Magnevist®

V08CA01
 
 

Kontraststof med paramagnetiske egenskaber til intraartikulær anvendelse ved magnetisk resonans imaging (MRI). Ionisk lineært chelat. 

Anvendelsesområder

Magnetisk resonans artrografi, når ikke-kontrastforstærket MRI ikke er mulig, og andet godkendt præparat ikke kan anvendes. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i sprøjte. 1 ml indeholder 0,002 mmol gadopentetinsyre (svarende til 1,88 mg) svarende til 2 mmol/l. 

Doseringsforslag

Op til 20 ml intraartikulært, for knæled op til 50 ml.
Der henvises i øvrigt til speciallitteratur. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Der skal være mindst 7 dage mellem to injektioner. Det anbefales at vurdere nyrefunktionen før indgift af kontraststof. 

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret pga. risiko for nefrogen systemisk fibrose (NSF). 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Akut nyreskade i den perioperative periode ved levertransplantation.  

Forsigtighedsregler

 • Intraartikulær injektion må ikke gives i inficerede led.
 • Ved intraartikulær anvendelse er risikoen for nefrogen systemisk fibrose overordentlig ringe. Denne risiko bør dog altid haves i mente, når gadoliniumholdige stoffer anvendes. Se endvidere Intravenøs anvendelse (kontraststoffer til MR-scanning)
 • Stoffet kan udløse krampeanfald hos disponerede patienter.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1 %) Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1 %) Arytmier.
Abdominalsmerter, Tandsmerter.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Kramper.
Paræstesier, Tremor.
Konfusion.
Perifere ødemer, Tromboflebitis.
Ikke kendt Bradykardi, Hjertestop.
Høretab, Øresmerter.
Synsforstyrrelser, Øjensmerter.
Artralgi, Rygsmerter.
Agitation, Somnolens, Talebesvær.
Akut nyresvigt, Inkontinens.
Vandladningsbesvær.
Lungeødem, Respirationsdepression.
Hypertension, Synkope.
 • Serum-jernmålinger, bestemt ved kompleksometrisk metode, kan vise for lave værdier i op til 24 timer efter indgift.
 • Gadoliniumholdige kontrastmidler kan forårsage nefrogen systemisk fibrose (NSF). ESUR klassificerer midlerne som havende høj, intermediær eller lav risiko for NSF. Gadopentetinsyre er klassificeret som havende høj risiko.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Farmakodynamik

Gadopentetinsyre har paramagnetiske egenskaber, som forøger kontrasten ved MR-scanning. 

Farmakokinetik

 • Absorberes over leddets slimhinde og opblandes i extracellulærfasen.
 • Udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

pH 7,6. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 2 mmol/l 374806
20 ml
443,05 22,15
 
 

Revisionsdato

12.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...