Zoladex®

L02AE03
 
 
Syntetisk analog til "gonadotropin releasing hormone" (GnRH). Polypeptid.

Anvendelsesområder

 • Prostatacancer
 • Brystkræft hos præmenopausale kvinder, hvor menopause er nødvendig
 • Endometriose
 • Forbehandling af uterine fibromer i tilfælde, hvor en midlertidig reduktion af disse er ønskelig
 • Forbehandling af endometriet før ablation
 • In vitro-fertilisering (IVF), hvor der ønskes nedregulering af hypofysen som forberedelse til ovariel stimulation.

 

Goserelin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Implantat i injektionssprøjter. 1 implantat indeholder 3,6 mg eller 10,8 mg goserelinacetat. 

Doseringsforslag

 • Implantat 3,6 mg injiceres s.c. på abdomen hver 28. dag
 • Implantat 10,8 mg injiceres s.c. på abdomen hver 3. måned.


Bemærk: 

 • Der er risiko for skader på indstiksstedet, og især patienter med lavt BMI og patienter i antikoagulationsbehandling skal monitoreres for symptomer på abdominal blødning.
 • Endometriose behandles i højst 6 mdr. pga. risiko for knogledemineralisering, se dog bivirkninger.

Forsigtighedsregler

 • Kan nedsætte glucosetolerancen
 • Anvendes med forsigtighed ved diabetes
 • Blodsukker monitoreres under behandling
 • Tidligere QT-forlængelse eller risiko herfor.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Reaktioner på indstiksstedet.
Erektil dysfunktion, Mammahypotrofi, Nedsat libido, Vaginal tørhed.
Øget svedtendens.
Hedeture.
Almindelige (1-10 %) Hjerteinsufficiens  (mænd), Myokardieinfarkt  (mænd).
Blodtryksændringer, Vægtøgning.
Artralgi, Osteoporose.
Hovedpine, Paræstesier.
Depression, Følelsesmæssig labilitet, Humørforstyrrelser, Søvnforstyrrelser.
Gynækomasti.
Alopeci, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Allergiske reaktioner.
Sjældne (0,01-0,1 %) Anafylaktisk reaktion.
Meget sjældne (< 0,01 %) Hypofysenekrose.
Hypofysetumor.
Tromboflebitis.
Ikke kendt hyppighed Forlænget QT-interval.

Bivirkninger i øvrigt: 

  

 • Kvinder: Ved anvendelse i mere end 6 mdr. kan forekomme væsentlig knogledemineralisering (osteoporose), som kan modvirkes ved samtidig indgift af estradiol 2-4 mg dgl. eller lavdosis kombination med østrogen og gestagen. Tilbagetrækningsblødning kan forekomme i de første få uger af behandlingen og gennembrudsblødning senere i behandlingen.
 • Mænd: Initialt forbigående forhøjelse af serum-testosteron samt evt. midlertidig stigning i forekomsten af knoglesmerter, evt. forværring i ureterobstruktion eller rygmarvskompression som følge af forbigående vækststimulation af primær tumor eller metastaser. Dette kan modvirkes med et antiandrogen i indledningsfasen.

Interaktioner

Generel forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QTc-intervallet - bl.a. lithium, visse antiarytmika (fx sotalol), visse makrolider (fx erythromycin), visse antidepressiva (fx citalopram, escitalopram) og visse antipsykotika (fx quetiapin). Se endvidere Antiarytmika.  

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat.  

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Doping

Anvendelse af goserelin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende (gælder kun mænd). 

Farmakodynamik

GnRH-agonist, som nedbrydes langsommere end naturligt GnRH. 

Farmakokinetik

 • Implantatet frigør goserelin kontinuerligt over 4. uger (3,6 mg) hhv. 12 uger (10,8 mg).
 • Plasmahalveringstid 2-4 timer.

Indholdsstoffer

Goserelinimplantat, inj.sprøjte  3,6 mgimplantat, inj.sprøjte  3,6 mgimplantat, inj.sprøjte  3,6 mg  (2care4) implantat, inj.sprøjte  3,6 mg  (Abacus) implantat, inj.sprøjte  10,8 mgimplantat, inj.sprøjte  10,8 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Lactid/glycolid co-polymer : implantat, inj.sprøjte 3,6 mg, implantat, inj.sprøjte 3,6 mg, implantat, inj.sprøjte 3,6 mg  (2care4) , implantat, inj.sprøjte 3,6 mg  (Abacus) , implantat, inj.sprøjte 10,8 mg, implantat, inj.sprøjte 10,8 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) implantat, inj.sprøjte 3,6 mg 425016
1 stk.
1.790,70 1.790,70 64,17
(A) implantat, inj.sprøjte 3,6 mg 419047
1 stk.
1.260,00 1.260,00 45,15
(A) implantat, inj.sprøjte 3,6 mg  (2care4) 493082
1 stk. (blister)
1.213,90 1.213,90 43,50
(A) implantat, inj.sprøjte 3,6 mg  (Abacus) 176300
1 stk.
Udgået 29-11-2021
(A) implantat, inj.sprøjte 10,8 mg 134067
1 stk.
4.908,05 4.908,05 58,62
(A) implantat, inj.sprøjte 10,8 mg 067480
1 stk.
4.885,00 4.885,00 58,35

Substitution

implantat, inj.sprøjte 10,8 mg
Zoladex LA (Parallelimport), Goserelin, implantat, inj.sprøjte 10,8 mg
 
 
 

Revisionsdato

31.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...