Olbetam®

C10AD06
 
 
Middel til sænkning af plasma-triglycerid og -kolesterol. Nicotinsyreanalog.

Anvendelsesområder

Primær hypertriglyceridæmi og  hyperkolesterolæmi, som skyldes LDL-forhøjelse og hvor anden behandling (statiner, fibrat) samt diæt og andre livsstilsændringer ikke har haft tilstrækkelig effekt. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 250 mg acipimox. 

Doseringsforslag

Voksne. 250 mg 2-3 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Synkes hele
 • Tages med et glas vand
 • Må ikke tygges
 • Tages til et måltid
 • Bør ikke anvendes til børn.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne. Kontraindiceret pga. risiko for akkumulering af stoffet. 

Dosisjustering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Voksne. Dosis nedsættes til 250 mg 1-2 gange dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Ulcus pepticum.  

Forsigtighedsregler

Lever- og nyrefunktion bør kontrolleres under behandlingen.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi
Nervesystemet Hovedpine
Vaskulære sygdomme Flushing
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Immunsystemet Urticaria
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Myositis Myalgi
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt

Flushingsymptomerne optræder hyppigst i starten af behandlingen, men aftager eller forsvinder ofte med tiden trods fortsat behandling. 

Interaktioner

Ved samtidig indgift af statiner og nicotinsyre i lipidsænkende doser ses øget tilbøjelighed til rhabdomyolyse.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Farmakodynamik

 • Nicotinsyreanalog. Nicotinsyre i store doser hæmmer fedtvævets afgivelse af frie fedtsyrer til blodet og dermed deres optagelse i leveren. Herved nedsættes leverens triglyceriddannelse. Sekundært falder koncentrationen af plasma-VLDL og deres nedbrydningsprodukt LDL. HDL stiger. Endvidere øges kolesteroludskillelsen i galden, men forbindelsen til de førstnævnte forandringer er uklar.
 • Fuld virkning indtræder ca. 1 måned efter påbegyndt behandling.

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen. Samtidig fødeindtagelse forsinker absorptionen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.
 • Ca. 90 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

hårde kapsler 250 mg, Pfizer  

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages til et måltid.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter med behandlingskrævende hyperlipidæmi, for hvem behandling med generelt tilskudsberettiget statin har vist sig utilstrækkelig, eller som ikke tåler disse lægemidler.
 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) hårde kapsler 250 mg (kan dosisdisp.) 412400
90 stk.
338,45 3,76 7,52

Foto og identifikation

Foto

Hårde kapsler  250 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Rød, Rødbrun
Mål i mm: 7 x 18
hårde kapsler 250 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

12.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...