Lidbree

N01BB02
 
 

Lokalanalgetikum af amidtypen. Til brug ved cervikale og intrauterine indgreb. 

Anvendelsesområder

Topikal anæstesi for moderate, akutte smerter i forbindelse med cervikale og intrauterine indgreb hos voksne og unge > 15 år. 

Dispenseringsform

Intrauterin gel. 1 ml indeholder 42 mg lidocain. 

Doseringsforslag

Voksne og unge > 15 år 

 • Initialt. 1-2 ml appliceres på forreste portiolæbe og 2-3 ml i cervikalkanalen ved hjælp af den sterile applikator.
 • Efter 2 minutter indtræder virkningen, og applikatoren kan indføres i livmoderhulen. Der indgives 3-5 ml 5 minutter før indgrebets påbegyndelse.
 • En enkelt intrauterin dosis bør ikke overstige 10 ml i alt.
 • Applikatoren har en centimeterskala, der gør det muligt at administrere en mindre volumen, hvis patienten oplever gener, før hele voluminen er blevet indgivet (fx hos nulliparae).
 • Hos unge med legemsvægt < 30 kg må dosis ikke overstige 1,2 ml pr. 10 kg legemsvægt (dvs. i alt højst 3,6 ml ved legemsvægt på 30 kg).

 

Bemærk 

Anvendes ikke til børn og unge < 15 år. 

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, andre lokalanalgetika af amidtypen eller over for et eller flere af hjælpestofferne. 

Forsigtighedsregler

 • Kun til cervikal og intrauterin anvendelse. Der kan opstå akutte symptomer på toksicitet og livstruende emboliske komplikationer, hvis lægemidlet utilsigtet bliver indgivet intravaskulært.
 • I tilfælde af besværlig oplægning af spiral og/eller exceptionel smerte eller blødning under eller efter oplægningen, bør der straks gennemføres en objektiv undersøgelse og en ultralydsundersøgelse for at udelukke perforation af corpus uteri eller cervix.
 • Patienter med delvist eller komplet hjerteblok da lokalanæstetika kan hæmme den myokardiale overledning.
 • Patienter, der er i behandling med klasse III-antiarytmika (fx amiodaron), bør overvåges, og ekg-monitorering bør overvejes, da de kardiale virkninger kan være additive.
 • Porfyri.
 • Patienter med dårlig almentilstand.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinale gener
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine

Interaktioner

Anden medicin sammen med Lidbree
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Forsigtighed ved behandling med antiarytmika klasse III (sotalol, amiodaron) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Biotilgængeligheden efter intrauterin applikation er ikke negligeabel. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk efter intrauterin applikation. 

Biotilgængeligheden efter intrauterin applikation er ikke negligeabel, men den systemiske eksponering hos et ammet barn er lav under alle omstændigheder. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Lokalanalgetikum af amidtypen, der stabiliserer nervecellemembranen og blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen.
 • Virkningen indtræder normalt efter 2 minutter ved topikal administration på genitale cervikale slimhinder. I forbindelse med intrauterine indgreb opnås der lokalanæstesi af corpus uteri i løbet af 5 minutter efter administration i livmoderhulen. Virkningsvarigheden er minimum 30 minutter, men efter 60 minutter er der ingen tilbageværende analgetisk effekt.

Farmakokinetik

 • Den systemiske absorption af topikal lidocain fra cervikale slimhinder afhænger af den anvendte dosis, idet en midlertidig stigning i pH i det mukøse sekret på administrationsstedet øger absorptionshastigheden.
 • Maksimale plasmakoncentrationer efter 30 til 180 min.
 • Lidocain elimineres primært via hepatisk metabolisme, hvor CYP1A2 og CYP3A5 danner monoethylglycinxylidid (MEGX), som har samme farmakologiske virkning som lidocain. MEGX metaboliseres yderligere via CYP2D6 til metabolitter, der udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Se detaljeret beskrivelse vedr. håndtering af sprøjte og applikator i medfølgende brugsvejledning. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) Intrauterin gel 42 mg/ml 159789
10 ml
232,25 23,23
 
 

Revisionsdato

24.06.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...