Kombination af hurtigt og intermediært virkende insulin

A10AD

Revideret: 04.01.2023
Kombinationspræparater, hvor et intermediært virkende insulinpræparat er suspenderet i en hurtigt virkende insulinopløsning. Anvendes, hvor en hurtig virkning ønskes kombineret med en protraheret virkning.

Patientsikkerhed

Insuliner er ofte involverede i utilsigtede medicineringshændelser bl.a. på grund af: 

  • Manglende kontrol af patientens blodsukker inden medicinindgivelsen
  • Forvekslinger af de forskellige typer af insuliner (korttids-/langtidsvirkende)
  • Fejl ved behandling omkring operationer, faste og/eller flydende ernæring
  • Ændringer i behandlingsregime
  • Mangelfuld overlevering af ændringer til primærsektor
  • Manglende dobbeltkontrol ved administration

 

Under de enkelte præparater findes et patientsikkerhedsfelt med korte beskrivelser af de mest almindelige alvorlige fejl.  

Ønsker du yderligere information, kan du læse mere om: 

 

Hent skema over de syv lægemiddelgrupper, der ofte er involverede i utilsigtede hændelser. Hæng det i medicinrummet, på opslagstavlen eller hvor det bliver set: Syv lægemiddelgrupper kræver særligt fokus

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Insulin (humant)
Isophaninsulin (humant)
Mixtard® 30
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i pen  100 IE/ml 5 x 3 ml  (30 InnoLet®) 27,68 11,07
Insulin (humant)
Isophaninsulin (humant)
Mixtard® 30
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i cylinderamp.  100 IE/ml 5 x 3 ml   22,30 8,92
Insulin (humant)
Isophaninsulin (humant)
Mixtard® 30
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i hætteglas  100 IE/ml 1 htgl. a 10 ml   16,72 6,69
 
 
Gå til toppen af siden...