Technetium(99m-tc)-sestamibiV

Der findes pt. ingen præparater med indholdsstoffet Technetium(99m-tc)-sestamibiV.