Magnevist®

V08CA01
 
 

Kontraststof med paramagnetiske egenskaber til intraartikulær anvendelse ved magnetisk resonans imaging (MRI). Ionisk lineært chelat. 

Anvendelsesområder

Magnetisk resonans artrografi, når ikke-kontrastforstærket MRI ikke er mulig, og andet godkendt præparat ikke kan anvendes. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i sprøjte. 1 ml indeholder 0,002 mmol gadopentetinsyre (svarende til 1,88 mg) svarende til 2 mmol/l. 

Doseringsforslag

Op til 20 ml intraartikulært, for knæled op til 50 ml.
Der henvises i øvrigt til speciallitteratur. 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret pga. risiko for nefrogen systemisk fibrose (NSF). 

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Der skal være mindst 7 dage mellem to injektioner. Det anbefales at vurdere nyrefunktionen før indgift af kontraststof. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Akut nyreskade i den perioperative periode ved levertransplantation.  

Forsigtighedsregler

 • Intraartikulær injektion må ikke gives i inficerede led.
 • Ved intraartikulær anvendelse er risikoen for nefrogen systemisk fibrose overordentlig ringe. Denne risiko bør dog altid haves i mente, når gadoliniumholdige stoffer anvendes. Se endvidere Intravenøs anvendelse (kontraststoffer til MR-scanning)
 • Stoffet kan udløse krampeanfald hos disponerede patienter.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Arytmier Takykardi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Tandsmerter Diarré
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Temperaturstigning, Træthed
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion
Metabolisme og ernæring Tørst
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Paræstesier, Tremor
Psykiske forstyrrelser Konfusion
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer, Tromboflebitis
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Bradykardi, Hjertestop
Øre og labyrint Høretab, Øresmerter
Øjne Synsforstyrrelser, Øjensmerter Tåreflåd
Mave-tarm-kanalen Øget spytsekretion
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-kreatinin
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Rygsmerter
Psykiske forstyrrelser Agitation, Somnolens, Talebesvær
Nyrer og urinveje Akut nyresvigt, Inkontinens
Det reproduktive system og mammae Vandladningsbesvær
Luftveje, thorax og mediastinum Lungeødem, Respirationsdepression
Vaskulære sygdomme Hypertension, Synkope
 • Serum-jernmålinger, bestemt ved kompleksometrisk metode, kan vise for lave værdier i op til 24 timer efter indgift.
 • Gadoliniumholdige kontrastmidler kan forårsage nefrogen systemisk fibrose (NSF). ESUR klassificerer midlerne som havende høj, intermediær eller lav risiko for NSF. Gadopentetinsyre er klassificeret som havende høj risiko.

Graviditet

Ingen restriktioner.

Amning

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Farmakodynamik

Gadopentetinsyre har paramagnetiske egenskaber, som forøger kontrasten ved MR-scanning. 

Farmakokinetik

 • Absorberes over leddets slimhinde og opblandes i extracellulærfasen.
 • Udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

pH 7,6. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 2 mmol/l 374806
20 ml
412,60 20,63
 
 

Revisionsdato

12.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...