Silikoneforbindelser

Følgende præparater indeholder Silikoneforbindelser:

Præparater, der ikke fremgår af listen, kan indeholde Silikoneforbindelser. Tjek derfor præparatets produktresume.
Præparat Medicinvirksomhed
Fentanyl "Sandoz" Sandoz
Lafene 2care4 Generics