Icatibant Accord

B06AC02
 
 
Antagonist til bradykinin-receptortype 2. Til behandling af hereditært angioødem.

Anvendelsesområder

Akut anfald af hereditært angioødem (HAE) hos voksne og børn ≥ 2 år med C1-esterase-inhibitormangel. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte (3 ml) indeholder 30 mg icatibant. 1 ml indeholder 10 mg icatibant. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 30 mg (1 sprøjte á 3 ml) s.c. i abdominalområdet ved anfald.
 • Indgives langsomt pga. det store volumen.
 • Kan gentages efter 6 timer.
 • Maksimalt 3 behandlinger i løbet af 24 timer.

 

Børn ≥ 2 år 

Legemsvægt 

Dosis (s.c.) 

> 65 kg 

30 mg 

51-65 kg 

25 mg 

41-50 kg 

20 mg 

26-40 kg 

15 mg 

12-25 kg 

10 mg 

 • Ved dosering af < 30 mg anvendes relevant udstyr til udtagning af dosis fra sprøjten.

 

Bemærk 

 • Begrænset erfaring vedr.
  • Ældre > 65 år
  • Behandling af > 1 HAE-anfald hos børn
  • Børn < 2 år
  • Børn med legemsvægt < 12 kg.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved akut iskæmisk hjertesygdom og i ugerne efter apopleksi.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe, Hududslæt
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Urticaria

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Kan dog anvendes ved alvorlige laryngeale anfald.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4354

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af indikation.

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Icatibant Accord påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Icatibant Accord påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Selektiv, kompetitiv antagonist til bradykinin-receptortype 2, som hindrer udviklingen af bradykinininduceret hypotension, kardilatation og reflekstakykardi. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 97 %.
 • Fordelingsvolumen 0,29-0,36 l/kg.
 • Metaboliseres til inaktive metabolitter, som udskilles gennem nyrerne.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • < 10 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 5,2-5,8. 

 

Holdbarhed 

 • Må ikke fryses.
 • Injektionssprøjten er kun til engangsbrug. Ved dosering af < 30 mg (3 ml) kasseres derfor injektionssprøjten med resterende indhold.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 30 mg 402591
1 stk.
5.355,50 5.355,50 5.355,50

Referencer

4354. Hakl R, Kuklínek P, Krmová I et al. Treatment of Hereditary Angioedema Attacks with Icatibant and Recombinant C1 Inhibitor During Pregnancy. J Clin Immunol. 2018; 38:810-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30280305 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

04.07.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...