Soyaphosphatidylcholin (hydrogeneret)

Følgende præparat indeholder Soyaphosphatidylcholin (hydrogeneret):

Præparat Medicinvirksomhed
AmBisome® Gilead Sciences (10370)