Clarityn®

R06AX13
 
 
Non-sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning.

Anvendelsesområder

Allergiske sygdomme, især urticaria og allergisk rhinoconjunctivitis. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg loratadin. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn over 12 år. 10 mg 1 gang dgl.
 • Børn 2 - 12 år med legemsvægt over 30 kg. 10 mg 1 gang dgl.
 • Børn 2 - 12 år med legemsvægt under 30 kg. 5 mg 1 gang dgl.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. Initial dosisreduktion til patienter med stærkt nedsat leverfunktion anbefales:  

 • Voksne og børn 2 - 12 år med legemsvægt over 30 kg. 10 mg hver anden dag.

Se endvidere

Kontraindikationer

Allergi over for desloratadin. 

Forsigtighedsregler

Priktest 

 • Pauseres 4 dage før priktest pga. risiko for påvirkning af testresultatet.

Risiko for antikolinerg belastning 

Loratadin er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019.  

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Metabolisme og ernæring Øget appetit
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Mave-tarm-kanalen Gastritis, Kvalme, Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Immunsystemet Hypersensitivitet  (herunder angioødem og Aanafylaktisk reaktion)
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Svimmelhed
Hud og subkutane væv Alopeci Hududslæt
Ikke kendt hyppighed
Undersøgelser Vægtøgning
 • Hos børn 2-12 år er hovedpine, træthed og nervøsitet set som almindelige bivirkninger.
 • Se endvidere Antihistaminer til systemisk brug.
 • Svag pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) teoretisk kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning).
Referencer: 5823, 5822

Interaktioner

Anden medicin sammen med Clarityn®
 • Samtidig anvendelse af loratadin og amiodaron kan give øget risiko for QT-forlængelse og torsades des pointes.
 • AUC for loratadin og desloratadin kan øges med henholdsvis 75 % og 50 % ved samtidig brug af clarithromycin pga. hæmning af CYP3A4. Lignende effekt kan forventes ved kombination med andre CYP3A4-hæmmere, se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Et tidligere studie fra det svenske medicinske fødselsregister fandt en noget øget risiko for hypospadi, men efterfølgende data fra registret samt et amerikansk case-control sandsynliggør, at det var et tilfældigt fund. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3914, 3915, 3916, 3917

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis for loratadin og dets aktive metabolit, desloratadin, er ca. 0,5 %. Det er ikke sandsynligt, at barnet vil blive eksponeret for klinisk relevante mængder. 


Se endvidere

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Clarityn® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Clarityn® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • H1-receptorantagonist (antihistamin). Loratadin er et 2. generations (non-sederende) antihistamin, der kun i ringe grad penetrerer blod-hjernebarrieren. Den aktive hovedmetabolit, desloratadin, har sammenlignelig, men mere potent virkning.Effekten skyldes den kompetitive antagonistiske binding til histaminreceptorerne.
 • Begyndende klinisk virkning efter 0,5-1 time og maksimal effekt efter 4-6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen, men undergår udtalt first pass-metabolisme i leveren via CYP3A4 og CYP2D6 til den aktive metabolit, desloratadin.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-3 timer (loratadin og desloratadin).
 • Steady state efter ca. 5 døgn.
 • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren.
 • Plasmahalveringstid 3-20 timer (loratadin) og 9-92 timer (desloratadin).
 • Ca. 40 % udskilles gennem nyrerne i form af konjugerede metabolitter.
 • Se endvidere tabel 1 i Antihistaminer til systemisk brug.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 10 mg, Bayer  Delekærv for nemmere indtagelse
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved kroniske allergiske sygdomme. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 388180
30 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 551255
60 stk. (blister)
ikke fast pris

Substitution

tabletter 10 mg
Loratadin "Teva" TEVA, Loratadin, tabletter 10 mg
Mildin Orifarm Generics, Loratadin, tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,2 x 7,7
tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


5823. Fraunfelder F. Drug-Induced Ocular Side Effects. Clinical Ocular Toxicology. 2020; 8th Edition, https://www.elsevier.com/books/drug-induced-ocular-side-effects/fraunfelder/978-0-323-65375-6 (Lokaliseret 22. februar 2023)


5822. P K Wishart. Non-steroidal drug-induced glaucoma, by MR Razeghinejad, MJ Pro and LJ Katz. Nature.com. 2011, https://www.nature.com/articles/eye2011298 (Lokaliseret 22. februar 2023)


3914. Schwarz EB, Moretti ME, Nayak S et al. Risk of hypospadias in offspring of women using loratadine during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Drug Saf. 2008; 31(9):775-88, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18707192 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3915. Pedersen L, Nørgaard M, Skriver MV. Prenatal exposure to loratadine in children with hypospadias: a nested case-control study within the Danish National Birth Cohort. Am J Ther. 2006; 13(4):320-4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16858167 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3916. Centers for Disease Control and Prevention. Evaluation of an association between loratadine and hypospadias--United States, 1997-2001. Morb Mortal Wkly Rep. 2004; 53(10):219-21, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15029117 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3917. Diav-Citrin O, Shechtman S, Aharonovich A et al. Pregnancy outcome after gestational exposure to loratadine or antihistamines: a prospective controlled cohort study. J Allergy Clin Immunol. 2003; 111(6):1239-43, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12789223 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

20.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...