Polyethylenterephthalatfilm

Følgende præparater indeholder Polyethylenterephthalatfilm:

Præparater, der ikke fremgår af listen, kan indeholde Polyethylenterephthalatfilm. Tjek derfor præparatets produktresume.