Zlynda®

Udgået: 07.08.2023
G03AC10
 
 

Oralt kontraception med spironololactonlignende 4. generations-gestagen. Minipille. Ovulationshæmmende. 

Anvendelsesområder

Kontraception, bl.a. i tilfælde hvor østrogenholdige kontraceptiva er kontraindicerede.  

Dispenseringsform

Tabletter. 1 pakning indeholder: 

 • 24 hvide tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 4 mg drospirenon.
 • 4 grønne tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) uden virksomt indholdsstof.

Doseringsforslag

Behandlingen påbegyndes på menstruationens 1. dag, og tabletterne tages derefter kontinuerligt. De første 24 dage tages en hvid tablet (med drospirenon) og de efterfølgende 4 dage tages en grøn tablet (uden drospirenon). Der skal ikke holdes pause. 

 

Glemt tablet med drospirenon (hvid tablet) 

En glemt tablet tages hurtigst muligt (også selv om der så tages 2 tabletter samtidigt). Hvis en tablet er taget mere end 24 timer for sent, kan virkningen være nedsat og en barrieremetode kan overvejes de følgende 7 dage.  

Ved en glemt tablet i uge 3, tages tabletten hurtigst muligt og de efterfølgende grønne tabeller (uden drospirenon) tages ikke - i stedet startes direkte op på et nyt blisterkort med hvide tabletter. 

 

Opkastning/diarré 

Ved opkastning eller diarré inden for 3-4 timer efter indtagelse af en tablet med drospirenon (hvid tablet) kan absorptionen være mangelfuld og det anbefales at tage en ny tablet hurtigst muligt. 

 

Bemærk

 • Tages med et glas vand
 • Må ikke knuses
 • Kan tages med eller uden mad

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Kontrol af plasmakalium anbefales i første behandlingscyklus. 

   

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret pga. øget risiko for udvikling af hyperkaliæmi. Højere serumkoncentration er set ved nedsat nyrefunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved nuværende eller tidligere alvorlig leversygdom, hvor levertallene ikke er normaliserede. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Kønshormonafhængige maligne tilstande 

Bør ikke anvendes hos kvinder med kønshormonafhængige maligne tilstande, da tilstanden kan forværres. 

 

Leversygdom 

Kontraindiceret ved nuværende eller tidligere alvorlig leversygdom, hvor levertallene ikke er normaliserede. Mulig øget risiko for udvikling af hyperkaliæmi. Omsætningen af steroidhormoner kan være nedsat ved leversygdom. 

 

Udiagnosticeret vaginalblødning. 

Årsag til evt. vaginalblødning skal afklares før behandlingen. 

 

Venøs trombose 

Må ikke anvendes ved aktiv venøs trombose. Mulig øget risiko for tromboemboliske hændelser efter indtagelse af gestagener. 

Forsigtighedsregler

Hyperkaliæmi 

Drospirenon har antialdosteron effekt og virker kaliumbesparende. Forsigtighed ved eksisterende hyperkaliæmi og risikofaktorer for udvikling af hyperkaliæmi (nedsat lever- eller nyrefunktion, binyrebarkinsufficiens, samtidig behandling med kaliumbesparende midler).  

 

Hypertension 

Gestagen og progesteron minipiller har normalt ikke effekt på blodtrykket modsat østrogen-progesteron p-piller. Ved kraftig blodtryksstigning må seponering dog overvejes. Let øget risiko for apopleksi er set ved eksisterende hypertension. 

 

Monitorering 

Kontrol af plasmakalium anbefales i første behandlingscyklus ved nedsat nyrefunktion og plasmakalium i øvre referenceområde før behandlingen - særligt ved samtidig behandling med kaliumbesparende midler (se interaktioner). 

Bivirkninger

Den mest almindelige bivirkning er menstruationsforstyrrelser, der ses hos op til 50 %. Hyppigere blødning ses hos 20-30 %, mens ca. 20 % oplever mindre hyppige eller helt udeblevne blødninger. Se endvidere Gestagener (hormonale kontraceptiva), bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Humørforstyrrelser
Det reproduktive system og mammae Metroragi, Vaginalblødning Dysmenoré, Menstruationsforstyrrelser, Ubehag i brysterne, Ændring af libido
Hud og subkutane væv Acne
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Mave-tarm-kanalen Diarré, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Undersøgelser Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT, Forhøjet triglycerid Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-kreatinkinase
Metabolisme og ernæring Hyperkaliæmi Nedsat eller øget appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Bækkensmerter
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Ovariecyster, Uterusfibromer
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression
Det reproduktive system og mammae Amenoré, Vaginitis Udflåd, Vaginal tørhed
Hud og subkutane væv Alopeci, Dermatitis Hudkløe, Hududslæt, Seborré, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypertension, Perifere ødemer Hedeture
Sjældne (0,01-0,1 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Intolerance over for kontaktlinser
Undersøgelser Vægttab
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Fibrocystisk brystsygdom
Nyrer og urinveje Polyuri
Det reproduktive system og mammae Cervixdysplasi Galaktoré, Vaginal kløe

Interaktioner

Anden medicin sammen med Zlynda®

CYP3A4-induktorer 

Kraftige CYP3A4-induktorer kan øge metaboliseringshastigheden af gestagener og muligvis medføre terapisvigt. Det gælder bl.a.: 

Carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, perikon, rifabutin, rifampicin

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

 

CYP3A4-hæmmere 

Hæmmere af CYP3A4 kan nedsætte metaboliseringen og dermed øge plasmakoncentrationen af gestagener og potentielt medføre bivirkninger. Det gælder bl.a.: 

Atazanavir, clarithromycin, fosamprenavir, itraconazol, ketoconazol, ritonavir, voriconazol

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet. 

 

Kaliumbesparende diuretika 

Mulig øget risiko for hyperkaliæmi ved samtidig behandling med kaliumbesparende diuretika. Kontrol af plasmakalium anbefales i første behandlingscyklus. 

 

Retinoider 

 • Effekten af lavdosis gestagener kan muligvis nedsættes af bl.a. isotretinoin og acitretin. Mekanismen er ukendt.
 • Særligt pga. retinoidernes stærke teratogene effekt, bør anden kontraceptionsmetode anvendes (5235) (5236).
Referencer: 5235, 5236

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ikke humane data specifikt for drospirenon, som tillader et meningsfuldt risikoestimat. Der er data for mange tusinde børn, der er blevet eksponerede for p-piller i 1. trimester uden betydende overhyppighed af medfødte misdannelser. Konstateres graviditet, skal behandlingen afbrydes.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4098, 4099, 4100

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er < 1 %. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Virker primært ved hæmning af ovulationen. Andre virkninger omfatter øget viskositet af cervikalslimen, således at sædcellerne får sværere ved at trænge igennem. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 80 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-4 timer.
 • Metaboliseres til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 32 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 4 mg, Parallelimport  kærv: ikke oplyst
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 4 mg 562293
84 stk. (3 x 28) (blister)
Udgået 07-08-2023

Substitution

filmovertrukne tabletter 4 mg
Slinda Exeltis, Drospirenon, filmovertrukne tabletter 4 mg Genordn. B
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4098. Charlton BM, Mølgaard-Nielsen D, Svanström H et al. Maternal use of oral contraceptives and risk of birth defects in Denmark: prospective, nationwide cohort study. BMJ. 2016, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26738512 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4099. Wogelius P, Horváth-Puhó E, Pedersen L et al. Maternal use of oral contraceptives and risk of hypospadias - a population-based case-control study. Eur J Epidemiol. 2006; 21(10):777-81, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17077991 (Lokaliseret 24. februar 2022)


5235. Hendrix CW, Jackson KA, Whitmore E, Guidos A, Kretzer R, Liss CM, Shah LP, Khoo KC, McLane J, Trapnell CB. The effect of isotretinoin on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of ethinyl estradiol and norethindrone. Clin Pharmacol Ther. 2004; 75(5):464-75, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15116059/ (Lokaliseret 9. marts 2022)


4100. Raman-Wilms L, Tseng AL, Wighardt S et al. Fetal genital effects of first-trimester sex hormone exposure: a meta-analysis. Obstet Gynecol. 1995; 85(1):141-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7800312 (Lokaliseret 24. februar 2022)


5236. Berbis P, Bun H, Geiger JM, Rognin C, Durand A, Serradimigni A, Hartmann D, Privat Y. Acitretin (RO10-1670) and oral contraceptives: interaction study. Arch Dermatol Res. 1988; 280(6):388-9, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2973286/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

28.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...