Zoladex®

L02AE03
 
 
Syntetisk analog til "gonadotropin releasing hormone" (GnRH). Polypeptid.

Anvendelsesområder

 • Prostatacancer
 • Brystkræft hos præmenopausale kvinder, hvor menopause er nødvendig
 • Endometriose
 • Forbehandling af uterine fibromer i tilfælde, hvor en midlertidig reduktion af disse er ønskelig
 • Forbehandling af endometriet før ablation
 • In vitro-fertilisering (IVF), hvor der ønskes nedregulering af hypofysen som forberedelse til ovariel stimulation.

 

Goserelin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Implantat i injektionssprøjter. 1 implantat indeholder 3,6 mg eller 10,8 mg goserelinacetat. 

Doseringsforslag

 • Implantat 3,6 mg injiceres s.c. på abdomen hver 28. dag
 • Implantat 10,8 mg injiceres s.c. på abdomen hver 3. måned.


Bemærk: 

 • Der er risiko for skader på indstiksstedet, og især patienter med lavt BMI og patienter i antikoagulationsbehandling skal monitoreres for symptomer på abdominal blødning.
 • Endometriose behandles i højst 6 mdr. pga. risiko for knogledemineralisering, se dog bivirkninger.

Forsigtighedsregler

 • Kan nedsætte glucosetolerancen
 • Anvendes med forsigtighed ved diabetes
 • Blodsukker monitoreres under behandling
 • Tidligere QT-forlængelse eller risiko herfor.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion Mammahypotrofi, Nedsat libido, Vaginal tørhed
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hedeture
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Hjerteinsufficiens  (mænd), Myokardieinfarkt  (mænd)
Undersøgelser Blodtryksændringer Vægtøgning
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Osteoporose
Nervesystemet Paræstesier Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Depression, Følelsesmæssig labilitet, Humørforstyrrelser Søvnforstyrrelser
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti
Hud og subkutane væv Alopeci Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Meget sjældne (< 0,01 %)
Det endokrine system Hypofysenekrose
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Hypofysetumor
Vaskulære sygdomme Tromboflebitis
Ikke kendt hyppighed
Undersøgelser Forlænget QT-interval

Bivirkninger i øvrigt: 

  

 • Kvinder: Ved anvendelse i mere end 6 mdr. kan forekomme væsentlig knogledemineralisering (osteoporose), som kan modvirkes ved samtidig indgift af estradiol 2-4 mg dgl. eller lavdosis kombination med østrogen og gestagen. Tilbagetrækningsblødning kan forekomme i de første få uger af behandlingen og gennembrudsblødning senere i behandlingen.
 • Mænd: Initialt forbigående forhøjelse af serum-testosteron samt evt. midlertidig stigning i forekomsten af knoglesmerter, evt. forværring i ureterobstruktion eller rygmarvskompression som følge af forbigående vækststimulation af primær tumor eller metastaser. Dette kan modvirkes med et antiandrogen i indledningsfasen.

Interaktioner

Generel forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QTc-intervallet - bl.a. lithium, visse antiarytmika (fx sotalol), visse makrolider (fx erythromycin), visse antidepressiva (fx citalopram, escitalopram) og visse antipsykotika (fx quetiapin). Se endvidere Antiarytmika.  

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Må ikke anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af goserelin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende (gælder kun mænd). 

Farmakodynamik

GnRH-agonist, som nedbrydes langsommere end naturligt GnRH. 

Farmakokinetik

 • Implantatet frigør goserelin kontinuerligt over 4. uger (3,6 mg) hhv. 12 uger (10,8 mg).
 • Plasmahalveringstid 2-4 timer.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) implantat, inj.sprøjte 3,6 mg 425016
1 stk.
1.784,10 1.784,10 63,93
(A) implantat, inj.sprøjte 3,6 mg  (Orifarm) 419047
1 stk.
1.351,00 1.351,00 48,41
(A) implantat, inj.sprøjte 3,6 mg  (2care4) 493082
1 stk. (blister)
1.380,70 1.380,70 49,48
(A) implantat, inj.sprøjte 3,6 mg  (Abacus) 176300
1 stk.
1.386,50 1.386,50 49,68
(A) implantat, inj.sprøjte 10,8 mg 134067
1 stk.
4.889,85 4.889,85 58,41
(A) implantat, inj.sprøjte 10,8 mg  (Orifarm) 067480
1 stk.
4.736,00 4.736,00 56,57

Substitution

implantat, inj.sprøjte 10,8 mg
Zoladex LA (Parallelimport), Goserelin, implantat, inj.sprøjte 10,8 mg
 
 
 

Revisionsdato

31.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...