Tranexamsyre

B02AA

Revideret: 06.04.2022

Tranexamsyre er en syntetisk aminosyre, som kompetitivt hæmmer aktivering af plasminogen, hvorved plasminmedieret nedbrydning af bl.a. fibrin, fibrinogen, fibronektin og komplement C1 reduceres. 

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af blødning ved kirurgiske indgreb og traumer
 • Forebyggelse af blødning efter knæ- og hoftealloplastik
 • Forebyggelse og behandling af blødning ved hæmofili og von Willebrands sygdom.
 • Behandling eller forebyggelse af blødning, som skyldes øget fibrinolyse eller fibrinogenolyse:

 

Generel fibrinolyse: 

 • ved traumer med blødning
 • ved prostata- og pancreascancer
 • ved thoraxkirurgiske og andre større operative indgreb
 • ved obstetriske komplikationer, som abruptio placentae og postpartum-blødning
 • medikamentelt induceret fibrinolyse.

Lokal fibrinolyse 

 • efter prostatektomi og indgreb på urinblæren med hæmaturi
 • ved menoragi
 • ved epistaxis
 • efter tandkirurgiske operationer (tandekstraktioner) især hos patienter med hæmoragisk diatese
 • ved hereditært angioødem (Quinckes ødem)
 • oftalmologisk ved traumatisk hyphæma for at reducere risikoen for ny blødning pga. fibrinolyse
 • ved hereditært angioødem.

Doseringsforslag

 • Individuelt afhængigt af indikation. Som udgangspunkt oralt 15-25 mg/kg eller 10 mg/kg intravenøst, op til 4 gange daglig (normal nyrefunktion). Til børn anvendes samme dosering.
 • Hvis der kommer gastro-intestinale bivirkninger (diarré, kvalme, opkastning), reduceres dosis.
 • Topisk anvendelse af tranexamsyre kan i nogle tilfælde modvirke blødning lige så godt eller bedre end systemisk administration, fx mundskylning efter tandekstraktion (3395) eller intraartikulær injektion ved knækirurgi (3400).

Kontraindikationer

 • Aktiv trombotisk sygdom som fx dyb venetrombose, lungeemboli, arteriel trombose og cerebral trombose
 • Subaraknoidalblødning, undtaget i den akutte fase
 • Kramper i anamnese
 • Dissemineret intravaskulær koagulation, undtagen ved akut dissemineret intravaskulær koagulation ledsaget af svær hyperfibrinolyse og fibrinogenmangel.

Graviditet

Passerer placenta, og i navlesnorsblod findes ret høje koncentrationer efter intravenøs tilførsel til moderen. Erfaringsgrundlaget er ringe, og tranexamsyre bør så vidt muligt ikke anvendes. Er dog indiceret i specielle tilfælde (fx ved abruptio placentae). Samtidig antitrombotisk profylakse bør overvejes. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Tranexamsyre Cyklokapron®
Viatris
filmovertrukne tabletter  500 mg 30 stk. (blister)   6,17 24,67
Tranexamsyre Cyklokapron®
Viatris
filmovertrukne tabletter  500 mg 100 stk. (blister)   3,47 13,86
Tranexamsyre Cyklonova
Alternova
filmovertrukne tabletter  500 mg 30 stk. (blister)   6,33 25,33
Tranexamsyre Cyklonova
Alternova
filmovertrukne tabletter  500 mg 60 stk. (blister)  
Tranexamsyre Cyklonova
Alternova
filmovertrukne tabletter  500 mg 100 stk. (blister)   4,16 16,63
Tranexamsyre Pilexam
Pilum Pharma
injektionsvæske, opl.  100 mg/ml 10 x 5 ml   5,08 101,50
Tranexamsyre Pilexam
Pilum Pharma
injektionsvæske, opl.  100 mg/ml 10 x 10 ml   5,84 116,84
Tranexamsyre Tracafour
2care4 Generics
filmovertrukne tabletter  500 mg 30 stk. (blister)   6,26 25,03
Tranexamsyre Tracafour
2care4 Generics
filmovertrukne tabletter  500 mg 60 stk. (blister)   7,33 29,33
Tranexamsyre Tracafour
2care4 Generics
filmovertrukne tabletter  500 mg 100 stk. (blister)   3,89 15,55
Tranexamsyre Tranexamic acid "Stragen"
Stragen Nordic
injektions- og infusionsvæske, opl.  100 mg/ml 5 x 5 ml   5,99 119,72
Tranexamsyre Tranexamic acid "Stragen"
Stragen Nordic
injektions- og infusionsvæske, opl.  100 mg/ml 5 x 10 ml   5,14 102,86
Tranexamsyre Tranexamsyre "Pfizer"
Pfizer
injektions- og infusionsvæske, opl.  100 mg/ml 10 x 5 ml   5,06 101,24

Referencer

3395. Queiroz SIML, Silvestre VD, Soares RM et al. Tranexamic acid as a local hemostasis method after dental extraction in patients on warfarin: a randomized controlled clinical study. Clin Oral Investig. 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29374327 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

3394. Zhu J, Zhu Y, Lei P et al. Efficacy and safety of tranexamic acid in total hip replacement: A PRISMA-compliant meta-analysis of 25 randomized controlled trials. Medicine (Baltimore). 2017; 96(52), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29384974 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

3400. Yen SH, Lin PC, Chen B et al. Topical Tranexamic Acid Reduces Blood Loss in Minimally Invasive Total Knee Arthroplasty Receiving Rivaroxaban. Biomed Res Int. 2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29410968 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

3139. Naoulou B, Tsai MC. Efficacy of tranexamic acid in the treatment of idiopathic and non-functional heavy menstrual bleeding: a systematic review. Acta Obstet Gynecol Scand. 2012; 91(5):529-37, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22229782 (Lokaliseret 18. februar 2022)

 

3140. CRASH-2 trial collaborators. Effects of tranexamic acid on death, vascular occlusive events, and blood transfusion in trauma patients with significant haemorrhage (CRASH-2): a randomised, placebo-controlled trial. Lancet. 2010; 376(9734):23-32, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20554319 (Lokaliseret 18. februar 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...