Sibelium®

N07CA03
 
 
Calciumantagonist med profylaktisk effekt mod migræne.

Anvendelsesområder

Forebyggelse af migræne hos patienter med hyppige, svære anfald, der ikke har responderet tilfredsstillende på anden forebyggende terapi eller hvor anden behandling har medført uacceptable bivirkninger. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg (delekærv) flunarizinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Vedligeholdelsesbehandling. 10 mg dgl. ved sengetid i 5 dage og pausering de følgende 2 dage. Behandlingen fortsættes på denne måde.
 • Ved manglende signifikant forbedring efter 2 måneder skal behandlingen seponeres.
 • Behandlingen skal afbrydes efter 6 måneder, og kun genoptages hvis patienten får symptomer igen. Der skal afbrydes også hos de patienter, hvor behandlingen er veltolereret og har god effekt.

Ældre 

 • Halv dosis.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn < 17 år.

Kontraindikationer

 • Parkinsons sygdom og andre tilstande med ekstrapyramidale symptomer.
 • Depressiv sygdom.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat dosering til ældre.
 • Hvis træthed øges progressivt under behandlingen, bør præparatet seponeres.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Undersøgelser Vægtøgning
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinale gener, Kvalme, Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Metabolisme og ernæring Øget appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Psykiske forstyrrelser Depression Døsighed, Søvnforstyrrelser
Det reproduktive system og mammae Menstruationsforstyrrelser
Luftveje, thorax og mediastinum Rhinitis
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Palpitationer
Øre og labyrint Tinnitus
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Letargi
Immunsystemet Hypersensitivitet Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Nervesystemet Koordinationsbesvær, Paræstesier, Torticollis
Psykiske forstyrrelser Angst, Apati, Konfusion Rastløshed
Det reproduktive system og mammae Mastalgi, Menoragi, Nedsat libido
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypotension, Perifere ødemer
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Angioødem
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Det reproduktive system og mammae Galaktoré
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe

Parkinsons sygdom og ekstrapyramidale symptomer såsom bradykinesi, rigiditet, akatisi, dyskinesier, sedation og tremor kan forekomme. I disse tilfælde bør flunarizin seponeres. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Sibelium®

Forstærker den sederende virkning af: 

 • anxiolytika
 • antipsykotika
 • hypnotika
 • alkohol.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Sibelium® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Sibelium® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Selektiv calciumantagonist. Forhindrer overskud af cellulært calcium ved at reducere overskydende calcium-influx i neuronerne.
 • Flunarizin har ingen effekt på kontraktionsevnen eller overledningen i hjertet.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.
 • Steady state efter ca. 8 uger.
 • Bindes til især fedtvæv, hvorfra det langsomt afgives igen.
 • Plasmahalveringstid 5-15 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6 til inaktive metabolitter.
 • < 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 10 mg, Janssen  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.)
Sibelium
170001
28 stk.
111,80 3,99 3,99

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
JANSSEN, FI, 10
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,6 x 6,6
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

20.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...