Technetium(99m-tc)-mikrosfærer

Der findes pt. ingen præparater med indholdsstoffet Technetium(99m-tc)-mikrosfærer.