Regenon®

A08AA03
 
 
Centralstimulerende anoreksikum.

Anvendelsesområder

Der foreligger kun mindre relativt kortvarige studier med amfepramon, hvor det placebokorrigerede vægttab ligger omkring 3-6 kg. 

 

Da der ikke foreligger store længerevarende studier med fokus på egentlige endepunkter som udvikling af type 2-diabetes eller hjerte-kar-sygdomme m.v. og dermed ikke mulighed for at afgøre den overordnede sikkerheds- og vægttabseffekt af behandlingen, kan amfepramon derfor ikke anbefales til behandling af svær overvægt ud over 3 måneder, men: 

 • kan forsøges som supplement til personer med BMI > 30 kg/m2 eller BMI > 27 kg/m2 med associerede risikofaktorer, som ikke har tabt sig tilfredsstillende efter 3-6 måneders non-farmakologisk behandling.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler. 1 kapsel indeholder 25 mg amfepramonhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne. 25 mg 3 gange dgl. senest 0,5-1 time før et hovedmåltid. 

Bemærk: 

 • Bør ikke anvendes til børn < 15 år.
 • Bør ikke anvendes til unge i alderen > 15 år og < 18 år, medmindre de opfylder særlige kriterier, herunder BMI > 30 kg/m2, og er fuldt kønsmodne (Tanner stadie V).

Kontraindikationer

 • Pulmonal hypertension
 • Svær hypertension
 • Kardiovaskulære eller cerebrovaskulære lidelser
 • Arytmi
 • Hypertyroidisme
 • Fæokromocytom
 • Snævervinklet glaukom
 • Psykiske lidelser, der omfatter anorexia nervosa, depression, medicinmisbrug og alkoholisme.

Forsigtighedsregler

 • Epilepsi.
 • CNS-stimulerende lægemidler kan have et eufomanipotentiale, men anvendt til regelret behandling af svær overvægt udvikles eufomani yderst sjældent. Der bør dog udvises tilbageholdenhed med ordination til patienter, der har tilbøjelighed til eufomani.
 • Under behandlingen bør opståen eller forværring af dyspnø i forbindelse med anstrengelse rejse mistanke om muligheden for pulmonal hypertension, og behandlingen må ophøre.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Depression, Psykiske ændringer, Psykose.
Almindelige (1-10 %) Palpitationer, Takykardi.
Mundtørhed.
Svimmelhed, Uro.
Nervøsitet, Søvnløshed.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Konfusion.
Sjældne (0,01-0,1 %) Angina pectoris, Hjerteinsufficiens.
Cerebrovaskulære tilfælde.
Meget sjældne (< 0,01 %) Kramper.
Dyskinesier, Tremor.
Dyspnø*.
Hyppigheden af visse bivirkninger, fx uro, søvnforstyrrelser, svimmelhed og takykardi, kan reduceres ved en gradvis dosisøgning, idet toleransudviklingen for disse virkninger er hurtigere end for den anoreksigene effekt.
* Dyspnø kan være tegn på pulmonal hypertension, se forsigtighedsregler.

Interaktioner

Indgift af MAO-hæmmere inden for de sidste 14 dage inden behandling med amfepramon kan udløse voldsomme hypertensive kriser. 

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et risikoestimat. På grund af bivirkningsprofilen frarådes behandling under graviditet. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af amfepramon medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Behandling: Ved svær forgiftning kan α-blokade forsøges med fx phentolamin

Farmakodynamik

 • Central appetithæmmende samt perifer stofskifteøgende (termogen) virkning.
 • Virkningsmekanismen involverer hæmning af reabsorptionen af noradrenalin på receptorniveau.
 • Virkningen indtræder efter ca. 1 time.
 • Virkningsvarighed 5-6 timer.

 

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen, fortrinsvis i den distale del af ileum.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 30 minutter.
 • Metaboliseres næsten fuldstændigt.
 • Plasmahalveringstid ca. 5 timer.
 • Ca. 2% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) kapsler 25 mg 163899
30 stk. (blister)
82,15 2,74 8,22
(A) kapsler 25 mg 163881
120 stk. (blister)
208,40 1,74 5,21

Foto og identifikation

Kapsler  25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Brun
Mål i mm: 5,5 x 9,5
kapsler 25 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

22.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...