Sinalfa®

G04CA03
 
 

Antihypertensivum. Middel mod prostatahyperplasi. Perifer vasodilatator med adrenerg α-receptorblokerende virkning på postsynaptiske α1-receptorer.  

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2 mg eller 5 mg terazosinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne. 

Arteriel hypertension 

 • Initialt 1 mg dgl. ved sengetid i 1 uge.
 • Dosis kan øges med ugentlige intervaller.
 • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 2-10 mg dgl. fordelt på 1-2 doser.

 

Prostatahyperplasi 

 • Initialt 1 mg dgl. i 1 uge, derefter 2 mg dgl. i 1 uge.
 • Dosis kan øges med ugentlige intervaller.
 • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 5-10 mg dgl. ved sengetid.


Bemærk:
 

 • Tages med et glas vand.
 • Kan om nødvendigt knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Bør tages med et stort glas vand.
 • Inden dosisøgning bør blodtrykket kontrolleres.

Kontraindikationer

Der er krydsallergi over for øvrige quinazolinderivater (alfuzosin og doxazosin).

Forsigtighedsregler

 • Lungeødem som følge af aorta- eller mitralstenose
 • Hjerteinsufficiens
 • Nedsat leverfunktion
 • Benign prostatahyperplasi med samtidig obstruktion af øvre urinveje, kronisk urinvejsinfektion eller blæresten.
 • Højere initialdosis eller hurtigere dosisstigninger end de foreslåede kan medføre ortostatiske symptomer.
 • Patienter i behandling med tamsulosin, der opereres for grå stær, kan under operationen udvikle Intraoperative Floppy Iris Syndrome (IFIS). Der er set enkelte tilfælde af IFIS med andre α1-blokkere, og klasseeffekt kan ikke udelukkes.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Knogler, led, muskler og bindevæv Smerter i ekstremiteter
Nervesystemet Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Konfusion, Nervøsitet Døsighed
Det reproduktive system og mammae Impotens
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Nasal tilstopning, Sinuitis
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension, Perifere ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Undersøgelser Vægtøgning
Psykiske forstyrrelser Depression
Det reproduktive system og mammae Nedsat libido
Vaskulære sygdomme Synkope, Ødemer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Arytmier, Atrieflimren
Øre og labyrint Tinnitus
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Immunsystemet Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Intraoperative Floppy Iris Syndrome
Metabolisme og ernæring Anfald af arthritis urica
Psykiske forstyrrelser Angst Søvnløshed
Nyrer og urinveje Inkontinens, Urinvejsinfektion Hyppig vandladning
Det reproduktive system og mammae Priapisme
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis, Hoste, Pharyngitis, Rhinitis
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Vasodilatation
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Lymfadenopati, Trombocytopeni
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion

Interaktioner

Andre vasodilatorer og nitrater kan øge den antihypertensive effekt. Samtidig behandling med andre antihypertensiva eller midler mod impotens (sildenafil, tadalafil og vardenafil) kan medføre symptomatisk hypotension.  

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Farmakodynamik

 • Selektiv α1-receptorantagonist. I karrene reduceres den systemiske vaskulære modstand, hvilket medfører sænkning af blodtrykket.
 • Ved prostatahyperplasi forbedres urodynamik og symptomer som følge af α1-blokade i prostata.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 90 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 timer.
 • Ca. 10 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

tabletter 2 mg, Amdipharm  Ingen kærv
tabletter 5 mg, Amdipharm  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Kan om nødvendigt knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

OBS

Bør tages med et stort glas vand. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 587098
28 stk. (blister)
161,35 5,76 14,41
(B) tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 034485
98 stk. (blister)
363,70 3,71 9,28
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 198030
98 stk. (blister)
321,70 3,28 3,28

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  2 mg

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 7,2 x 7,2
tabletter 2 mg
 
 
 

Tabletter  5 mg

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7,2 x 7,2
tabletter 5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

07.01.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...