Polyethylenterephthalat

Følgende præparater indeholder Polyethylenterephthalat:

Præparater, der ikke fremgår af listen, kan indeholde Polyethylenterephthalat. Tjek derfor præparatets produktresume.
Præparat Medicinvirksomhed
Buprenorphine "Teva" TEVA
Fentanyl "Mylan" Mylan