Budenocare

A07EA06
 
 

Anvendelsesområder

Aktiv colitis ulcerosa begrænset til rektum eller sigmoide colon. 

Dispenseringsform

Rektalskum. 1 dosis indeholder 2 mg budesonid. 

Doseringsforslag

Voksne. 2 mg dgl. ved sengetid i 4 uger.  

 

Bemærk

 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Seponering

Stop af behandling

Kapsler: Seponering af kapslerne bør ske gradvis. 

Kontraindikationer

 • Truende tarmperforation
 • Lokal bakteriel eller viral infektion.

Forsigtighedsregler

 • Leverinsufficiens.
 • Ved kontinuerlig anvendelse bør observeres for systemisk påvirkning, se i øvrigt Glukokortikoider.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Undersøgelser Nedsat plasma-kortisol
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi*
Metabolisme og ernæring Hyperkorticisme*, Hypokaliæmi*
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper*, Muskelsvaghed*, Osteonekrose*, Osteoporose*
Psykiske forstyrrelser Depression, Humørforstyrrelser*
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Gastro-duodenale ulcera*, Pancreatitis Flatulens
Nervesystemet Tremor Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Angst*, Hyperaktivitet*
Det reproduktive system og mammae Menstruationsforstyrrelser
Hud og subkutane væv Rødme
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Glaukom*, Katarakt*, Sløret syn*
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet*
Hud og subkutane væv Purpura*
Meget sjældne (< 0,01 %)
Det endokrine system Væksthæmning*
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

 

*Disse bivirkninger er typiske for systemiske glukokortikoider.  

Interaktioner

Anden medicin sammen med Budenocare

Behandling med lægemidler, der hæmmer CYP3A4, og indtagelse af grapefrugtjuice kan øge den systemiske optagelse af budesonid. Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Biotilgængeligheden er lav for denne dispenseringsform. For glukokortikoider findes der mange data, som ikke tyder på en væsentlig overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Forbudt

Anvendelse af Budenocare medfører diskvalifikation af den sportsudøvende i konkurrencer.  

Farmakodynamik

 • Glukokortikoid med antiinflammatorisk virkning i tarmen. Den nøjagtige virkningsmekanisme er ikke klarlagt.
 • Virker overvejende lokalt.

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til overvejende inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid er 2-3 timer.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 10 % hos raske og ca. 20 % ved aktiv Crohns sygdom.
  Enterokapsler frigiver de aktive stof i terminale ileum og colon.
  Kapsler med modificeret udløsning (polydepot) frigiver det aktive stof i ileum og den ascenderende del af colon.
 • Rektal administration. Biotilgængelighed 10-15 %.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • ikke opbevares i køleskab eller fryses.
 • Opbevares beskyttet mod sollys.
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 4 uger.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) rektalskum 2 mg  (2care4) 142706
14 doser
1.018,10 72,72

Substitution

rektalskum 2 mg
Budesonid "Orifarm" (Parallelimport), Budesonid, rektalskum 2 mg
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

25.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...