Hexalacton®

Udgået: 12.07.2021
C03DA01
 
 

Kaliumbesparende diuretikum, aldosteronantagonist. 

Anvendelsesområder

 • Ascites og hepatisk nefropati og ødemer ledsaget af hyperaldosteronisme.
 • Primær hyperaldosteronisme.
 • I kombination med standardbehandling til reduktion af risiko for kardiovaskulær mortalitet og morbiditet hos stabile patienter med venstre ventrikeldysfunktion og kliniske tegn på svær hjertesvigt.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 25 mg eller 100 mg (delekærv) spironolacton. 

Doseringsforslag

Ødemer  

Voksne 

 • 100 mg dgl. med morgenmåltidet.
 • Eller 25-50 mg 2 gange dgl.
 • Maksimalt 400 mg dgl.
 • I særlige tilfælde op til 600 mg dgl. i kort tid.

 

Primær hyperaldosteronisme  

Voksne 

 • Op til 400 mg dgl. fordelt på flere doser.

 

Hjerteinsufficiens  

 • Voksne
  • 25 mg dgl.
 • Børn
  • Initialt 1-3 mg/kg legemsvægt/døgn fordelt på 1-4 doser.
  • Herefter 1-2 mg/kg legemsvægt/døgn som vedligeholdelse eller ved kombination med andre diuretika.
  • Maksimal døgndosis er 240 mg.
 • Neonatale
  • 0,8-1 mg/kg legemsvægt hver 8. time.

 

Bemærk: 

 • Bør tages i forbindelse med et måltid, da det øger biotilgængeligheden.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Monitorering af P-kalium pga. risiko for hyperkaliæmi.
  Kontraindiceret til børn med GFR < 60 ml/min.  

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Risiko for hyperkaliæmi øges med faldende nyrefunktion.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed pga. nedsat metabolisering. 100-200 mg initialt anbefales. Èn daglig dosis eller forlængelse af dosisinterval til 48 timer kan være tilstrækkeligt. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Hyponatriæmi
 • Hyperkaliæmi
 • Addisons sygdom
 • Porfyri.

Forsigtighedsregler

 • Øget risiko for metabolisk acidose.
 • Øget risiko for hyperkaliæmi, fx:
  • Diabetes
  • Ældre med diabetes.
 • Jævnlig kontrol af nyrefunktion og serum-elektrolytter anbefales.
 • Ved tilstande med hyperkaliæmi må disse stoffer kun anvendes med forsigtighed og under hyppig kontrol af serum-kalium.
 • Samtidigt kaliumtilskud må kun gives ved konstateret hypokaliæmi og kun under fortsat kontrol af serum-kalium.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Diarré, Dyspepsi.
Træthed.
Hovedpine.
Døsighed.
Brystspænding, Erektil dysfunktion, Gynækomasti, Impotens, Mammahypertrofi, Menstruationsforstyrrelser, Nedsat libido.
Almindelige (1-10 %) Kvalme, Opkastning.
Kraftesløshed, Utilpashed.
Hyperkaliæmi, Hyponatriæmi.
Muskelkramper.
Konfusion.
Akut nyresvigt.
Amenoré, Brystsmerter, Postmenopausal blødning, Ændret vaginal sekretion.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Leverpåvirkning.
Acidose.
Benign mammaneoplasi.
Paræstesier.
Erytem.
Sjældne (0,01-0,1 %) Agranulocytose, Eosinofili, Trombocytopeni.
Allergiske reaktioner.
Dehydrering, Porfyri.
Paraplegi.
Meget sjældne (< 0,01 %) Gastro-duodenale ulcera, Gastro-intestinal blødning.
Hepatitis.
Osteomalaci, Systemisk lupus erythematosus.
Mammacancer.
Alopeci.
Vasculitis.
Ikke kendt Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Ataksi.
Bulløs pemfigoid, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.
Hypotension  (let).

Interaktioner

 • Ved samtidig indgift af ACE-hæmmere og kaliumbesparende diuretika øges serum-kalium på grund af ACE-hæmmeres aldosteronsekretionshæmmende virkning.
 • Samtidig anvendelse af trimethoprim og spironolacton kan resultere i klinisk relevant hyperkaliæmi.
 • Ved samtidig indgift af spironolacton og digoxin nedsættes den renale sekretion af digoxin, hvorved plasma-digoxin øges.
 • Forsigtighed ved samtidig anvendelse af nitrofurantoin, da nitrofurantoin kan undertrykke aldosteron-niveauet.

 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for omring 200 1. trimester-eksponerede uden tegn på øget risiko for medfødte misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen, og ved anvendelse i 3. trimester kan elektrolytforstyrrelser forekomme hos den nyfødte. Mulige alternativer, se Diuretika

 

Referencer: 3711, 3878

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis for den aktive hovedmetabolit, kanrenon, er højst 4,3%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

 • Spironolacton og dets aktive metabolit, kanrenon, er kompetitive aldosteronantagonister og reducerer antallet af natriumkanaler i samlerørenes luminale membran, hvilket betinger natriumtab og kaliumretention.
 • Virkning på elektrolytter indtræder efter 3-4 dage og svinder 2-3 dage efter seponering.
 • Maksimal hypotensiv virkning efter 2-3 uger.

 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-4 timer (spironolacton og kanrenon).
 • Plasmahalveringstid 16-22 timer (kanrenon).
 • Ca. 50% udskilles gennem nyrerne som kanrenon og glucuronider heraf samt som thioestere.

Indholdsstoffer

Spironolactontabletter  25 mgtabletter  100 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 111062
100 stk.
Udgået 12-07-2021
(B) tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 111146
100 stk.
Udgået 12-07-2021

Substitution

tabletter 25 mg
Spirix Takeda Pharma, Spironolacton, tabletter 25 mg
Spiron Orion Pharma, Spironolacton, tabletter 25 mg
Spironolactone "Mylan" Mylan, Spironolacton, filmovertrukne tabletter 25 mg
 
tabletter 100 mg
Spirix Takeda Pharma, Spironolacton, tabletter 100 mg
Spiron Orion Pharma, Spironolacton, tabletter 100 mg
Spironolactone "Mylan" Mylan, Spironolacton, filmovertrukne tabletter 100 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 25 mg
 
 
 

Tabletter  100 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 13 x 13
tabletter 100 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)

 
 

Revisionsdato

02.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...