Addiphos

B05XA06
 
 

Middel til parenteral behandling af fosfatmangel. Modvirker kaliummangel

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på infusionshastighed og fortyndingsgrad. Læs mere 

 

Anvendelsesområder

 • Intravenøs væsketerapi ved hypofosfatæmi.
 • Anvendes, når fosfat og kalium gives sammen med en relativt stor væskemængde, fx i behandling af coma diabeticum.
 • Fosfattilskud ved parenteral ernæring.
 • Behandling af refeeding syndrome.

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 133,5 mg dinatriumphosphatdihydrat, 170,1 mg kaliumdihydrogenphosphat og 14 mg kaliumhydroxid. Svarende til 1 ml indeholder 2 mmol fosfat. 

Doseringsforslag

 • Individuel dosering.
 • Infusionshastigheden må kun overskride 0,5 mmol kalium/kg legemsvægt/time ved svær hypokaliæmi (under 2,5 mmol kalium/l).
 • En reduktion af kaliumkoncentrationen på 1 mmol/l plasma antages at svare til et totalt kaliumtab på 1,5-3,0 mmol/kg legemsvægt.

  

Advarsel: 

Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Risiko for hyperkaliæmi. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Hypercalcæmi
 • Hyperkaliæmi
 • Hyperfosfatæmi ved fx nyreinsufficiens og hypoparatyroidisme
 • Binyrebarkinsufficiens.

Forsigtighedsregler

 • Hjerteglykosidforgiftning med atrio-ventrikulært blok og ved samtidig anvendelse af kaliumbesparende diuretika og ACE-hæmmere
 • Relativ kontraindikation er hjertesvigt og tilstande med ødem og natriumretention.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Der blev fejlagtigt fremstillet en infusionsvæske, som var 6 gange for stærk. Overdosering, som medfører livstruende svær hyperkaliæmi.
Forveksling af mmol og ml. Der ordineres 40 mmol fosfat (2 mmol fosfat/ml) svarende til 20 ml inf. væske, men der gives 40 ml. Hjertestop.
Infusionen blev givet med for høj hastighed. Overdosering, som medfører livstruende svær hyperkaliæmi. Hjertestop.
Koncentrat til infusionsvæske gives ufortyndet og som bolus. Hjertestop.
Manglende dosisreduktion i forlængelse af ændring i dosisregime. Overdosering, som medfører livstruende svær hyperkaliæmi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Ikke kendt Hyperfosfatæmi*, Hyperkaliæmi.

* Kan medføre metastatiske calcifikationer, hypocalcæmi og hypomagnesiæmi.  

Interaktioner

 • Samtidig indgift af kaliumbesparende diuretika hos patienter med nedsat nyrefunktion øger risikoen for hyperkaliæmi. Risikoen er især øget ved samtidig indgift af ACE-hæmmere på grund af ACE-hæmmernes aldosteron-sekretionshæmmende virkning. 
 • Behandlingsbetinget hyperkaliæmi og/eller hypocalcæmi kan nedsætte myokardiets følsomhed for hjerteglykosider.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk supplement. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Forgiftning

Kalium: Se Hyperkaliæmi

Farmakodynamik

Både kaliumioner og fosfationer transporteres aktivt over cellemembranen.  

 • Fosfat indgår i en række energirige forbindelser (ATP, AMP, 2-3 DPG) i cellerne.
 • Kalium er nødvendigt for normal nerve-, muskel- og nyrefunktion og er involveret i kulhydrat- og aminosyremetabolismen.

Farmakokinetik

Kalium og fosfat udskilles primært gennem nyrerne.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Elektrolytindhold/ml:
  • 1,5 mmol kalium
  • 1,5 mmol natrium
  • 2 mmol fosfat
 • pH 6,3-6,4.

  

Håndtering 

 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Koncentrat til infusionsvæske opblandes i glucose-infusionsvæske (alle styrker fra 55 mg/ml til 600 mg/ml kan anvendes). 


Forligelighed ved infusion 

 • Kan sættes til Vamin®-præparater.
 • Kan give udfældning med andre farmaka, specielt calcium.
 • Infusionen skal afbrydes, hvis anden medicin gives via samme intravenøse drop.
 • Må ikke tilsættes calciumholdige infusionsvæsker.
 • Kan gives i perifer vene opblandet i fx 500 ml isotonisk glucose-infusionsvæske i forbindelse med enteral ernæring.
 • Må ikke tilsættes andre lægemidler end de anførte ernæringsopløsninger.

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) konc. til infusionsvæske, opl. 170 +14 +133,5 mg/ml 502435
10 htgl. a 20 ml
420,60

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

11.11.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...