Pirom®

M01AC01
 
 

Anvendelsesområder

 • Symptomatisk lindring kun ved reumatoid artritis, ankyloserende spondylitis (morbus Bechterew) og osteoartrose.

Piroxicam bør kun anvendes i begrænset omfang, og behandlingen bør kun forestås af læger med erfaring i reumatologiske sygdomme.
Kombinationsbehandling med PPI bør overvejes, især til ældre. 


Bemærk: 

 • Bør ikke gives som førstevalg.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 20 mg (delekærv) piroxicam. 

Doseringsforslag

Voksne. 20 mg 1 gang dgl. 


Bemærk: 

 • Inden for 14 dage bør foretages en vurdering af fordele/risici, og hvis behandling fortsat er nødvendig, bør behandlingen regelmæssig vurderes, og behandlingen bør gives i kortest mulig tid og lavest mulig dosering.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion. 

Forsigtighed

 • GFR 30-90 ml/min.

  Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion. Tæt monitorering af nyrefunktionen tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Tidligere eller aktuel gastro-intestinal blødning eller ulcus, colitis ulcerosa, Crohns sygdom, gastro-intestinal cancer, diverticulitis eller anden gastro-intestinal lidelse, der disponerer til blødningstilstand.
 • Samtidig anvendelse af andre NSAID-præparater, herunder COX-2 selektive NSAID og acetylsalicylsyre i smertestillende doser.
 • Samtidig anvendelse af antikoagulantia.
 • Tidligere alvorlig allergisk lægemiddelreaktion af enhver type, især kutane reaktioner, samt tidligere hudreaktioner af enhver type i forbindelse med brugen af piroxicam, andre NSAID eller anden medicin.
 • Moderat eller alvorlig hjerteinsufficiens, svær hypertension.
 • Svær trombocytopeni.
 • Astma eller anden svær overfølsomhedsreaktion, udløst af ASA, paracetamol eller andre NSAID.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved hæmoragisk diatese, da NSAID hæmmer trombocytternes aggregationsevne.
 • Forsigtighed til ældre pga. øget risiko for gastro-intestinale bivirkninger.
 • Forsigtighed ved hypertension.
 • Forsigtighed ved svær overfølsomhedsreaktion på mesalazin-derivater, selvom risikoen for krydsallergi er lav.
 • Ved første forekomst af kutanreaktion seponeres behandlingen.

 

Se endvidere NSAID

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at pt. I forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Overdosering ved ordination af 'smertepakke'. Man overså svær nyreinsufficiens. Udvikling af manifest nyreinsufficiens (dialyse).
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Gastro-duodenale ulcera, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Perifere ødemer.
Eosinofili, Leukopeni, Trombocytopeni.
Hovedpine, Somnolens, Svimmelhed.
Hudkløe, Hududslæt.
Akut nyresvigt, Hæmaturi, Interstitiel nefritis, Nefrotisk syndrom.
Tinnitus.
Ikke almindelige (0,1-1%) Stomatitis.
Sløret syn.
Sjældne (0,01-0,1%) Gastro-intestinal blødning, Gastro-intestinal perforation, Hepatitis, Pancreatitis.
Dyspnø.
Aplastisk anæmi.
Depression, Hallucinationer, Humørforstyrrelser, Konfusion, Paræstesier.
Fotosensibilitet, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.

Se endvidere NSAID

Interaktioner

Enkelte tilfælde af lithiumtoksicitet pga. nedsat renal sekretion er rapporteret. Se endvidere NSAID

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: For NSAID som gruppe (fraset lavdosis ASA) er der data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede; langt den største specifikke datamængde er for ibuprofen. For mange af de enkelte NSAID er den specifikke datamængde beskeden. Overordnet er der i de største datasæt ikke tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Nogle studier har antydet en øget risiko for spontan abort, mens andre ikke har kunnet genfinde dette signal. Anvendelse af NSAID i 3. trimester er kontraindiceret pga. øget risiko for præmatur lukning af ductus arteriosus hos fosteret. Se endvidere NSAID

 

For piroxicam er der data for ca. 300 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Referencer: 4118, 3711, 4116, 2228, 3878, 4119, 4113, 4114, 4112, 4117, 359

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: I et studie med 4 ammende kvinder, der var i piroxicambehandling over længere tid, var den gennemsnitlige relative vægtjusterede dosis ca. 4% (højst 8%). Der er ikke beskrevet bivirkninger hos børnene. Selvom piroxicam har en meget lang halveringstid (ca. 50 timer), taler disse resultater for, at behandling er forenelig med amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Forgiftning

Farmakodynamik

NSAID. Virker antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende via hæmning af enzymet cyclooxygenase (COX). 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-5 timer.
 • Metaboliseres overvejende i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 50 timer.
 • Ca. 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 548727
10 stk.
98,00 9,80
(B) tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 549105
100 stk.
307,60 3,08

Foto og identifikation

Tabletter  20 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 20 mg
 
 
 

Referencer

359 Nielsen GL, Sorensen HT, Larsen H et al Risk of adverse birth outcome and miscarriage in pregnant users of non-steroidal anti-inflammatory drugs: population based observational study and case-control study BMJ 2001 322 266-70 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11157526


2228 Daniel S, Matok I, Gorodischer R et al Major malformations following exposure to nonsteroidal antiinflammatory drugs during the first trimester of pregnancy J Rheumatol 2012 39 2163-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22984274


3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3878 Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation Wolters Kluwer 2017 11th Edition 2018 https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620


4112 Dathe K, Fietz AK, Pritchard LW et al No evidence of adverse pregnancy outcome after exposure to ibuprofen in the first trimester - Evaluation of the national Embryotox cohort Reprod Toxicol 2018 79 32-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29763655


4113 Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H Effects of ibuprofen, diclofenac, naproxen, and piroxicam on the course of pregnancy and pregnancy outcome: a prospective cohort study BJOG 2013 120(8) 948-59 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23489333


4114 van Gelder MM, Roeleveld N, Nordeng H Exposure to non-steroidal anti-inflammatory drugs during pregnancy and the risk of selected birth defects: a prospective cohort study PLoS One 2011 6 e22174 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21789231


4116 Daniel S, Koren G, Lunenfeld E et al Fetal exposure to nonsteroidal anti-inflammatory drugs and spontaneous abortions CMAJ 2014 186 E177-82 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491470


4117 Edwards DR, Aldridge T, Baird DD et al Periconceptional over-the-counter nonsteroidal anti-inflammatory drug exposure and risk for spontaneous abortion Obstet Gynecol 2012 120(1) 113-22 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22914399


4118 Li DK, Ferber JR, Odouli R Use of nonsteroidal antiinflammatory drugs during pregnancy and the risk of miscarriage Am J Obstet Gynecol 2018 219 275 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29890124


4119 Koren G, Florescu A, Costei AM Nonsteroidal antiinflammatory drugs during third trimester and the risk of premature closure of the ductus arteriosus: a meta-analysis Ann Pharmacother 2006 40 824-9 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16638921

 
 

Revisionsdato

2019-03-13. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...