Recarbrio

Udgået: 01.05.2023
J01DH56

Beskrivelsen af præparatet er under redaktionel bearbejdning

 
 

Anvendelsesområder

Behandling af voksne med 

 • Hospitalserhvervet pneumoni, herunder respiratorrelateret pneumoni
 • Bakteriæmi, der opstår ifb. med eller formodes at være forbundet med ovenstående infektioner
 • Infektioner forårsaget af aerobe, gramnegative organismer med begrænsede behandlingsmuligheder.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til infusionsvæske, opløsning. Et hætteglas indeholder: 

 • 500 mg imipenem (som imipenemmonohydrat),
 • 500 mg cilastatin (som cilastatinnatrium) og
 • 250 mg relebactam (som relebactammonohydrat).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Hætteglassets indhold er et tørt pulver, der skal rekonstitueres og yderligere fortyndes før i.v. infusion.
 • Hætteglassets indhold overføres til 100 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske. Hvis isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske af kliniske grunde ikke kan bruges, kan 5 % glucose anvendes.
 • 20 ml (10 ml gange 2) trækkes op af fortyndingsvæsken fra den relevante infusionspose, og rekonstituer hætteglasset med 10 ml af fortyndingsvæsken.
 • Efter rekonstitution skal hætteglasset rystes grundigt, og den færdige suspension skal overføres til de resterende 80 ml i infusionsposen.
 • De øvrige 10 ml af fortyndingsvæsken til infusion tilsættes hætteglasset, og der rystes grundigt. Overførslen af den færdige suspension til infusionsvæsken gentages før administration. Den færdige blanding omrystes indtil den fremstår som klar.
 • Se yderligere detaljer i medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion  

 • Må ikke blandes med andre infusionsvæsker (end de anførte til tilberedning) eller med andre lægemidler.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i højst 2 timer ved 25 ⁰C, men bør anvendes umiddelbart.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver til infusionsvæske, opl. 500/500/250 mg 156344
25 stk.
Udgået 01-05-2023
 
 

Revisionsdato

21.04.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...