Rapsolie

Følgende præparat indeholder Rapsolie:

Præparater, der ikke fremgår af listen, kan indeholde Rapsolie. Tjek derfor præparatets produktresume.
Præparat Medicinvirksomhed
Hyderm® Evolan Pharma