Natriumpropylparahydroxybenzoat (E217)

Følgende præparater indeholder Natriumpropylparahydroxybenzoat:

Præparater, der ikke fremgår af listen, kan indeholde Natriumpropylparahydroxybenzoat. Tjek derfor præparatets produktresume.