Dienosis

Udgået: 12.06.2023
G03DB08
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2 mg dienogest. 

Doseringsforslag

Voksne. 2 mg dgl. på samme tidspunkt hver dag. Behandlingen kan påbegyndes en hvilken som helst dag i menstruationscyklus. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand
 • Tabletterne kan knuses
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad
 • Kan tages med eller uden mad
 • Hvis prævention er påkrævet, bør der anvendes ikke-hormonelle præventionsmidler.

Kontraindikationer

 • Aktuel idiopatisk venøs tromboemboli
 • Aktuel eller tidligere arteriel og kardiovaskulær tromboembolisk sygdom (herunder cerebrovaskulære tilfælde, myokardieinfarkt og iskæmisk hjertesygdom)
 • Diabetes med vaskulære komplikationer
 • Svær leversygdom
 • Kønshormonafhængige maligne tilstande, herunder tidligere brystkræft
 • Levertumorer
 • Uafklaret vaginalblødning.

Forsigtighedsregler

 • Uterin blødning kan forværres. Behandlingen seponeres ved anæmi.
 • Diabetes (mulig forværring af den perifere insulinresistens).
 • Osteoporose
 • Leversygdomme
 • Depression

 

Risiko for venøs tromboemboli (VTE) 

Der er ikke påvist evidens for en forbindelse mellem rene progesteronpræparater og VTE (nogle studier tyder på en let øget risiko, men uden statistisk signifikans). Behandlingen bør seponeres ved elektiv kirurgi i mindst 4 uger før, og bør ikke genoptages før 2 uger efter rehabilitering. Ved mistanke om trombose seponeres behandlingen. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Flatulens, Kvalme, Meteorisme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Undersøgelser Vægtøgning  (som følge af øget appetit)
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Ovariecyster
Nervesystemet Migræne Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Nervøsitet Irritabilitet, Søvnforstyrrelser
Det reproduktive system og mammae Vaginalblødning Brystspænding, Gennembrudsblødning, Nedsat libido
Hud og subkutane væv Alopeci Acne
Vaskulære sygdomme Hedeture
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Hjerte Palpitationer
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Diarré, Gastro-intestinale gener, Obstipation, Tandkødsbetændelse
Undersøgelser Vægttab
Knogler, led, muskler og bindevæv Knoglesmerter
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Fibrocystisk brystsygdom
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression, Humørforstyrrelser, Koncentrationsbesvær
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion
Det reproduktive system og mammae Vulvovaginitis Vaginal candidiasis
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Dermatitis, Fotosensibilitet Hirsutisme, Hudkløe, Negleforandringer, Pigmentforandringer i huden, Skæl, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypotension, Ødemer
Ikke kendt hyppighed
Undersøgelser Fald i knoglemineraltætheden

Interaktioner

Anden medicin sammen med Dienosis
 • Nevirapin, bosentan, kraftige CYP3A4-induktorer som phenobarbital, phenytoin, carbamazepin, rifampicin og rifabutin samt naturlægemidler indeholdende perikon kan øge metaboliseringshastigheden af gestagener og muligvis medføre terapisvigt.
 • CYP3A4-hæmmere kan nedsætte metaboliseringen og dermed øge plasmakoncentrationen af gestagener og medføre bivirkninger, fx:
  • antifungale azoler (fx itraconazol og fluconazol)
  • cimetidin
  • verapamil
  • makrolider (fx erythromycin, clarithromycin og roxithromycin)
  • diltiazem
  • proteasehæmmere (fx ritonavir, saquinavir og nelfinavir)
  • antidepressiva (fx nefazodon, fluvoxamin og fluoxetin)
  • grapefrugtjuice.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Endometriose behandles ikke under graviditet. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Nedsætter den endogene produktion af estradiol og undertrykker derved estradiols prolifererende effekt på endometriet.
 • Dienogest har antiandrogen effekt.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 91 %.
 • Plasmahalveringstid ca. 11 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares beskyttet mod lys. 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 2 mg, NAARI  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 2 mg 027554
28 stk. (blister)
Udgået 12-06-2023
(B) tabletter 2 mg 027307
84 stk. (blister)
Udgået 12-06-2023

Substitution

tabletter 2 mg
Dienogest "Besins" Besins, Dienogest, tabletter 2 mg
Visanne Bayer, Dienogest, tabletter 2 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  2 mg

Præg:
NC, 22
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 2 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

15.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...