Mitoxantron

L01DB

Revideret: 15.10.2021

Mitoxantron er et cytostatikum, der har virkning på topoisomeraseenzymerne, som kontrollerer og justerer den tredimensionelle struktur af DNA-molekylet. Når mitoxantron bindes til topoisomeraseenzymerne, hæmmes funktionen, og DNA skades, hvilket fører til cellens død. Mitoxantron har cytotoksisk virkning både på celler i hvilefase og celler i aktiv cellecyklus. 

Anvendelsesområder

Mitoxantron reducerer attakhyppighed og/eller sygdomsprogression ved attakvis multipel sklerose (MS). Rigshospitalet, Århus kommunehospital og Odense Universitetshospital har stærk immunsupprimerende behandling med Mitoxantron som højt specialiseret funktion. 

 

Mitoxantron bør kun rent undtagelsesmæssigt anvendes til behandling af attakvis MS, men kan overvejes hos patienter med sekundær progressiv MS med eller uden overlejrede akutte attakker, hvor behandling med siponimod har været uden effekt. Behandling med mitoxantron 12 mg/m2 hver 3. måned medfører en stor reduktion i attak-frekvensen og i antallet af patienter med sygdomsprogression. Endvidere reduceres sygdomsaktiviteten målt ved MR-scanning. 

Behandlingsvejledning

Sekundær progressiv MS
Mitoxantron anvendes især ved sekundær progressiv MS med eller uden overlejrede attakker, hvor der er konstateret væsentlig sygdomsprogression gennem det sidste år. 

 

Se evt. også oversigten over midler mod multipel sklerose

Doseringsforslag

Multipel sklerose: 

Flere dosisregimer kan anvendes. Hyppigst anvendes 12 mg/m2 som i.v. infusion over 5-15 min. hver 3. måned. Da patienter responderer meget forskelligt på behandlingen, er det formålstjenligt at titrere behandlingen ind på den mindste vedligeholdelsesdosis, som kan holde patienten stabil. Derved kan varigheden af behandlingsforløbet maksimeres. 

Ved behandling af multipel sklerose bør en kumulativ dosis på 72 mg/m2 ikke overskrides. 

Mitoxantron kan gives samtidig med 1 g methylprednisolon i.v., hvilket erfaringsmæssigt reducerer eventuelle bivirkninger. 

 

Ondansetron 8 mg p.o. kan med fordel gives før infusion for at reducere kvalmen. Hæmatologisk status, inkl. trombocytter, bør foretages før hver behandling og i tilfælde af symptomer på infektion. Bør generelt ikke anvendes til MS-patienter med neutrofilocyttal på < 1,5 x 109 celler/l.  

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Se præparatbeskrivelsen og evt. også oversigten over midler mod multipel sklerose

 

Forsigtighedsregler

Behandling med mitoxantron bør følges op med klinisk kontrol efter 3 og 6 måneder og derefter hver 6. måned. Før hver behandling kontrolleres hæmoglobin, leukocytter, differentialtælling, trombocytter, P-kreatinin, elektrolytter, ALAT, LDH, basisk fosfatase, bilirubin, faktor II, VII og X samt urin for protein. Efter hver behandling kontrolleres hæmoglobin, leukocytter, trombocytter 10 og 14 dage efter infusionen. Ekg udføres før den første behandling, ligesom ekkokardiografi - eller bedre MUGA (MUltiple Gated Acquisition scan). Sidstnævnte udføres, når følgende kumulative doser nås: 60 mg/m2 og 72 mg/m2. Ved en kumulativ dosis på 60 mg/m2 bør der foretages undersøgelse før hver efterfølgende behandling. Kumuleret dosis på 72 mg/m2 bør ikke overskrides. 

 

Bivirkninger

Mitoxantron kan give anledning til flere alvorlige bivirkninger, hvoraf behandlingsinduceret leukæmi og hjerteinsufficiens er de alvorligste. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Mitoxantron Mitoxantron "Ebewe"
Sandoz
konc. til infusionsvæske, opl.  2 mg/ml 5 x 10 ml   403,46

Referencer

4682. Martinelli Boneschi F, Vacchi L, Rovaris M et al. Mitoxantrone for multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev. 2013; 31, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23728638 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

280. Hartung HP, Gonsette R, König N et al. Mitoxantrone in progressive multiple sclerosis: a placebo-controlled, double-blind, randomised, multicentre trial. Lancet. 2002; 360(9350):2018-25, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12504397/ (Lokaliseret 1. december 2021)

 

2622. Edan G, Miller D, Clanet M et al. Therapeutic effect of mitoxantrone combined with methylprednisolone in multiple sclerosis: a randomised multicentre study of active disease using MRI and clinical criteria. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1997; 62(2):112-8, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9048709 (Lokaliseret 16. februar 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...