Paravelle

Udgået: 26.12.2022
G03FA01
 
 

Anvendelsesområder

Hormonterapi ved behov for lindring af symptomer relateret til bortfald af østrogenproduktionen hos postmenopausale kvinder med bevaret uterus. 

Behandlingen startes tidligst 1 år efter menopausen. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 1 mg estradiol og 0,5 mg norethisteronacetat. 

Doseringsforslag

1 tabl. dgl. (ingen pauser).
Tabletterne bør indtages nogenlunde på samme tid hver dag for at undgå for store svingninger i plasmakoncentrationen, hvilket kan uregelmæssige medføre blødninger. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand
 • Tabletterne kan knuses
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad
 • Kan tages med eller uden mad
 • Til behandling af postmenopausale symptomer bør den laveste, effektive dosis og det korteste tidsrum anvendes.
 • Erfaring med behandling af kvinder over 65 år er begrænset.

Kontraindikationer

 • Aktuel eller tidligere endometrie- eller brystkræft
 • Genetisk disposition for bryst- og ovariecancer er som udgangspunkt kontraindikation for systemisk behandling med østrogen. Substitution med østrogen bør dog overvejes ved profylaktisk oophorektomi før 45-års-alderen.
 • Kvinder med aktuel eller tidligere venøs tromboemboli, myokardieinfarkt, cerebrovaskulær tromboemboli eller kendte trombofile sygdomme, må ikke anvende systemisk østrogenbehandling. Lokal, vaginal østrogenbehandling kan anvendes.
 • Akut eller kronisk aktiv leversygdom.
 • Uafklaret endometriehyperplasi.
 • Porfyri.
 • Uafklaret vaginalblødning.

Forsigtighedsregler

 • Hjertelidelser
 • Galdestenslidelse
 • Hypertriglyceridæmi
 • Behandlingen bør seponeres ved:
  • forringelse af leverfunktionen
  • signifikant stigning i blodtrykket
  • migrænelignende hovedpine.
 • Regelmæssig kontrol ved uterusfibrom eller endometriose
 • Diabetes mellitus med eller uden vaskulære komplikationer
 • Systemisk lupus erythematosus
 • Tidligere endometriehyperplasi
 • Epilepsi
 • Astma
 • Otosklerose.

 

Behandlingsvarighed 

Behandling i mere end 5 år postmenopausalt kan generelt ikke anbefales, men bør foregå efter en individuel afvejning af fordele og ulemper. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Det reproduktive system og mammae Vaginalblødning Brystspænding, Mastalgi
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Meteorisme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Undersøgelser Vægtøgning
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Benkramper, Rygsmerter
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Uterusfibromer
Nervesystemet Migræne Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Depression, Humørforstyrrelser, Nervøsitet
Det reproduktive system og mammae Vaginitis Mammahypertrofi, Udflåd, Vaginal candidiasis
Vaskulære sygdomme Hypertension, Ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Palpitationer
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Angst Søvnforstyrrelser
Det reproduktive system og mammae Nedsat libido
Hud og subkutane væv Alopeci Acne, Hirsutisme
Vaskulære sygdomme Perifer tromboflebitis, Vasodilatation
Sjældne (0,01-0,1 %)
Nervesystemet Paræstesier
Vaskulære sygdomme Dyb venetrombose, Lungeemboli
Meget sjældne (< 0,01 %)
Lever og galdeveje Kolestase
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Brystkræft*, Ovariecancer*, Ovariecyster*
Ikke kendt hyppighed
Lever og galdeveje Levertumorer*
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom*
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Cancer uteri*, Cervixneoplasi*
Psykiske forstyrrelser Irritabilitet

* Set hos kvinder i behandling med systemisk østrogen. Risikoniveauet er afhængigt af anvendelsesvarigheden. 

 

I de første få måneder af behandlingen kan der forekomme gennembrudsblødning og pletblødning. 

 

Risiko for hyperplasi og malignitet i endometeriet  

Langvarig behandling med østrogen alene medfører en øget risiko for hyperplasi og malign transformation i endometriet, som modvirkes ved samtidig anvendelse af gestagen. 

 

Risiko for brystkræft 

Risikoen for brystkræft afhænger af, hvor mange år brystvævet har været under indflydelse af såvel endogene som eksogene kønshormoner.  

Ifm. hormonterapi stiger risikoen for udviklingen af brystkræft med øget behandlingstid og dosis og er størst ved kontinuerlig behandling med både østrogen og gestagen, mindre ved kontinuerlig behandling med østrogen i kombination med sekventiel behandling med gestagen og mindst ved behandling kun med østrogen. Se endvidere Østrogener

 

Risiko for ovariecancer 

Postmenopausal hormonbehandling med østrogen alene eller kombineret med gestagen har været associeret med en let forhøjet risiko for ovariecancer inden for 5-års-behandling og aftager gradvist efter seponering. 

 

Andre sygdomsrisici 

Kombineret østrogen-gestagenbehandling af postmenopausale kvinder øger risikoen for dyb venetrombose, lungeemboli, myokardieinfarkt og apopleksi. 

Interaktioner

 • Østrogenbehandling kan medføre reduktion af frit thyroxin samt øgning af TSH hos hypothyroide kvinder i behandling med levothyroxin. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Østrogener hæmmer den hypoglykæmiske virkning af orale antidiabetika (sulfonylurinstoffer).
 • Der er set forhøjet niveau af ALAT ved samtidig behandling med ethinylestradiol og en række antivirale midler mod hepatitis C. Det gælder bl.a. glecaprevir/pibrentasvir. Det er uklart om dette også gælder midler indeholdende estradiol, men forsigtighed tilrådes pga. begrænset erfaring.

Påvirkning via P450-enzymer (CYP) 

 • Ritonavir, nevirapin, bosentan samt potente CYP3A4-inducerende lægemidler som fx carbamazepin, phenytoin, rifampicin, rifabutin, modafinil samt naturlægemidler indeholdende perikon øger ved enzyminduktion metaboliseringshastigheden af østrogener.
 • Rygning øger leverens metabolisme af orale østrogener.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Farmakodynamik

Estradiol 

 • Naturligt østrogen. Substituerer den manglende østrogenproduktion og forebygger tidligt tab af knoglemasse og tidlig udvikling af aterosklerose ved præmatur menopause. Lindrer gener som følge af ustabil og svingende østrogenproduktion i klimakteriet.

 

Norethisteronacetat 

 • Syntetisk gestagen (derivat af testosteron). Da østrogener fremmer væksten af endometriet, øger østrogener, der gives alene, risikoen for endometriehyperplasi og cancer. Tilførslen af gestagen (cyklisk eller kontinuerligt) reducerer den østrogen-inducerede risiko for endometriehyperplasi hos ikke-hysterektomerede kvinder.

Farmakokinetik

Estradiol 

 • Biotilgængelighed ca. 10 % pga. betydelig first pass-metabolisme i tarm og lever.
 • Plasmahalveringstid 12-14 timer pga. enterohepatisk cirkulation.
 • Metaboliseres til mindre aktive eller inaktive metabolitter.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.

Norethisteronacetat 

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarmkanalen og omdannes til norethisteron.
 • Terminal plasmahalveringstid 8-11 timer.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

tabletter 0,5+1 mg, Parallelimport (Paranova Danmark)  kærv: ikke oplyst

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
tabletter 0,5+1 mg  (Paranova Danmark)
Estradiol (1 mg)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 0,5+1 mg  (Paranova Danmark) 563705
84 stk. (3 x 28) (blister)
Udgået 26-12-2022

Substitution

tabletter 0,5+1 mg
Activelle Novo Nordisk, Estradiol, Norethisteronacetat, filmovertrukne tabletter 0,5+1 mg
Cliovelle CampusPharma, Estradiol, Norethisteronacetat, tabletter 0,5+1 mg
Noresmea Sandoz, Estradiol, Norethisteronacetat, filmovertrukne tabletter 0,5+1 mg
Norethisteron/estrogen "2care4 (Parallelimport), Estradiol, Norethisteronacetat, tabletter 0,5 + 1 mg
 
 
 

Revisionsdato

23.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...