprazol "Medical Valley"
Medical Valley
enterokapsler  30 mg 62 stk.   0,71 0,71
Lansoprazol Lansoprazol "Medical Valley"
Medical Valley
enterokapsler  30 mg 110 stk.   0,68 0,68
Lansoprazol Lansoprazol "Mylan"
Viatris
enterokapsler  15 mg 28 stk. (blister)   0,99 1,99
Lansoprazol Lansoprazol "Mylan"
Viatris
enterokapsler  15 mg 56 stk. (blister)   0,70 1,40
Lansoprazol Lansoprazol "Mylan"
Viatris
enterokapsler  15 mg 98 stk. (blister)   0,43 0,85
Lansoprazol Lansoprazol "Stada"
STADA Nordic
enterokapsler  15 mg 98 stk. (blister)   0,55 1,11
Lansoprazol Lansoprazol "Stada"
STADA Nordic
enterokapsler  30 mg 60 stk. (blister)   0,71 0,71
Lansoprazol Lansoprazol "Teva"
TEVA
enterokapsler  15 mg 56 stk. (blister)   0,58 1,16
Lansoprazol Lansoprazol "Teva"
TEVA
enterokapsler  15 mg 100 stk. (blister)   0,42 0,84
Lansoprazol Lansoprazol "Teva"
TEVA
enterokapsler  30 mg 60 stk. (blister)   0,69 0,69
Lansoprazol Lansoprazol "Teva"
TEVA
enterokapsler  30 mg 100 stk. (blister)   0,65 0,65
Omeprazol Losec®
Cheplapharm
enterotabletter  20 mg 56 stk.   16,09 16,09
Esomeprazol Nexium®
Grünenthal
enterotabletter  20 mg 100 stk.   11,57 17,36
Esomeprazol Nexium®
Grünenthal
enterotabletter  20 mg 28 stk. (blister)   9,37 14,06
Esomeprazol Nexium®
Grünenthal
enterotabletter  20 mg 112 stk. (blister)   8,75 13,13
Esomeprazol Nexium®
Grünenthal
enterotabletter  40 mg 100 stk.   15,54 11,65
Esomeprazol Nexium®
Grünenthal
enterotabletter  40 mg 28 stk. (blister)   10,71 8,03
Esomeprazol Nexium®
Grünenthal
enterotabletter  40 mg 56 stk. (blister)   11,66 8,74
Esomeprazol Nexium®
Grünenthal
enterotabletter  40 mg 112 stk. (blister)   8,76 6,57
Esomeprazol Nexium®
Grünenthal
enterogranulat til oral suspension  10 mg 28 stk. (blister)   11,57 34,70
Esomeprazol Nexium®
Grünenthal
enterogranulat til oral suspension  10 mg 28 stk.   12,09 36,27
Esomeprazol Nexium®
Grünenthal
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  40 mg 10 stk.   107,60 80,70
Omeprazol Omeprazol "2care4"
Parallelimport
enterokapsler  40 mg 28 stk. (blister)   9,18 4,59
Omeprazol Omeprazol "2care4"
Parallelimport
enterokapsler  40 mg 112 stk. (blister)   4,08 2,04
Omeprazol Omeprazol "Medical Valley"
Medical Valley
enterokapsler  10 mg 60 stk.   0,93 1,85
Omeprazol Omeprazol "Medical Valley"
Medical Valley
enterokapsler  20 mg 35 stk. (blister)   0,99 0,99
Omeprazol Omeprazol "Medical Valley"
Medical Valley
enterokapsler  20 mg 60 stk.   0,55 0,55
Omeprazol Omeprazol "Medical Valley"
Medical Valley
enterokapsler  20 mg 100 stk.   0,54 0,54
Omeprazol Omeprazol "Medical Valley"
Medical Valley
enterokapsler  40 mg 30 stk.   3,19 1,59
Omeprazol Omeprazol "Medical Valley"
Medical Valley
enterokapsler  40 mg 100 stk.   1,35 0,68
Omeprazol Omeprazol "Orifarm"
Parallelimport
enterokapsler  40 mg 90 stk.   1,27 0,64
Omeprazol Omeprazol "Sandoz"
Sandoz
enterokapsler  20 mg 14 stk. (blister)   2,87 2,87
Omeprazol Omeprazol "Sandoz"
Sandoz
enterokapsler  20 mg 28 stk. (blister)   1,32 1,32
Omeprazol Omeprazol "Sandoz"
Sandoz
enterokapsler  20 mg 60 stk.   0,82 0,82
Omeprazol Omeprazol "Sandoz"
Sandoz
enterokapsler  20 mg 100 stk.   0,60 0,60
Omeprazol Omeprazole "Teva"
TEVA
enterokapsler  20 mg 30 stk. (blister)   1,00 1,00
Omeprazol Omeprazole "Teva"
TEVA
enterokapsler  20 mg 60 stk. (blister)   0,55 0,55
Omeprazol Omeprazole "Teva"
TEVA
enterokapsler  20 mg 100 stk. (blister)   0,54 0,54
Omeprazol Omestad
STADA Nordic
enterokapsler  10 mg 15 stk.   5,22 10,43
Omeprazol Omestad
STADA Nordic
enterokapsler  10 mg 60 stk.   0,93 1,85
Omeprazol Omestad
STADA Nordic
enterokapsler  10 mg 100 stk.   1,49 2,98
Omeprazol Omestad
STADA Nordic
enterokapsler  20 mg 30 stk.   1,27 1,27
Omeprazol Omestad
STADA Nordic
enterokapsler  20 mg 56 stk.   0,83 0,83
Omeprazol Omestad
STADA Nordic
enterokapsler  20 mg 60 stk.   0,55 0,55
Omeprazol Omestad
STADA Nordic
enterokapsler  20 mg 100 stk.   0,60 0,60
Omeprazol Omestad
STADA Nordic
enterokapsler  20 mg 105 stk.   0,54 0,54
Omeprazol Omestad
STADA Nordic
enterokapsler  20 mg 250 stk.   0,31 0,31
Pantoprazol Pantoloc®
Takeda Pharma
enterotabletter  20 mg 100 stk. (blister)   6,02 12,04
Pantoprazol Pantoloc®
Takeda Pharma
enterotabletter  40 mg 100 stk.   10,96 10,96
Pantoprazol Pantoloc®
Takeda Pharma
pulver til injektionsvæske, opl.  40 mg 5 stk.   102,69 102,69
Pantoprazol Pantoprazol "2care4"
Parallelimport
pulver til injektionsvæske, opl.  40 mg 5 stk.   102,42 102,42
Pantoprazol Pantoprazol "KRKA"
KRKA
enterotabletter  20 mg 14 stk. (blister)   4,92 9,84
Pantoprazol Pantoprazol "KRKA"
KRKA
enterotabletter  20 mg 28 stk. (blister)   1,58 3,16
Pantoprazol Pantoprazol "KRKA"
KRKA
enterotabletter  20 mg 56 stk. (blister)   0,68 1,36
Pantoprazol Pantoprazol "KRKA"
KRKA
enterotabletter  20 mg 98 stk. (blister)   0,48 0,96
Pantoprazol Pantoprazol "KRKA"
KRKA
enterotabletter  40 mg 14 stk. (blister)   2,11 2,11
Pantoprazol Pantoprazol "KRKA"
KRKA
enterotabletter  40 mg 28 stk. (blister)   1,70 1,70
Pantoprazol Pantoprazol "KRKA"
KRKA
enterotabletter  40 mg 56 stk. (blister)   2,45 2,45
Pantoprazol Pantoprazol "KRKA"
KRKA
enterotabletter  40 mg 98 stk. (blister)   0,53 0,53
Pantoprazol Pantoprazol "Mylan"
Viatris
enterotabletter  20 mg 250 stk.   0,33 0,67
Pantoprazol Pantoprazol "Mylan"
Viatris
enterotabletter  40 mg 250 stk.   0,38 0,38
Pantoprazol Pantoprazol "Oresund Pharma"
Øresund Pharma
pulver til injektionsvæske, opl.  40 mg 1 stk.   63,55 63,55
Pantoprazol Pantoprazol "Oresund Pharma"
Øresund Pharma
pulver til injektionsvæske, opl.  40 mg 10 stk.   48,41 48,41
Pantoprazol Pantoprazol "Oresund Pharma"
Øresund Pharma
pulver til injektionsvæske, opl.  40 mg 50 stk.   33,71 33,71
Pantoprazol Pantoprazol "Sandoz"
Sandoz
enterotabletter  20 mg 56 stk. (blister)   0,56 1,13
Pantoprazol Pantoprazol "Sandoz"
Sandoz
enterotabletter  20 mg 105 stk.   0,69 1,39
Pantoprazol Pantoprazol "Sandoz"
Sandoz
enterotabletter  40 mg 28 stk. (blister)   1,70 1,70
Pantoprazol Pantoprazol "Sandoz"
Sandoz
enterotabletter  40 mg 56 stk. (blister)  
Pantoprazol Pantoprazol "Sandoz"
Sandoz
enterotabletter  40 mg 56 stk. (blister)   1,11 1,11
Pantoprazol Pantoprazol "Sandoz"
Sandoz
enterotabletter  40 mg 100 stk.  
Pantoprazol Pantoprazol "Sandoz"
Sandoz
enterotabletter  40 mg 105 stk.   0,43 0,43
Pantoprazol Pantoprazol "Stada"
STADA Nordic
enterotabletter  20 mg 14 stk. (blister)   2,22 4,44
Pantoprazol Pantoprazol "Stada"
STADA Nordic
enterotabletter  20 mg 30 stk. (blister)   2,65 5,30
Pantoprazol Pantoprazol "Stada"
STADA Nordic
enterotabletter  20 mg 60 stk. (blister)   0,59 1,19
Pantoprazol Pantoprazol "Stada"
STADA Nordic
enterotabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,45 0,90
Pantoprazol Pantoprazol "Stada"
STADA Nordic
enterotabletter  40 mg 30 stk. (blister)   1,04 1,04
Pantoprazol Pantoprazol "Stada"
STADA Nordic
enterotabletter  40 mg 60 stk. (blister)  
Pantoprazol Pantoprazol "Stada"
STADA Nordic
enterotabletter  40 mg 100 stk. (blister)   0,48 0,48
Pantoprazol Pantoprazol "SUN"
SUN Pharma
pulver til injektionsvæske, opl.  40 mg 5 stk.   56,50 56,50
Pantoprazol Pantoprazol "SUN"
SUN Pharma
pulver til injektionsvæske, opl.  40 mg 50 stk.   39,85 39,85
Pantoprazol Pantoprazol "Takeda"
Takeda Pharma
enterotabletter  20 mg 14 stk. (blister)   2,15 4,30
Pantoprazol Pantoprazol "Takeda"
Takeda Pharma
enterotabletter  20 mg 28 stk. (blister)   1,44 2,87
Pantoprazol Pantoprazole "Teva"
TEVA
enterotabletter  20 mg 14 stk. (blister)   2,39 4,79
Pantoprazol Pantoprazole "Teva"
TEVA
enterotabletter  20 mg 56 stk. (blister)   0,54 1,09
Pantoprazol Pantoprazole "Teva"
TEVA
enterotabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,70 1,40
Pantoprazol Pantoprazole "Teva"
TEVA
enterotabletter  40 mg 14 stk. (blister)   2,06 2,06
Pantoprazol Pantoprazole "Teva"
TEVA
enterotabletter  40 mg 30 stk. (blister)   1,10 1,10
Pantoprazol Pantoprazole "Teva"
TEVA
enterotabletter  40 mg 56 stk. (blister)   0,92 0,92
Pantoprazol Pantoprazole "Teva"
TEVA
enterotabletter  40 mg 100 stk. (blister)   0,80 0,80
Rabeprazol Pariet®
Eisai
enterotabletter  10 mg 28 stk. (blister)   6,05 12,10
Rabeprazol Pariet®
Eisai
enterotabletter  20 mg 28 stk. (blister)   7,90 7,90
Rabeprazol Pariet®
Eisai
enterotabletter  20 mg 56 stk. (blister)   11,19 11,19
Omeprazol Pedippi
Øresund Pharma
pulver til oral suspension  2 mg/ml 90 ml   10,37 103,69
Rabeprazol Rabeprazol "Medical Valley"
Medical Valley
enterotabletter  10 mg 56 stk. (blister)  
Rabeprazol Rabeprazol "Medical Valley"
Medical Valley
enterotabletter  20 mg 28 stk. (blister)  
Rabeprazol Rabeprazol "Medical Valley"
Medical Valley
enterotabletter  20 mg 56 stk. (blister)  
Rabeprazol Rabeprazol "Medical Valley"
Medical Valley
enterotabletter  20 mg 98 stk. (blister)   7,83 7,83
Pantoprazol Tolosapo
Parallelimport
enterotabletter  20 mg 28 stk. (blister)   1,50 2,99
Pantoprazol Tolosapo
Parallelimport
enterotabletter  20 mg 98 stk. (blister)   5,55 11,11
Pantoprazol Tolosapo
Parallelimport
enterotabletter  40 mg 28 stk. (blister)  
Esomeprazol Ulcerex®
Aristo Pharma Nordic
enterokapsler  20 mg 28 stk. (blister)   1,38 2,07
Esomeprazol Ulcerex®
Aristo Pharma Nordic
enterokapsler  20 mg 56 stk. (blister)   0,80 1,21
Esomeprazol Ulcerex®
Aristo Pharma Nordic
enterokapsler  20 mg 98 stk. (blister)   0,87 1,30
Esomeprazol Ulcerex®
Aristo Pharma Nordic
enterokapsler  40 mg 14 stk. (blister)   1,87 1,40
Esomeprazol Ulcerex®
Aristo Pharma Nordic
enterokapsler  40 mg 28 stk. (blister)   4,65 3,49
Esomeprazol Ulcerex®
Aristo Pharma Nordic
enterokapsler  40 mg 56 stk. (blister)   1,54 1,16
Esomeprazol Ulcerex®
Aristo Pharma Nordic
enterokapsler  40 mg 98 stk. (blister)   0,52 0,39
Omeprazol Ulcozol
Parallelimport
Udgået 07.08.2023
enterokapsler  40 mg 28 stk. (blister)  
Omeprazol Ulcozol
Parallelimport
Udgået 07.08.2023
enterokapsler  40 mg 112 stk. (blister)  
Lansoprazol Zolt®
Orion Pharma
enterokapsler  30 mg 14 stk. (blister)   1,87 1,87
Lansoprazol Zolt®
Orion Pharma
enterokapsler  30 mg 28 stk. (blister)   2,18 2,18
Lansoprazol Zolt®
Orion Pharma
enterokapsler  30 mg 98 stk. (blister)   0,91 0,91

Referencer

5344. Rianne A Weersink, Margriet Bouma, David M Burger et al. Safe use of proton pump inhibitors in patients with cirrhosis. Br J Clin Pharmacol. 2018; 84(8):1806-20, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29688583/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

5025. Lødrup AB, Reimer C, Bytzer P. Systematic Review: Symptoms of Rebound Acid Hypersecretion Following Proton Pump Inhibitor Treatment. Scand J Gastroenterol. 2013; 48(5):515-22, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23311977/?from_single_result=PMID%3A+23311977 (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

4470. Reimer C, Søndergaard B, Hilsted L et al. Proton-pump inhibitor therapy induces acid-related symptoms in healthy volunteers after withdrawal of therapy. Gastroenterology. 2009; 137(1):80-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19362552 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...