Dextran

Følgende præparater indeholder Dextran:

Præparater, der ikke fremgår af listen, kan indeholde Dextran. Tjek derfor præparatets produktresume.
Præparat Medicinvirksomhed
Mylotarg Pfizer
Rotarix GSK Pharma